היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

השתתפות עצמית בביטוח חובה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים להעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


ביטוח רכב חובה.

תזכיר חוק השתתפות עצמית בביטוח רכב חובה
 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

א. התזכיר

באתר הפיקוח על הביטוח תוכלו לעיין בנוסח המלא של הצעה לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי  שפורסמה בסוף חודש יולי 2007 על ידי משרד המשפטים פרסם הכוללת  אפשרות לקבוע השתתפות עצמית במסגרת ביטוח רכב חובה.

לפני שנראה את הבעייתיות שבתזכיר, נסקור את מטרותיו ומתכונתו:

מטרות התיקון הן:

  • עידוד לנהיגה זהירה,

  • הפחתת תעריפי ביטוח

  • הקטנת היקף התביעות בענף.

ההשתתפות מוגבלת לנוהג ברכב בלבד ואינה מאפשרת ניכוי מתגמולי ביטוח המגיעים בשל הוצאות רפואיות אלא מוגבלת לפיצויים המגיע בשל נזקי כאב וסבל ואבדן השתכרות בפועל.

קביעת השתתפות עצמית  אינה מקנה למבוטח לתבוע את סכום ההשתתפות העצמית מהמעוול, אף אם נפגע בתאונה באשמת אחר וזאת משום סעיף 8 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (ייחוד עילה).

המבוטחים אשר אמורים ליהנות מהאפשרות לכלול בביטוח חובה השתתפות עצמית הם בעלי האופנועים  המשלמים כיום פרמיה גבוהה יחסית משום הסיכון הגבוה כאשר התעריפים המותרים לגביה, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, נמוכים מהסיכון גם לאחר העדכון האחרון של ינואר 2007 לפיו בעלי האופנועים אמורים לשלם תעריף הנמוך ב 50% מהתעריף המשקף את הסיכון ולכן מרבית בעלי האופנועים מבוטחים באמצעות הפול.

תזכיר החוק כולל הצעה להסמיך את הרשות בהסכמת שר המשפטים לקבוע, בין השאר את העניינים הבאים:

א.  הקף ומתכונת הגילוי למבוטח בפוליסה ובכל מסמך אחר שייקבע לעניין זה.

ב. כלי רכב שלגביהם תחול האפשרות להציע פוליסה הכוללת השתתפות עצמית.

ג.  כלי רכב שלגביהם לא תחול האפשרות להציע פוליסה הכוללת השתתפות עצמית.

ד.  כלי רכב שלגביהם תינתן בנוסף לברירה הנתונה למבוטח, ברירה לנוהג ברכב אם לכלול בפוליסה השתתפות עצמית.

ה.  סכומי השתתפות עצמית לסוגי כלי הרכב השונים.

ו. מנגנון לעדכון סכום ההשתתפות העצמית.

 חברת הביטוח תהיה חייבת להציע למבוטח אשר התקשר עמה בחוזה ביטוח גם תוכנית ביטוח ללא השתתפות עצמית כאשר הברירה לגבי ההשתתפות העצמית תהיה בידי המבוטח.

 מוצע לקבוע, כי אם נוכתה השתתפות עצמית מתשלום הפיצויים בגין אובדן השתכרות לא יראו בסכום שנוכה כסכום בשלו זכאי העובד לתשלום על פי חיקוק אחר לפי החוק האמור, וזאת על מנת שלא לגרוע מזכותו לקבלת דמי מחלה בעבור התקופה שלא קיבל בעדה ריצוי בגין אובדן השתכרות בשל ניכוי השתתפות עצמית.

 דוגמא לאחד המקרים שבהם הרשות תוכל לקבוע מקרים שבהם לא תיכלל השתתפות עצמית לנוהג ברכב או תינתן לנוהג ברכב לבחור שהוראת ההשתתפות העצמית לא תיכלל לגביו בפוליסה הוא מקרה שבו הנוהגים ברכב משמשים בו לצורך עבודתם אך הם אינם "המבוטח" לפי הפוליסה, כך שלא יהא ראוי לדרוש מהם השתתפות עצמית רק משום שהמעביד שהוא המבוטח לפי הפוליסה, בחר לכלול בה השתתפות עצמית.

 כן כולל התזכיר הוראות לגבי:

  • ביטול מתן אפשרות לפטור רשויות מקומיות ותאגידים מביטוח כלי הרכב שלהם בהתאם להוראות הפקודה. צוין, כי בפועל לא ניתן פטור כאמור.

  •  ביטול האפשרות להוציא כתב כיסוי זמני לתקופה שלא תעלה על 30 יום.

 

ב. הבעייתיות שבקביעת השתתפות עצמית לרכב שאינו מוגבל לנהיגת יחיד של המבוטח

הבעייתיות שברעיון, נובעת מהעובדה שביטוח החובה נערך לרכב ולא ולנהג. לביטוח רכב שנוהגים בו מספר נהגים תוצא פוליסה אחת כמו גם לביטוח רכב שנוהג בו נהג יחיד שהוא המבוטח עצמו וזאת כאשר תנאי הביטוח ומגבלותיו נקבעים על ידי בעל הרכב שעורך את הביטוח כאשר הנוהגים ברשות (אם וכאשר הם מבוטחים לפי הפוליסה) במרבית המקרים, אינם יכולים לקבוע או אפילו לדעת את התנאים שנקבעו על ידי בעל הפוליסה וכך הם עשויים למצוא את עצמם מחויבים בתשלום השתתפות עצמית שנכפתה עליהם שלא מבחירתם ואולי אף ללא ידיעתם בכלל.

עניין זה עשוי להביא לעימותים שונים בין  הנוהג ברשות שנפגע במקרה ביטוח לבין בעל הרכב שביטוח החובה שלו כולל השתתפות עצמית, בין הנוהג לבין המבטח של בעל הרכב ואף עשוי להניע את הנפגע לשקר לחוקרי הביטוח לגבי זהות הנוהג או אפילו פרטי הרכב על מנת לחמוק מתשלום סכום ההשתתפות העצמית.

גם כאשר הנוהגים ברכב הם בני משפחה אחת, עדיין, רשאי כל אחד מהם להחליט אם הוא מעוניין או אינו מעוניין בניכוי דמי ההשתתפות העצמית מתגמולי הביטוח כאשר המטרה היא להוזיל את העלות במועד הרכישה. כאשר בדרך כלל, מי שמשלם בעבור הביטוח הם ההורים, קביעת השתתפות עצמית לנוהג עשויה להביא לסכסוכים עם בני משפחה צעירים אם וכאשר ייפגעו בתאונה בעת נהיגתם ויגלו, כי אינם זוכים לפיצוי מלא בשל קביעת השתתפות עצמית על ידי אחד ההורים.

סכסוכים דומים עשויים לפרוץ אף בקרב בני זוג המשתמשים באותו רכב כאשר במועד רכישת הביטוח, אם תידרש חתימה של כל נהג המורשה לנהוג, יש להניח, כי בחלק מהמקרים יחתום אחד המבוטחים בשל הנהגים האחרים ואולי אף ללא ידיעתם או המקרה הטוב כאשר קיבלו הסבר חלקי בלבד.

בביטוח רכב חובה המוגבל לנהיגת יחיד של המבוטח עצמו נראה, כי קביעת השתתפות עצמית אפשרית הואיל וכל אחד רשאי לקבוע לעצמו את תנאי הביטוח מצד אחד ומצד שני בקרות מקרה הביטוח, לא תהיה לנהג כל מוטיבציה לנסות ולהציג את נסיבות התאונה כאילו היא נגרמה על ידי נהג אחר על מנת שלא לשם את דמי ההשתתפות העצמית הואיל והוא הנהג היחיד המורשה לנהוג ברכב.

דבר נוסף וחשוב לא פחות אותו יש לקחת בחשבון היא התחרות שבין המבטחים בכל הקשור במחירי ביטוח רכב חובה ואפשר, כי המרווח למתן הנחות בפרמיה יצטמצם לכדי מאות שקלים בודדות, כך שיהפוך את נושא ההנחות לבלתי כדאי מלכתחילה.

סיכון נוסף הוא הטעיה על ידי סוכנים מהסוג שאינו רצוי אשר עשויים לכלול השתתפות עצמית במטרה בביטוח חובה במטרה להשיג מחיר זול יותר מהמתחרים כאשר המבוטחים לא יקבלו את מלוא ההסבר הראוי לפני החתימה על הסכמתם לכלול השתתפות עצמית בביטוח חובה.

הנחה נמוכה העשויה להימחק מול תעריף זול יותר הניתן על ידי מבטח מתחרה, עשויה להפוך את כל הנושא לפיל לבן בדיוק כמו האפשרות לביטוח מודולרי בביטוח מקיף של רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ולאפשרות לביטוח תכולת דירה ללא סיכוני פריצה ושוד, הקיימים בתיאוריה בלבד ואיש אינו מיישם אותם בפועל משום התחרות בשוק הביטוח המביאה להורדת מחירים ללא צורך לצמצם את הכיסוי הביטוחי באופן שיגרע ממנו מרכיבים בסיסיים וחשובים.

לעניין יישום ההנחה בביטוח חובה של אופנועים ורכב מנועי דו גלגלי, סכום ההשתתפות העצמית אמור לגלם בעבור המבטחים את הפרש עלות הסיכון מול הפרמיה שיגבו מהמבוטחים כאשר סכום ההנחה בשל ההשתתפות העצמית אמור להיות כדאי לבעלי האופנועים.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright