עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 23/6/2017

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2017

 

 

כתבת השבוע: תדמית הביטוח במדיה - ויקטימולוגיה של הענף כתבה רביעית

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: בלעדי לאתרסוכן ביטוח לא בכל מחיר

 

 

 

אישור קיום ביטוחים אינו מחייב הפעלת הביטוח ע"י המבוטח

מאת: קטיה שורצמן, מנסחת פוליסות, מנהלת אתרי ביטוח,
 יועצת ל
תביעות ביטוח  ולניהול סיכונים

 

איור של יד על מסמךאישור קיום ביטוחים, כשמו כן הוא, מסמך החתום על ידי המבטח של נותן האישור המעיד על קיומו של ביטוח על שמו של מוסר האישור.

 

אישור הביטוחים כולל בדרך כלל תנאים מיוחדים לטובת מקבל האישור, כמו למשל ויתור על זכות התחלוף לטובתו, קביעת הביטוח כביטוח ראשוני לעומת ביטוחיו האחרים, התחייבות המבטח שלא לגרוע מהביטוח ושלא לבטלו מבלי ליתן הודעה מוקדמת מראש בתוך הזמן שנקבע לכך למקבל האישור.

 

בכל הקשור לביטוחי אחריות חוקית כולל אישור הביטוח בדרך כלל הרחבת שיפוי לטובת מקבל האישור בתוספת סעיף אחריות צולבת לטובת מקבל האישור.

 

אולם דבר אחד אינו כלול ואינו יכול להיות כלול באישור הביטוח והוא התחייבות המבטח לקבל תביעה לפי הפוליסות על שם המבוטח כאשר המבוטח מסיבותיו הוא מסרב להגיש תביעה לפי הביטוח/ים נשוא האישור. וזאת כמובן בהסתייגות לגבי נזק לרכוש לגבי נקבע מקבל האישור כמוטב או ביטוח אחריות חוקית לפיו מוגשת תביעה כנגד מקבל האישור אשר לגביו קיימת הרחבת שיפוי על פי הפוליסה.

 

כך למשל בכל הקשור לביטוח אחריות חוקית, יכול המבוטח להחזיק בדיעה, כי הוא אינו רואה את עצמו אחראי לנזק שנגרם למקבל האישור, או גם לחלוק על עצם אירוע הנזק או מכל סיבה אחרת שהיא.

 

היותו של הצד השלישי מוטב לפי הפוליסה מקנה לו כיסוי במקרה שתוגש כנגדו תביעות ביטוח בקשר לפעילותו של המבוטח אולם אינן מאפשר לו להפעיל את הפוליסה כאשר המבוטח מתנגד להפעלתה.

 

כפי שנקבע בסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח שמאפשר יריבות ישירה בין הצד השלישי לבין המבטח של הנתבע, אולם סעיף זה מונע מהמבטח לטפל בתביעה שהוגשה על ידי הצד השלישי באותו מקרה בו הודיע המבטח למבוטח על הגשת התביעה כנגדו והמבוטח התנגד בתוך תקופה של 30 ימים מיום מקבלת ההודעה להפעלת הפוליסה על שמו.

 

כלומר האישור מעיד על קיומו של הביטוח  אך אינו מחייב את המבטח או את המבוטח להפעיל את הביטוח לפי בקשתו של מקבל האישור.

 

ז"א א' מסר אישור ביטוח לב' שכולל הרחבת שיפוי לטובת ב' בביטוחי אחריות חוקית:

  • אם ב' תובע את א' לפי אותה הפוליסה -  הפעלת הפוליסה תלויה בהסכמתו של א'.
     

  •  אם צד ג' שהוא תובע את ב' בקשר למעשה או מחדל של א' - רשאי ב' להפעיל את הפוליסה ללא אישורו של א'.

 

 בברכה

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים


 

 

 

כל בדיקה או התייחסות נוספת כרוכה בתשלום וכל פניה שהיא הכוללת מחמאה לטיפים ולאתר, אזכור הכרות קלושה או השתתפות בהרצאה של הח.מ. אינה נחשבת לתשלום. בקיצור, מחמאה אינה המחאה...

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright