היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מימון הכינון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

כיצד ניתן לממן את עלויות הכינון?
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

תצלום אילוסטרציה של תיקון גג רעפים

מרבית הפוליסות לביטוח רכוש פרטי ועסקי, אם לא כולן, כוללות אפשרות אופציונאלית לביטוח רכוש לפי ערך כינון. אופציה זו מוכרת גם בשם "חדש תמורת" ומאפשרת למבוטח לקבל פיצוי לפי ערכו של הרכוש הניזוק כחדש (ללא ניכוי בלאי) במקרה של החלפתו ברכוש חדש בעקבות מקרה ביטוח.

 

בדרך כלל, אופציית הכינון, אינה חלה על ביטוח של מלאי עסקי ובביטוח דירה על נזק שנגרם לבגדים בלבד.

 

המבוטח אינו משלם תוספת פרמיה ייעודית בעבור ביטוח לפי ערך כינון, אולם עלות הכינון בעבור המבוטח היא הפרש הפרמיה שבו הוא נושא כאשר סכום הביטוח נקבע לפי ערך כחדש במקום כמשומש, הואיל וביטוח לפי ערך כינון, מחייב לקבוע את סכומי הביטוח לפי ערך כינון, כלומר, לפי ערכו של הרכוש כחדש.

 

כלומר, אם ניקח לדוגמא מקרה שבו ההפרש שבין ערך כינון לערך שיפוי (ערכו של הרכוש כמשומש) עומד על 20%, הרי שהרפש הפרמיה המשולם ע"י המבוטח בעבור ערך כינון הוא 20%, הואיל וסכום ביטוח הרכוש משמש בסיס לחישוב הפרמיה.

 

סעיף ערך הכינון בפוליסה, אינו מחייב את המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש וכל עוד המבוטח אינו נושא בפועל בהוצאות הכינון, המבטח ישלם תגמולי ביטוח לפי ערך שיפוי בלבד, כלומר, בניכוי בלאי, וזאת למרות שהמבוטח שילם למבטח פרמיה בעבור ביטוח לפי ערך כינון.

 

כאן נשאלת השאלה, כיצד אמור המבוטח שקיבל תגמולי ביטוח לשאת בהוצאות הכינון, או לפי הדוגמא דלעיל, מנין אמור המבוטח להשיג את ההפרש בשיעור של 20% מערך הרכוש על מנת לכונן את רכושו?

 

התשובה לעניין זה, אינה פשוטה בכל המקרים וזאת לאור הנוסח השונה של סעיפי הכינון בפוליסות הביטוח השונות.

 

כדוגמא ראשונה לנוסח המציג את הנוסח הנח והידידותי ביותר למבוטח ניקח את סעיף הכינון לפי תנאי ביט. לפי נוסח זה הזמנת רכוש או הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק נחשבת כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין הכינון וזאת  בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד לכינונו בפועל.

 

דוגמא פחות נוחה למבוטח ניתן למצוא לפי אחת הפוליסות לביטוח חבילה לבית עסק הקובעת במפורש, כי תגמולי הביטוח ישולמו לפי ערכי שיפוי ,ותוספת תשלום בגין ההפרש בין ערכי כינון לערכי שיפוי לא תחול כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות לחילוף או כינון.

 

בתנאי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה, נקבע, כי תשלום פיצוי לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק. הפוליסה לביטוח הדירה, אינה קובעת בסעיף הכינון, כיצד אמור המבוטח להתמודד עם ההפרש שבין עלות הכינון לבין תגמולי הביטו אשר שולמו לו לפי ערך שיפוי.

 

הפתרון לסוגיה זו נמצא בסעיף אחר של פוליסת הדירה (סעיף 17) המבוסס על תקנה של חוק הפיקוח, החלה על כל סוגי ביטוח הרכוש. סעיף זה, מקנה למבוטח אפשרות בקרות לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק או האבדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי הפוליסה.

 

על כן, ההמלצה למבוטחים שמעוניינים לכונן את רכושם, להגיש למבטח תביעה נוספת לתביעה הראשית בבקשה לקבל מקדמה לצורך ביצוע הכינון.

 

מבחינת המבטחים, ממליצה לתת את הדעת להגדרה ברורה יותר של זכויות המבוטחים בעניין מימון הכינון בתנאי הפוליסה הואיל והיעדר הגדרתה נאותה עשוי להוביל לאי תשלום המקדמות המגיעות למבוטח כחוק ובשל כך להביא לתביעה משפטית העשויה להביא לחיוב המבטח בתשלום תגמולי ביטוח  לפי ערך כינון גם אם המבוטח לא כונן את רכושו בשל היעדר אמצעים כלכליים הנובעים ממחדלו של המבטח, כפי שכבר קרה בתיק ע"א 7298/10 הדר חברה לביטוח בע"מ נ. אחד העם מזון ואח'.

 


 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright