היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הצעה למבוטח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

צ"ל כללים ברורים להצעת מחיר למבוטח

עבודת סוכנים 

הצעה למבוטח הלכה למעשה

מאת קטיה שורצמן   

 

צריכים להיות כללים ברורים להצעת מחיר למבוטחבהמשך לכתבה בנושא כללים ברורים להצעת מחיר למבוטח אשר למעשה כמעט ואינם קיימים קיבלתי מספר תגובות בעל פה ובכתב מסוכני ביטוח המפרטים את כללי העבודה המקובלים על ידי סוכנים המבקשים לשמור על ענייני המבוטחים ועושי כמיטב יכולתם לפעול בדרך הראויה בעזרת הכלים העומדים לרשותם כיום.

 

אחת הדרכים המקובלות היא להמציא למבוטח עותק של הפוליסה העתידית הנושא את הכותרת "טיוטה" על מנת שהמבוטח יראה ויתרשם מתנאי הביטוח המוצעים, סכומי הביטוח, גובה הפרמיה, מגבלות הכיסוי וסכומי ההשתתפות העצמית.

 

 

מה חסר בטיוטה

מה שחסר, לדעתי בטיוטת הפוליסה היא התחייבות ברורה של המבטח כלפי הסוכן וכלפי המבוטח, כי במקרה של התקשרות בין הצדדים, התנאים המפורטים בטיוטת הפוליסה מחייבים את חברת הביטוח.

 

דוגמא להבדל אפשרי בין הטיוטה לבין הפוליסה יכול להיות כל מקרה שבו חברת הביטוח עורכת שינוי בתנאים הקבועים המופיעים בכל פוליסה באותו ענף באופן אוטומטי כאשר השינוי חל בתקופת הביניים שבין קבלת טיוטת הפוליסה לבין הנפקת הפוליסה אשר הוצעה למבוטח על סמך אותה טיוטה.

 

הדבר נכון גם מבחינת תנאי הפוליסה המתפרסמים באתר המבטח. גם כאן עלול המבוטח ליפול לתוך הפער שבין התנאים שפורסמו במועד קבלת ההצעה מטעם החברה באמצעות הסוכן לבין התנאים שפורסמו בסמוך לתחילת הביטוח לגביו הוא התחייב לפי התנאים שנמסרו לו, כאשר התנאים החדשים עשויים לפעול לרעתו של המבוטח מבחינת הכיסוי הביטוחי.

 

דבר נוסף חשוב מאוד שחבר בטיוטה הוא פירוט התעריף (בפוליסות שאינן ביטוח רכב) כאשר פוליסות רבות כוללות הנחות שונות ומשונות המקשות על המבוטח לדעת את התעריף הסופי ולבדוק את המחיר המבוקש ממנו על ידי המבטח לאחר תוספות ושינויים בסכומי הביטוח לרכוש לסוגיו השונים. כפי שלמשל קורה בביטוח דירה לאחר קבלת דוח המעריך כאשר יש צורך בעדכון סכומי הביטוח למבנה, לתכולה, לדברי ערך שונים ולתכשיטים.

 

כאשר התעריף הסופי אינו מופיע באופן בולט בפוליסה, המבוטח שאינו נעזר ביועץ ביטוח  פשוט אינו יכול לבדוק ולוודא אם הוא מחויב לפי התעריף המקורי כפי שהוא מופיע בטיוטת הפוליסה. כמו כן בכל הקשור בביטוח הדירה ותכולתה קיים בד"כ  הבדל בתעריף הביטוח לתכשיטים כאשר היחס שבין סכום הביטוח לבין ערך התכולה הכולל משתנה לפי הערכת הסוקר. גם נתון זה אינו מובא לידיעת המבוטח במועד קבלת טיוטת הפוליסה שמשמשת למעשה הצעת ביטוח וכך יוצא שהצעת המחיר המקורית אינה משמשת בסיס לעלות כיסוי הביטוחי.

 

 

 מסמכים לחתימת המבוטח

בנוסף לטיוטת הפוליסה או דרך אחרת שבה ניתנת הצעת המחיר למבוטחים, מחייב החוק להציג בפני המבוטח מסמכים שונים ואפילו להחתים אותו על מסמכים.

 

כך למשל בביטוח רכב, חוזר הפיקוח בנושא טוטל לוס מחייב את המבטחים כבר בשלב הצעת הביטוח להציג את פירוט המשתנים המפחיתים מערך הרכב. מבטח שאינו פועל בדרך זו אינו רשאי, עפ"י הוראות החוזר להפחית מערך הרכב גם אם ציין את הנושא בפוליסה באופן מפורש.

 

בביטוח דירה ותכולתה נדרש המבוטח לחתום על ויתור על כיסוי נזקי רעידת אדמה, אם  הוא מעוניין לוותר על כיסוי זה. ללא חתימת המבוטח, הויתור על הכיסוי אינו תקף וחברת הביטוח מחויבת לשלם בעבור הנזק, ללא קשר למה שכתוב בפוליסה.

 

גם בנושא שרות לטיפול בנזקי צנרת ע"י שרברבים, קובע חוזר השרברבים, כי על מבטח להחתים את המבוטח להסכמתו לטיפול בנזקי צנרת ע"י שרברב מטעם המבטח. ללא החתימה מחייבת חברת הביטוח לשלם בעבור טיפול ע"י שרברב מטעם המבוטח וגם זאת ללא קשר למה שכתוב בפוליסה.

 

בכל המקרים הנ"ל בהיעדר מדריך מסודר, עשוי הסוכן שלא החתים את המבוטח על המסמכים הנדרשים או לא תיעד את גילוי המידע הנדרש ממנו לגבי המשתנים המפחיתים בטוטל לוס ברכב, למצוא את עצמו בין הפטיש לבין הסדן במחלוקת העשויה לפרוץ במקרה של נזק בין המבטח לבין המבוטח.

 

 

לסיכום

לדעתי, חוק חוזה הביטוח וחוזרי הפיקוח השונים אינם מתייחסים לתמונת המצב האמיתית בשטח בכל הקשור לזהות המציע והניצע בהצעת הביטוח. טופס ההצעה אכן קובע (וכך גם חוק חוזה הביטוח) שהמבוטח הוא המציע וחברת הביטוח היא זו שמחליטה אם לקבל את המבוטח לביטוח או לא לקבל ואם כן באילו תנאים.

 

בפועל מבוטחים רבים  נעזרים ביועץ ביטוח  ההופך את התמונה על פיה כאשר הוא פונה לחברות הביטוח ומבקש מהן להגיש הצעות לפי הנתונים המופיעים במפרט או במכרז אותו הוא שולח מטעם המבוטח. סוכני ביטוח רבים פונים בישמתם למבוטחים ומציעים להם לערוך את הביטוח באמצעותם ומגישים להם הצעות מחיר והצעות לכיסוי ביטוחי אשר במרבית המקרים אינן שלמות והמבוטח אינו יכול ללמוד מהן על הקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו ומחיריו.
 


 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright