היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סעיף בעייתי בתקנית החדשה לרכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

תביעות ביטוח רכב             

 

מצגת הרצאתו של שלמה מילר: השינויים בפוליסה התקנית החדשה

 

הגבלת כיסוי ללא תקדים בביטוח צד ג' רכב

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים בביטוח כללי

 

 

 

שלמה מילר, סמנכ"ל הפניקס, בכנס אלמנטאר 2012אחד הדברים שאני נמנעת לעשות באופן עקרוני הוא פרסום ביקורת מקיפה ומעמיקה בכל הקשור לפוליסות תקניות המתפרסמות ע"י הפיקוח על הביטוח.

 

הסיבה לכך פשוטה: בכל הקשור לפוליסה תקנית, מדובר בתנאי מינימום ולא מקסימום. כל חברת ביטוח הרוצה בכך יכולה לשפר את התנאים כראות עיניה ומצד שני, עבודתי כוללת, בין השאר, מתן ייעוץ למבטחים ולגופים גדולים בנושא תנאי ביטוח רכב, כך שמסיבות מובנות אין לי מוטיבציה גדולה לפרסם את כל הביקורת שלי באתר חינמי ולפגוע במטה לחמי בכל הקשור בייעוץ לגבי הנושאים המבוקרים.

 

שקף 17 בהרצאתו של שלמה מילר, סמנכ"ל הפניקס בכנס אלמנטאר 2012בכתבה זו, אני עושה את היוצא מהכלל, בעיקר בשל העובדה שהנושא המסוקר, ראה אור בשקף מספר  17 בהרצאתו של מר שלמה מילר, סמנכ"ל הפניקס, בכנס אלמנטאר 2012 של לשכת סוכני הביטוח בנושא השינויים בפוליסה התקנית החדשה לביטוח רכב  וגם בשל העובדה שמדובר, לדעתי, בנושא בעייתי העשוי להקשות על חייהם של מבוטחים רבים, סוכני הביטוח שלהם, מסלקי תביעות, חתמים ובתי משפט.

 

למה הכוונה?

 

ניקח לדוגמא רשימת דרישות אותה עשוי לקבל מבוטח במסגרת  דרישת פיצוי מצד ג' בשל נזק שנגרם ע"י המבוטח לרכבו:

 1. עלות תיקון הנזק שנגרם לרכב,

 2. עלות שמירה על הרכב והעברתו למוסך.

 3. ירידת ערך הרכב בשל תאונה.

 4. עלות הנסיעה של המבוטח מהמוסך למחוז חפצו.

 5. פיצוי על תשלום סכום ההשתתפות העצמית והנחת היעדר תביעות, כאשר הצד השלישי תובע את חברת הביטוח שלו ודורש מהמבוטח את הסכומים שלא שולמו ע"י חברת הבטוח ואת ההפסד בפרמיה לשנה הבאה.

 6. פיצוי בגין תשלום פרמיה לכינון הפוליסה (השבת סכום הביטוח לקדמותו), כאשר הצד השלישי תובע את חברת הביטוח שלו ודורש מהמבוטח את סכום הפרמיה הנוספת שהיה עליו לשלם לחברת הביטוח על מנת להשיב את סכום הביטוח לקדמותו בעקבות נזק.

 7. שכר טרחת שמאי להערכת הנזק שנגרם לצד ג'.

 8. הוצאות נסיעה במוניות או שכירת רכב חלופי בתקופה שבה הרכב היה בתיקון.

 9. אובדן הכנסה כאשר מדובר ברכב המשמש לפרנסתו של הצד השלישי.

 10. אובדן שעות עבודה של הצד השלישי בשל הטיפול בתביעתו נגד המבוטח, כאשר התובע הוא בעל עסק קטן עצמאי.

 11. הוצאות והפסדים נוספים, כמו למשל ביטול עסקה או הפסד מקום עבודה בשל איחור לפגישה בעקבות התאונה.

 12. ייעוץ ביטוחי .

 13. ייעוץ משפטי.

 14. ועוד.

כפי שתוכלו לראות בדוגמא לעיל - סימנתי בצבע טורקיז את הסעיפים מ 1 עד חמש לגביהם אין ספק, לאחריות המבטח לפי תנאי הפוליסה התקנית החדשה. 

 

לגבי סעיף 9, אותו סימנתי בצבע ירוק, אין ספק לגבי הכיסוי הביטוחי כאשר מדובר ברכב צד ג' שהוא רכב מסחרי ומשמש לפרנסתו של הצד השלישי.

 

ומה קורה בכל הקשור במקרים האחרים? ראו הנוסח של התיקון לתקנות (התוספת בסוגריים עם ההדגשה שלי ק.ש.):

 

"בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

"(א1) על אף האמור בסעיף 18 (ב)(1) (נזק תוצאתי) הסכומים לפי סעיף קטן (א) יכללו גם את ההוצאות המפורטות להלן של צד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה:

 

(1) במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב סיכון המכוסה לפי פוליסה זו – הוצאות סבירות לשמירתו ולהעברתו של הרכב למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן את הרכב והוצאות הגעתו של הצד השלישי למחוז חפצו לאחר התאונה.

 

(2)  שיפוי בשל הפסדים מוכחים של צד שלישי בשל תשלום השתתפות עצמית ואבדן הנחת העדר תביעות.

 

(3)  פיצוי בשל אבדן רווחים בשמן השבתתו של הרכב לצורך תיקונו, ובלבד שהרכב המושבת הוא רכב מסחרי שנמצא בבעלות צד שלישי ומשמש לעסקו"."

 

העניין הוא, שהתיקון לפי הפוליסה התקנית החדשה מתייחס לחריג "נזק תוצאתי" בתנאים הכללים של הפוליסה.

 

כפי שכתבתי בכתבתי "נזק תוצאתי בביטוח אחריות חוקית", נזק תוצאתי של הצד השלישי הוא נזק ישיר מבחינת המבוטח!

 

על כן במסגרת ההמלצות שלי בכתבה סעיפים טעוני תיקון בפוליסה התקנית לביטוח רכב, המלצתי בעבר, להעביר את החריג בעניין נזק תוצאתי מהחריגים הכלליים לחריגים המתייחסים לפרק א'.

 

חברות הביטוח, נהגו לפצות את הצד השלישי בשל הוצאותיו גם לפי התקנות הישנות משום המודעות לעניין זה ומתוך ידיעה שלמבוטח אין למעשה כל שליטה על הוצאותיו של הצד השלישי לאחר התאונה.

 

אין לדעתי, כח בעולם העשוי למנוע מצד שלישי לתבוע ממבוטח את כל ההוצאות שנגרמו לו בשל רשלנותו של המבוטח ומגבלת הכיסוי לפי הפוליסה התקנית חושפת את המבוטחים לסיכון של פיצוי מכיסם הפרטי למרות ועל אף קיומו של הביטוח, על פי תנאי מינימום המחויבים על פי חוק.

 


עוד משהו "נחמד" - סתירה עם הוראות חוזר השמאים:

 

ההוראות החדשות אינן כוללות כאמור, את שכר טרחת השמאי, דבר העומד  בסתירה עם הוראות חוזר השמאים שנקרא "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')" ואשר בסעיף 9 (א) בחוזר נקבע, כי (ההדגשה שלי ק.ש.):

 

"הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות ביטוח בענף ביטוח רכב (רכוש), וכן יחולו במלואן גם לעניין תביעות צד ג' בכל מקרה שבו הניזוק בחר בשמאי חוץ מתוך רשימת שמאי החוץ של המבטח של המזיק. אין בעצם בחירת שמאי חוץ על ידי צד ג' כדי לקבוע את אחריותו של המבטח."

 

עינינו הרואות, כי חוזר השמאים מחייב את המבטח לשלם את שכר טרחת שמאי החוץ גם כאשר הצד השלישי הוא זה שתובע את המבטח.

 

המזל הגדול של המבטחים הוא שמרבית הסוכנים והמבוטחים אינם מודעים לעניין זה ואינם מנצלים את הוראות חוזר השמאים בתביעות צד ג'. מעניין לראות מה יקרה אם וכאשר יחליטו לעשות שימוש בהוראות החוזר.


 

האם יווצר מצב אבסורדי לפיו חברות הביטוח ישלמו בעבור שכ"ט שמאי החוץ שלהן בתביעת צד ג' (לפי הוראות חוזר השמאים) ולאחר מכן יקזזו את התשלום אותו שילמו לשמאי מהפיצוי המגיע לצד השלישי (לפי הוראות הפוליסה התקנית החדשה)?!

 

הגבלת הכיסוי הביטוחי רק לגבי חלק מההוצאות שהוצאו על ידי הצד השלישי, אין לה כל תקדים או אח או רע בתנאי ביטוח אחריות חוקית בפוליסות ביטוחי פרט המקובלים כיום בישראל במרבית חברות הביטוח אם לא בכולן. החריגים בפוליסות לביטוח אחריות חוקית ברכב ובדירה מתייחסים להגדרת החוק, סוג האחריות, המקרים או הנזקים שאינם כללים בביטוח אולם באף מקרה, אינם מגבילים את הכיסוי הביטוחי לסוג ההוצאות אשר הוצאו על ידי הצד השלישי בשל אירוע מבוטח, אשר כאמור אינם בשליטתו של המבוטח!

 

ביטוח צד ג' רכב לפרט אינו דומה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בגין נזק לכבלים לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, שם ניתן כיסוי לעתים קרובות במגבלה של גבול אחריות משני לנזק תוצאתי בשל פגיעה בכבלים (SUB LIMITׁ), אבל אפילו שם, אין מגבלה לגבי סוג ההוצאות של הצד השלישי אשר יכוסו לפי הפוליסה.

 

אני מניחה שהתיקון מקורו בגורמים מקרב חברות הביטוח ואני רק יכולה לנחש, כי מדובר בגורמים שאינם עוסקים בחיי היום יום שלהם בבקשות חוזרות ונשנות לתשלומי אקסגרציה ובקשות ותחנונים לייצר פתרונות לבעיות של לקוחות מצדם של סוכני ביטוח .

 

שלמה מילר, אמר בהרצאתו, כי יש מקום לתקן את הנושא בעתיד בתקנות החדשות.

 

לדעתי, טוב יעשו חברות הביטוח אם יעדכנו כבר עכשיו את הפוליסות כך שסייג "נזק תוצאתי" יתייחס לביטוח נזק שנגרם לרכב בלבד (פרק א'), בהתאם לנהוג ולמקובל  הואיל ומדובר בשיפור תנאים שהוא מותר על פי התקנות ובכך יחסכו לעצמם התעסקות מיותרת וכאבי ראש רבים וכבדים.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright