היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פירוט פרמיה בביטוח פרט

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

דרוש פירוט מרכיבי הפרמיה בביטוחי פרט

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

דוגמא לפירוט מרכיבי הפרמיה בביטוח רכבלפי המצב הקיים כיום בביטוחי הפרט במדינת ישראל, ניתן לפרק את חבילת הכיסוי הביטוחי בפוליסות ביטוח רכב  וביטוח דירה למרכיבים שונים העשויים להיות או שלא להיות כלולים במסגרת הכיסוי הביטוחי, כאשר המבוטח במועד רכישת הביטוח אינו מקבל כל מידע לגבי הפרמיה הנוספת שתגבה ממנו או אשר תוחזר לו, ע"י המבטח לפי המקרה, אם וכאשר יחליט במהלך תקופת הביטוח להוסיף או לגרוע מהכיסוי הביטוחי אותו רכש לפי הפוליסה, וכך הוא מוצא את עצמו במהלך תקופת הביטוח במן מצב של "שבוי" בידי המבטח עד תום תקופת הביטוח כאשר המבטח לבדו רשאי לקבוע את גובה הפרמיה אשר תוחזר למבוטח או תגבה ממנו במקרה של שינוי הכיסוי הביטוחי.

 

דוגמא קלאסית לכך, היא היעדר פירוט עלות הכיסוי הביטוחי לצד ג' בתוך חבילת הכיסוי לביטוח מקיף לפי הפוליסה לביטוח רכב הכוללת, כידוע כיסוי לפי פרק הרכוש ולפי הפרק לביטוח צד ג'. מבוטח אשר רכש ביטוח מקיף ומעוניין מסיבותיו הוא להפוך את הביטוח לביטוח צד ג', אינו יכול לדעת מראש ובוודאי שאינו יכול לשלוט על העלות במועד רכישת הביטוח המקיף על החלק של הפרמיה המיועד לביטוח צד ג'. כך למשל יכולה חברת הביטוח לחייב את המבוטח בעלות צד ג' לפי התעריף המקובל אצלה במועד השינוי או במועד ההתקשרות בביטוח, לפי שיקול דעתה ולא רק זאת, אלא לשלול בעת ביצוע השינוי בכיסוי הביטוחי מהמבוטח את ההנחות שקיבל, בפרמיה, ככל שקיבל הנחות, במועד ההתקשרות בביטוח המקיף.

 

כל זאת, כאמור, נובע מכך שהמבוטח נמצא במצב של מבוטח "שבוי" וכל הכח נמצא באופן בלעדי בידיים של חברת הביטוח.

 

ביטוח מקיף לרכב משווק למבוטח בעסקת חבילה אבל אינו מבחינת מוצר מורכב חתום וסגור שאינו ניתן להפרדה כדוגמת רדיו דיסק.

 

בניגוד לרדיו דיסק, בביטוח רכב ניתן להפריד את אחד המרכיבים (ואפילו יותר, ראו להלן) ולהפוך את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח מביטוח מקיף לביטוח צד ג' בלבד או אפילו לביטוח מקיף חלקי. הדבר היחיד שאינו נמצא בשליטת המבוטח הוא שיעור הפרמיה מתוך פרמיית המקיף שיהיה עליו לשלם בעת צמצום הביטוח המקיף!

 

הצעת הח.מ. לתיקון המצב, היא לחייב את חברות הביטוח ע"פי חוק לפרט בשלב מתן הצעת הביטוח למבוטח את כל מרכיבי הפרמיה האפשריים לפי ביטוח הפרט אותו רכש מחברת הביטוח, על מנת שיוכל להתמודד באופן ראוי במהלך תקופת הביטוח, ככל שיעלה בכך הצורך, בתמחור עלות הביטוח המצומצם או המשודרג לפי השינוי שיבקש לערוך בביטוח במהלך תקופת הביטוח.

 

להלן דוגמאות נוספות הממחישות את המצב הקיים:

 

כיסוי לסיכון נזק בזדון ולסיכוני גניבה פריצה ושוד בביטוח דירה

לפי האמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו-1986, מתאפשר למבוטח לוותר על כיסוי ביטוחי מפני פעולות זדון, גניבה, שוד, פריצה, או ניסיון לבצעם (תקנות 2 (ו) (ז) ותקנות 6 (ו) (ז)). בפועל חברות הביטול אינן מציינות בפני המבוטחים את העלות של הסיכונים אשר הוא רשאי לוותר על הביטוח מפניהם. מסיבה זו, אפשרות הוויתור על הכיסוי הביטוחי נותרת אות מתה בשל חוסר האפשרות של המבוטחים לאמוד את החיסכון אשר יושג על ידם אם יחליטו לוותר על אחד מהכיסויים המפורטים בדוגמא זו דלעיל.

 

האמור בזה הוא בעל משמעות בכל הקשור בביטוח סיכוני גניבה פריצה ושוד לפי התקנות לתכולת דירה אשר אינה משמשת למגורים בלבד. יש לציין, כי בחלק מתוכניות הביטוח הקיימות ניתן על ידי חלק מהמבטחים כיסוי ביטוחי לסיכוני פריצה ושוד בדירה אשר אינה משמשת למגורים בלבד (ראו תקנה 6 (ז) 2) אולם בכל תוכניות הביטוח, ללא יוצא מהכלל, לא ניתן כיסוי ביטוחי לסיכוני גניבה פשוטה.

 

כך מוצא את עצמו מבוטח שדירתו אינה משמשת למגורים בלבד משלם דמי ביטוח בעבור עלות סיכון גניבה שאינו מבוטח במלואו ובחלק מהמקרים משלם גם בעבור ביטוח סיכוני גניבה פריצה ושוד שאינם כלולים בביטוח, מבלי שיוכל לוותר על הכיסוי הביטוחי שאינו רלוונטי לגביו ולקבל בגינו את הזיכוי ההולם בדמי הביטוח.

 

האמור בזה נכון גם לכיסוי נזקי מים בדירות שלא מתגוררים בהן במשך תקופה של 60 יום ברציפות.

 

 

כיסוי אחריות מעבידים לפי ביטוח תכולת דירה

לפי כל תכניות הביטוח הקיימות לתכולת דירה, הביטוח כולל באופן אוטומטי גם ביטוח אחריות מעבידים.

 

ביטוח אחריות מעבידים ניתן לרכוש בכל חברת ביטוח לפי פוליסה נפרדת כאשר דמי הביטוח מחושבים לפי שכר העבודה המשולם על ידי המבוטח לכל העובדים או לפי מספר העובדים בעבור המבוטח במשרה מלאה.

 

לפי המצב כיום, מבוטחים בביטוח תכולת דירה אשר אינם מעסיקים עובדים, משלמים כחלק מדמי הביטוח בעבור ביטוח תכולת דירה גם בעבור ביטוח אחריות מעבידים מבלי הם יכולים לוותר על הכיסוי הביטוחי המיותר מבחינתם ולחסוך בעלות דמי הביטוח המשולמת על ידם בגינו.

 

ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח) תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, מאפשרות למבוטח לערוך ביטוח מקיף חלקי לרכוש במסגרת כיסוי הביטוח המקיף לכלי הרכב.

 

מדובר למעשה ביזמתו של נשיא לשכת סוכני הביטוח לכל החיים, זאב וינר ז"ל, שבאה לידי ביטוי בתיקון תקנות הביטוח לרכב פרטי.

 

לפי תיקון וינר, המבוטח רשאי לוותר בשלב הצעת הביטוח על כיסוי למקרה של התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא או על כיסוי למקרה גניבה. (ראו תקנה 1 (ב) (1) ו (2)).

 

במצב הנתון, המבטחים אינם מציגים למבוטחים את מרכיב עלות דמי הביטוח בעבור כיסוי של התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה וכך גם בעבור כיסוי פריצה.

 

מסיבה זו, המבוטחים אינם יכולים לממש בפועל את זכותם על פי דין לוותר על אחד הכיסויים האמורים למשך כל תקופת הביטוח או לחלק מהתקופה הביטוח לפי צרכיהם (למשל מבוטחים הנוסעים לחו"ל ומשאירים את רכבם בחניון שמעניק להם שירותי שמירה בתשלום ונושא באחריות במקרה של גניבת הרכב).

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright