עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 5/9/2016

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2016

 

כתבת השבוע: ביטוח תאונות תלמידים לשנת 2016

 

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: בלעדי לאתרסוכן ביטוח לא בכל מחיר

 

 

 

קריסת חניון רב קומתי - ההיבט הביטוחי

מאת: קטיה שורצמן, מנסחת פוליסות, יועצת לתביעות ולניהול סיכונים

 

 

רישום החניון לאחר קריסתוהנזקים הכבדים לרכוש והאבדות בנפש בעקבות קריסתו של החניון ברמת החייל ביום 5/9/2016 מעלות מגוון סוגיות ביטוחיות שלובות ומסובכות וכבדות משקל.

 

כך למשל ככל שסיבת הנזק היא עבודה, חומרים או תכנון לקויים (עחות"ל)– מדובר בנזק שמבוטח לפי פרק הרכוש של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. הכיסוי לנזק עקיף לפי תנאי "ביט" הוא על מלוא סכום הביטוח אולם הכיסוי לנזק ישיר (מקור הנזק) הוא על בסיס "נזק ראשון", כלומר קיים גבול אחריות משני לכיסוי זה לפי הפוליסה. כך למשל אם סכום הביטוח למבנה עומד על 100 מיליון ₪ וגבול האחריות לעחות"ל עומד על 15 מיליון ₪, הרי שגבול אחריותו של המבוטח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לא יעלה על גבול אחריותו לנזק שנגרם, גם כאשר הוצאות השיקום בפועל תהינה גבוהות יותר נניח 25 מיליון ₪ והיזם יישא בהפסד בסכום ההפרש (15 מיליון ₪) במקרה הנדון.

 

בפרויקטים גדולים, נקבעים גבולות האחריות המשניים ובכלל זה גבול האחריות לכיסוי עחות"ל לפי המלצה של סוקר הנדסי שמכין את דוח הסיכונים כולל המלצות מיגון, מניעת נזקים וקביעתם של גבולות אחריות לסיכונים השונים.

 

בדוח הסוקר מופיעה בד"כ גם המלצה לקביעת גבולות האחריות בכיסוי לפי פרקים ב' וג' של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (צד ג' ואחריות מעבידים). גם כאן גבול אחריות נמוך מדי עשוי להותיר את היזם במצב של חוסר בסכום ביטוח והוא עשוי למצוא את עצמו נושא בתשלום סכום ההפרש שבין גבול האחריות לפי הכיסוי לבין הסכומים שיהא עליו לשלם לנפגעים וליורשיהם של ההרוגים.

 

בנוסף קיימת סוגיית גבול האחריות שנדרש מהקבלן המבצע ומהמתכננים בביטוחי האחריות המקצועית שנדרשים מהם כמעט תמיד בחתימה על חוזים לביצוע מיזמים בהיקפים גדולים. ככל שהיזם הצליח לקבל גבולות אחריות גבוהים בביטוח האחריות המקצועית של הקבלן או גם של המתכנן, יעמדו לרשותו סכומים נוספים לכיסוי עלויות השיקום של הנזק ופיצוי הנפגעים או יורשיהם במקרה של חוסר בסכומי ביטוח.

 

ככל שיתברר, כי האחראי באופן מלא או חלקי לקריסה הוא מפעיל הכלי הכבד, הרי שהתביעה כלפיו יכולה להגיע כתביעת תחלוף.

 

גם כאן יש לשים לב לגבול האחריות בביטוח צד ג' רכוש של הכלי אשר עשוי להיות בלתי מספיק עד מגוחך לגבי הנזק במקרה שבנדון (כלים רבים מבוטחים בגבול אחריות לנזקי רכוש בסכום של 600 אלף ש"ח בלבד!). עשויה להתעורר בעיה של מפעיל המנוף אם לא טרח לרכוש כיסוי ביטוחי לנזקי גוף שאינם כלולים בביטוח חובה לרכב ואם אכן רכש כיסוי זה האם נקבעו בפוליסה גבולות אחריות ראויים.

 

כמו כן, קיים גם כיסוי בגבול אחריות ייעודי להוצאות הגנה במשפט פלילי בשל אירוע מבוטח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי תנאי ביט.

 

כמו כן מניסיון אישי בניהול תביעות גדולות, הרי שניתן לפעמים להתגבר גם על מחסום גבולות האחריות הנמוכים מדי בניהול נכון ומקצועי של תביעת ביטוח.

 

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright