היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 ערך כינון בדירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

תוכן המדריך


מהו ערך כינון


מלאי בתיקון או בשיפוץ


משמעות הכינון ותנאיו


חריגים לכינון


ערך כינון בביטוח דירה


ערך כינון לפי תנאי אש - ביט


הקשר לביטוח אובדן רווחים


ערך כינון בביטוח רכב


 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך ערך כינון

 

 

ערך כינון בביטוח דירה

מאת קטיה שורצמן   

צילום אילוסטרציה של דירה מלגו ביטוח רכוש לפי ערך כינון מאפשר למבוטח לחדש את רכושו בעקבות נזק מבוטח ולקבל פיצוי לפי ערכו של הרכוש כחדש ללא ניכוי בשל בלאי.

במסגרת ביטוח דירה ותכולתה , נקבעו תנאי הכינון לפי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה ועל כן קיימים הבדלים ניכרים בין תנאי הכינון לביטוח מבנה ותכולה של דירה לבין תנאי הכינון הקבועים בפוליסות לביטוח רכוש עסקי.

כאן המקום לציין, כי אין זהות בין תנאי הכינון לביטוח רכוש עסקי בתוכניות הביטוח השונות ולצורך הדוגמא, ההשוואה נעשית מול תנאי הכינון של פוליסת אש תנאי ביט.

נושא ביטוח אש ביט ביטוח דירה

השלמת הכינון למבנה

24 חודש

12 חודשים

השלמת הכינון לתכולה

24 חודש

90 יום

אפשרות להארכת תקופת הכינון בהסכמת המבטח בהסכמת המבטח

נזק שנגרם לבגדים בלבד

ערך שיפוי

ראה מלאי עסקי

מלאי עסקי

אין כיסוי בכלל

ערך שיפוי

רכוש שאינו בשימוש אצל המבוטח

ערך שיפוי

ערך כינון

רכוש שאינו נמצא בייצור שוטף

לפי ערך הניזוק

ערך שיפוי

דרישת רשויות

תוס עד 10% ס. ביטוח

אין כיסוי

הזמנת הרכוש או עבודות

תחשב כינון

אינה נחשבת ככינון

כנון במקום אחר אפשרי אפשרי
אי התחשבות בביטוח חסר אי התחשבות בביטוח חסרעד 10% אין התחשבות
חישוב ערך הרכוש לביטוח חסר יום הנזק יום תחילת הביטוח
תשלום בעבור ערך הרכוש כחדש ביום: ביום ההוצאה על ידי המבוטח. ביצוע הכינון, או ביום תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם.

 

כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, קיימת אנומליה מסוימת או אם תרצו אפילו אבסורד בקביעת תקופה קצרה יותר להשלמת הכינון לתכולה מאשר למבנה לפי ביטוח הדירה.

הרי אי אפשר לרכוש תכולה לפני השלמת התיקון של המבנה. אילו מסגרת הזמן של 60 יום היתה קבועה רק לגבי אותם מקרים בהם נגרם נזק לתכולה בלבד, הדבר היה הגיוני.

 

כמו כן רואים לפי הטבלה הנ"ל את המקור והסיבה ההגיונית לכך שהפיצוי לפי ערך כינון אינו חל כאשר נגרם נזק לבגדים בלבד וזאת כנראה, בשל כך שערך כינון בפוליסה עסקית אינו חל לגבי מלאי והבגדים במסגרת הדירה נחשבים, כנראה למן סוג של מלאי ביתי.

 

דבר נוסף שלא נתנו עליו את הדעת בעת ניסוח הפליסה התקנית לביטוח הדירה הוא נושא רכוש שאינו נמצא בשימוש המבוטח. ערך הכינון בדירה אינו כולל אומנם אפשרות להחלפה ברכוש אחר כאשר לא ניתן להשיג עוד רכוש מאותו סוג הרכוש שניזוק, אולם אין כל מגבלה לפצות לפי ערך כינן בשל רכוש אשר יצא מכלל שימוש בחזקת המבוטח, בדומה למגבלה הקיימת בביטוח רכוש עסקי.

 

כמו כן מנסחי הפוליסה התקנית לא לקחו בחשבון, כנראה דרישות של הרשויות המגדילות את עלות הכינון. בפוליסה העסקית, ניתן כיסוי ביטוחי בתוספת של 10% לדרישות מסוג זה, למעט דרישות למיגון מפני סיכון אש.