היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוק הכשרות והביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והביטוח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

הכותרתשל תיקון החוק

ביום  11 באוקטובר 2016, נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

מעתה מאפשר החוק לכל אדם לתכנן את עתידו בתקופה שבה יהיה מוגבל פיזית או גם נפשית באמצעות מתן ייפוי כוח מתמשך ומינוי תומך לקבלת החלטות נתמכת.

 

כלומר, מעתה ואילך שארי בשרו הקרובים ביותר של המבוטח (וכל תושב אחר בישראל) אינם הופכים באופן אוטומטי למנהלי אורח חיוו של המבוטח במקרה של אי כשירות גופנית או גם נפשית לנהל את חייו, אלא שעומדת לרשות המבוטח לקבוע בעודו במצב תקין, את זהותו של האדם שינהל בעבורו את ענייניו כשלא יוכל לעשות זאת בעצמו.

 

האפשרות הראשונה העומדת לרשות המבוטח היא מתן "ייפוי כוח מתמשך", ולקבוע לפי בחירתו את זהות האדם שינהל את ענייניו ואת האופן שבו ינוהלו העניינים כאשר באפשרותו ליתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח.

 

האפשרות הנוספת היא באמצעות מינוי תומך בקבלת החלטות אשר יאפשר למבוטח לקבל את הסיוע הנדרש לצורך קבלת החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו, ולחיות חיים עצמאים. החוק קבע במפורש את האפשרות למנות תומך, והוגדר באופן כללי מהו תפקיד התומך בקבלת החלטות.

 

על פי התיקון, לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם ישנן חלופות המגבילות פחות את עצמאותו.

 

בנוסף הוטלו הגבלות שונות על מינוי אפוטרופוס ועל סמכויותיו, בדרך המאפשרת יותר ביטוי לרצון האדם עם המוגבלות.

 

שינוי סמנטי בעל משמעות התקבל לגבי המילה "חסוי" שנועדה לתאר אדם שמונה לו אפוטרופוס שנקרא מעתה "אדם אשר מונה לו אפוטרופוס".

 

בעניין ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, קובע החוק, כי יש צורך בהסכמה מפורשת בייפוי הכח לביצוע הפעולות הבאות על ידי מיופה הכח: לפי הוראות סעיף 132 (ג) (1) (ה) לחוק מדובר על ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה- 2005 7 (בחוק זה - מוצר פנסיוני), למעט:

 

לפי הוראות סעיף 132 (ג) (1) (ה) לחוק מודבר על:

( 1 ) הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף 3 לחוק גיל פרישה, התשס"ד 2004- 8.

 

( 2 ) משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 9.

 

( 3) משיכת כספים מקופת  גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו, בהתייעצות עם שר האוצר, שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה -2005.

 

לפי הוראות סעיף 132 (ד) (2) (9) לחוק מודבר על:

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005, כמשמעותם בסעיף 87 (א) (2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור.

 

מסקנה מכל האמור לעיל היא, כי חשוב ורצוי שהמבטחים יתנו את דעתם לשינוי בחוק וינחו את ציבור החוסכים והמבוטחים לאפשרות העומדת בפניהם למנות מיופה כח שידאג לעניינם בעתיד ויו את כוחו ככל שהם מוצאים לנכון פעול גם בענייני החיסכון ארוך הטווח שלהם בחברה.

 

 תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  

 

פורסם ביום 20/1/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright