היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ל"ג בעומר והכיסוי הביטוחי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

הכיסוי הביטוחי לנזקים ולפגיעות ל"ג בעומר

מאת קטיה שורצמן  

 

הכיסוי הביטוחי לנזקים ולפגיעות ל"ג בעומרמבלי לגרוע מחשיבותן של הוראות הבטיחות בכל הקשור בהדלקת מדורות ל"ג בעומר, הרי שהדלקת אש, כרוכה כידוע בסיכונים לגוף ולרכוש המדליקים, כמו גם לגופם ולרכושם של צדי ג'.

 

בכתבה להלן נסקור את היקף הכיסוי לפי הפוליסות הסטנדרטיות לביטוח נזקי רכש, תאונות אישיות וביטוח אחריות חוקית.

 

שריפה של בגדים וחפצים אישיים

הנזק הקטן ביותר שיכול לקרות כאשר אש חורגת מגבולות המדורה הוא נזק לחפצים אישיים של אחד או יותר מהמשתתפים. נזק מסוג זה, מבוטח לפי תנאי המינימום של הפוליסה הסטנדרטית לביטוח תכולת דירה במסגרת הביטוח לתכשיטים, בגדים וחפצים אישיים מחוץ לדירת המגורים ברחבי המדינה. 

 

כלומר, הביטוח לנזקים שנגרמו ע"י אש לבגדים ולחפצים אישיים, כמו למשל משקפי ראיה, מחשב אישי, תיק או ילקוט (וכן, גם לתכשיטים) כלול  באופן אוטומטי בכל הפוליסות לביטוח דירה לפי פרק התכולה בארץ הוא מוגבל עד ל 5% מסכום ביטוח התכולה.

 

נושא חשוב לא פחות הוא סכום ההשתתפות העצמית לפי הפוליסות לביטוח דירה, העומד בד"כ על כ 500 ש"ח, כלומר, נזקים בסכומים שאינם מגיעים לגובה ההשתתפות העצמית לא יהיו מבוטחים בכלל ונזקים בסכומים גבוהים יותר ישולמו בניכוי ההשתתפות העצמית.

 

 


שריפה של כלי רכב

נזק משמעותי יותר עשוי להיגרם בשל שריפה של כלי רכב. נזק לרכב עצמו, יהיה מבוטח לפי כל פוליסה לביטוח רכב פרטי הכוללת ביטוח מפני נזקי אש.

במקרה של פציעת אדם בשל התלקחות מיכל הדלק של הרכב, הרי שנכון להיום, המקרה לא יהיה מבוטח לפי ביטוח חובה וזאת בשל תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים אשר אינו חובת פיצוי לנפגע, כאשר הרכב לא שימש למטרות תחבורה.

 


 

נזק לרכוש השייך למבוטח

 

אם נגרם נזק לרכוש השייך למבוטח הנמצא בשכנות למדורה, הרי שביטוח הרכוש המקובל במדינת ישראל כולל ביטוח כנגד נזקי אש ועל כן הכיסוי הביטוחי יהיה כלול לפי ביטוח הרכוש.

 

 

 


 

נזק רכוש וגוף של אחרים

כאשר המבוטח גורם ברשלנותו נגרם נזק לרכוש או לגוף של אחרים, הרי שהפוליסות המקובלות לביטוח כלול  באופן אוטומטי בכל הפוליסות לביטוח דירה כוללות כהרחבה לפרק התכולה ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי. ביטוח זה תקף בכל רחבי המדינה ולא רק בתחום דירתו של המבוטח או בסמוך לה.

 

בעניין זה, יש לשים לב לגבולות האחריות לפרק זה המשתנים מתוכנית ביטוח אחת לשניה, כאשר בכל מקרה חברת הביטוח לא תשלם בגין  מעבר לגבול האחריות שנקבע בפוליסה כגבול אחריותה.

 

ביטוח זה כולל גם בדרך כלל, אם לא תמיד, גם ביטוח בגין אחריותם של בני המשפחה המתגוררים עם המבוטח בדירה (כלומר בני זוג והילדים) וזאת בנוסף לביטוח אחריותו של המבוטח ששמו מופיע ליד הכותרת "שם המבוטח" בפוליסה.

  

 


הוצאות כיבוי אש

הוצאות כיסוי אש מבוטחות, עפ"י הוראות חוק חוזה הביטוח לפי כל הפוליסות לביטוח רכוש ובכלל זה ביטוח דירה ותכולתה וביטוח בתי עסק.

כאשר נמצא, כי המבוטח אחראי לנזק אש שנגרם ברשלנותו לרכושם של אחרים, הרי שהפוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי כוללות גם ביטוח להוצאות כיבוי של הצד השלישי בשל הנזק שנגרם עקב רשלנותו של המבוטח.

 


 

פציעות של ילדים ומבוגרים

ביטוח תאונות אישיות של תלמידים שהוא ביטוח חובה כולל כיסוי במשך 24 שעות ביממה גם בשל פעילות של תלמידים שאינה קשורה בכלל לפעילותו של בית הספר. על כן, פציעות של תלמידים תהיינה מבוטחות לפי ביטוח התאונות לתלמידים הכולל ביטוח למקרים של מוות נכות ואובדן כושר לימודים לתקופה הקבועה בפוליסה.

 

לגבי פציעות של מבוגרים הפתרון נמצא בפוליסות שונות של ביטוח תאונות אישיות וביטוח חיים, ככל שנרכשו על ידי המבוטחים.

 

כאשר הנזק נגרם בשל רשלנותם של אחרים, ניתן לתבוע אותם בגין הנזק ובמקרה שבו מי שגרם את הנזק מבוטח בביטוח אחריות חוקית, ניתן לתבוע בנוסף אליו גם את חברת הביטוח שביטחה אותו.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright