עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שדרוג חוזר יישוב תביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר


טיוטת עדכון לחוזר יישוב תביעות

 

 

 

חוזר יישוב תביעות עם הכיתוב: עדכוןהפיקוח על הביטוח פרסם ביום 16/9/2015 טיוטת נספח לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור.

הטיוטה פורסמה בעקבות ממצאי ביקורות שערך הפיקוח על הביטוח ובירור פניות ציבור בנושא ישוב תביעות. בטיוטה הוראות פרטניות שיש לנהוג על פיהן בעת יישוב תביעות. מערכת הכללים לישוב תביעות כמשמעותה בסעיף 4 לחוזר שקובע גוף מוסדי, תהיה כפופה להוראות שיקבעו בנספח.

 

הנספח אמור להיותה חלק בלתי נפרד מהחוזר, כל מונח בנספח יפורש בהתאם להגדרות שהוגדרו בחוזר או בהתאם למשמעות שניתנה לו בחוזר. בפתח הנספח לחוזר מופיעות הוראות המתייחסות לכלל ענפי הביטוח (יש לשים לב לכך שהחוזר אינו חל על כל ענפי הביטוח, כך הכוונה היא, כנראה רק לאותם ענפי הביטוח עליהם חל החוזר), ובהמשך, מפורטות הוראות ייחודיות לפי תחומי ביטוח.

 

מניסיון, רצוי להמתין עד לפרסום הנספח הואיל ומניסיון, קיימת אפשרות כמעט ודאית לשינויים שיוכנסו לנספח לפי בקשות של מבטחים ואולי גם של סוכני הביטוח.

 

ניתן להגיב על הטיוטה עד ליום 29/10/2015 לקראת דיונים בהערות שיתקיימו באוצר בימים 8 ו 9 בנובמבר 2015.

הנספח אמור לחול מיום 1/1/2016.

 

טיוטת הנספח כוללת כאמור, הוראות הקובעת נהלים להתנהלות נכונה של חברות הביטוח בעת יישוב תביעה. בנוסף, קובעת הממונה את ההוראות הבאות:

 1. חברת הביטוח תידרש לנמק ולפרט את הודעת דחיית התביעה, תוך התייחסות למכלול המסמכים, לחוות דעת ולממצאי חקירה.
   

 2. אופן חקירת מבוטח לצורך בירור ויישוב תביעה - איסור התחזות מצד חוקר, איסור התניית שכר טרחה בתוצאות החקירה, שיקוף ממצאי החקירה בפני התובע.
   

 3. חברת ביטוח מחויבת לברר תביעה גם כאשר למבוטח קיים חוב כלפיה.
   

 4. יישוב תביעות סיעוד - מבוטח שבשל קושי בניידות אינו מסוגל לשלוט על סוגריו, יחשב כמבוטח שאינו מסוגל לשלוט על סוגריו, מבוטח שסובל מחוסר שיווי משקל או מחוסר יציבות הגורמים לנפילות חוזרות ונשנות, יחשב כמי שאינו מסוגל להתנייד.
   

 5. הוראות המגבילות דחייה של תביעה בשל טענות של אי גילוי מצד המבוטחים.

 

בנוסף פרסם הפיקוח על הביטוח את עמדתו בנושא עריכת בדיקה מחודשת של זכאות למבוטחים סיעודיים. העמדה פורסמה בעקבות ביקורת שנערכה בחברות הביטוח, וקובעת כי גם במקרים בהם אושרה למבוטח סיעודי תקופת זכאות קצובה, חברת ביטוח לא תפסיק לשלם תגמולי ביטוח, מבלי שתערוך לו בדיקת זכאות.

 

המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, דורית סלינגר, אמרה, כי: "ההוראות שפורסמו מייצרות ודאות להליך הוגן מצד חברות הביטוח כלפי מבוטחים. קביעת ההוראות מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה של אגף שוק ההון למיצוי מלוא זכויות המבוטחים".

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright