עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 12/3/2017

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2017

 

 

כתבת השבוע:  תדמית הביטוח בתקשורת - המרוויחים והמפסידים

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: בלעדי לאתרסוכן ביטוח לא בכל מחיר

 

 

 

הנחת היעדר תביעות ברכב אינה אמורה להיפגע בתחלוף

מאת: קטיה שורצמן, מנסחת פוליסות, יועצת לתביעות ביטוח
 ולניהול סיכונים

 

 

הספרון "ביטוח רכב רכוש" , מתחילת שנות התשעים מאת קטיה שורצמן

הכתבה על סעיפים טעוני תיקון בפוליסה התקנית לביטוח ביטוח רכב  ומסחרי עד 3.5 (באותה תקופה עדיין 4) טון פורסמה לראשונה ע"י הח.מ. בספרון ביטוח רכב רכוש שראה אור בהוצאת לשכת סוכני הביטוח בתחילת שנות התשעים.

 

מאז זרמו לא מעט מים בחוף הים התיכון הנשקף מחלוני וגם הותקנו תקנות חדשות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון ועם התקנות נולדו גם סעיפים חדשים שחלק מהם דורשים תיקון.

 

כך למשל סעיף 31 (ג)  דו"ח תביעות שקובע, כי: "תביעה - לתגמולי ביטוח לפי סעיף 27, בשיעור העולה על 35% מהיקף דמי הביטוח למלוא תקופת הביטוח."

 

מן הראוי שסעיף זה יתוקן, כך שתביעה ששולמה ע"י המבטח ובגינה הגיש המבטח תביעת תחלוף, לא תחשב כתביעה למטרת סעיף זה וכך גם תביעה בגין נזק שאירע לרכב בעת שחנה בחניה מותרת.

 

בעניין התחלוף המבטח מחויב בלאו הכי לפי  חוזר יישוב תביעות (או בשמו המלא: בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור) להודיע למבוטח על קיומה של תביעת תחלוף בעניינו, כך שלמען האסטטיקה של ההליך הביטוחי, ההיגיון הבריא והצדק, מן הראוי הוא שהמבוטח לא ייפגע באובדן הנחת היעדר תביעות באותם מקרים בהם המבטח עצמו מאמין באחריותו של גורם אחר (המלאה או החלקית) להיווצרות הנזקים ששלומו על ידו לפי הפוליסה ותובע את השבתם.

 

 


הוראות חוזר יישוב תביעות:

 

"סעיף 8 יב' - תחלוף וזכויות כלפי צד שלישי

 

1)  חברת ביטוח העומדת לתבוע צד שלישי, מכוח זכות התחלוף, תודיע על כך למבוטח בכתב זמן סביר מראש.
 

2)  ניתן במסגרת תביעת תחלוף פסק דין, פסק בוררות או נחתם הסכם פשרה - תעביר חברת הביטוח למבוטח העתק מהפסק או מההסכם בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מיום קבלת הפסק בחברה או מיום חתימת ההסכם.
 

3) אם מצאה חברת ביטוח במסגרת בירור התביעה כי עשויה לעמוד למבוטח זכות כנגד הצד השלישי שאותו עשויה חברת הביטוח לתבוע מכוח זכות התחלוף, תציין זאת בפני המבוטח בכל הודעה שניתנה לפי סעיף קטן (ב) או לפי סעיף קטן (ט).
 

4) אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את חברת הביטוח לייצג את המבוטח או להטיל עליה חובת ייעוץ."

 

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים


הבהרה בעקבות הערה שהגיעה מומחה ביטוח בכיר:

 

אמנם נכון הדבר שלא כל תביעת תחלוף שהיא מתקבלת וגם אם כן, הרי שבמקרים לא מעטים תביעת התחלוף אינה מתקבלת במלואה וגם הליך התחלוף אינו מיידי.

 

אלא שבמקרה הנדון, כאשר מדובר בביטוחי פרט, תחום שבו המבטח מחויב להודיע למבוטח על פתיחה על הליך תחלוף בעינינו, יש לקחת בחשבון את חוויית הלקוח של המבוטח בביטוח רכב כשמצד אחד הוא מקבל הודעה על פתיחה של תביעת תחלוף לגבי תביעה מסוימת ומצד שני הוא מקבל דוח תביעות  אשר בעקבותיו הוא אמור לשלם פרמיה מוגדלת בגין אותה תביעה...

 

ראו גם:

פגיעה ברכב חונה והנחת היעדר תביעות

מבוטח שתובע אינו פושע

 


 

הערה: האמור בזה הוא דוגמא קטנה לבעיה גדולה אינו מתייחס לכלל הבעיה של חיתום בביטוח רכב המבוסס על ניסיון תביעות.

 

מדובר על נושא כאוב הכרוך באי חידוש ביטוח רכב למי שהגיש לחברת הביטוח שתי תביעות או יותר במהלך תקופת הביטוח או אי קבלה לביטוח של מבוטח חסר רקע ביטוחי.

 

לבעיה זו ניתן למצוא פיתרון מעשי מהכיוון שאף אחד מהצדדים המעורבים אינו חושב עליו בכלל, אליו ניתן להגיע בעבודה מסודרת ובהתייחסות רצינית למכלול הסיבות והנסיבות שמרכיבות את הבעיה.


 


 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright