ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 7/7/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 

 

   

 


  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


שיווק ביטוח באינטרנט      עשה ואל תעשה באתרי האינטרנט של הסוכנים

 

חברת הביטוח איילון הורשעה בדין פלילי בשל איומים על סוכנות הביטוח ICI

 

 

ביום 22/06/2009 ניתנה הכרעת דין ע"י השופטת נורית רביב בקפ 000022/03 בתביעת אי.סי.אי סוכנות ביטוח מרכזית בע"מ נגד איילון חברה לביטוח בע"מ נגד  חברת הביטוח

 

בהודעה של חברת איילון אחזקות לרשות לניירות ערך מיום 2/7/2009 נמסר, כי " בשלב המקדמי בוטלו טענות הקובלת להפרה כביכול של חוק איסור לשון הרע תשכ"ה- 1965  אולם בית המשפט קיבל את הקובלנה לענין סעיף 192 לחוק העונשין. טרם נקבע מועד לדיון בטיעוני הצדדים לעונש.לפי הודעת איילון, מדובר בתביעה של סוכנות ביטוח  שעבודתה עם החברה הופסקה בשנת 2003.

 

מודבר בדברים שקרו לפני תחילת כהונתו של מנכ"לה היוצא של חברת ביטוח איילון, אהרון מרקוביץ, שמונה למנכ"ל איילון רק בסוף שנת 2005.

 

סוכנות הביטוח אי סי איי היא  חברה משפחתית המנוהלת על ידי חיים ופנינה רשף ובנם טל רשף.

 

השופטת קבעה, כי האישום בעבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, הוכח וכי חברת הביטוח איילון מורשעת בעבירה זו בשל משלוח אתרעות לביטול פוליסות של מבוטחי הסוכנות בשל אי תשלום פרמיות אשר כבר שולמו על ידם לסוכנות בעבור החברה ולחברת הביטוח היתה מחלוקת עם סוכנות הביטוח לגבי עמלות ובדרך של משלוח האתרעות למבוטחי הסוכנות ביקשה חברת הביטוח לאיים על סוכנות הביטוח.

 

סוכנות הביטוח דרשה מאיילון "להפסיק לאלתר לאיים עלינו, להימנע ממשלוח מכתבי התראה למי ממבוטחינו בענף 770 שאת פרטיו והתשלום במלואו כפי שהוא שולם לנו העברנו לכם במכתביהו אליכם מתאריך 12.1.2003 בקיזוז עמלתינו... לעדכן את רישומיכם כך שכל יתרות החוב המופיעות בדוח בענף 770 יבוטלו לאלתר". וזאת כאשר ננקטו פעולות למינויו של בורר במחלוקת בנושא עמלת הרווח שהיתה סלע המחלוקת בין חברת הביטוח לבין הסוכנות.

 

"מאוחר יותר שיגרה איילון למבוטחים שקיבלו את מכתבי ההתראה, מכתבים שנועדו כפי הנראה למתן את ההתראות שקיבלו קודם לכן, אך הנוסח שנבחר יותר משהוא מבהיר, יש בו משום ערפול שעלול בפני עצמו לייצר חשדנות לפי שנאמר שם: "נבקש לעדכנך כי שאלת יתרת החוב בגין הפוליסה שברשותך נמצאת בברור בהליך בוררות בין חברתנו לסוכנות הביטוח – אי.די.אי סוכנות ביטוח מרכזית בע"מ" "זאת עד לסיום הבוררות עם אי.סי.אי. סוכנות מרכזית בע"מ", והמבוטח נשאר תלוי על בלימה משום שהוא מתבקש להתעלם ממכתב ההתראה "וזאת עד לסיום הבוררות עם אי.סי.אי. סוכנות ביטוח מרכזית בע"מ".

 

 סעיף 192 לחוק העונשין קובע: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

 

לפי אתר האינטרנט של סוכנות אי סי איי, היא מייצגת כיום את חברות הביטוח: הפניקס, כלל, מנורה, הראל, אליהו ושומרה.

 

פרסום ראשון של הידיעה: עיתון פוליסה מיום 6/6/2009

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright