היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות הפיקוח בנזיקין

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

אחריות המדינה (והפיקוח על הביטוח) בנזיקין

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

דף המבוא בהחלטתו של השופט סוקול מחודש פברואר 2015

בחודש מאי 2016, פרסמתי באחד האתרים, כתבה בנושא אפשרות לאחריות נזיקית של הפיקוח על הביטוח בדיני נזיקין וזאת לאחר שלא מצאתי פרסום מלא ומעודכן בנושא הנדון במכלול הספרות הביטוחית המשפטית הכתובה ובכלל זה באתרי האינטרנט העוסקים בנושאי הביטוח השונים.

 

חשיבותה של סוגיה זו מתחדד ועולה לאור הביקורת המופנית מדי פעם כלפי הפיקוח על הביטוח מצד חברי כנסת וכלי תקשורת שונים שטוענים, בנסיבות מסוימות, כי הפיקוח על הביטוח נוקט לטעמם ביד רכה מדי כלפי חברות הביטוח.

 

תפקידו של הפיקוח על הביטוח, למי שאולי שכח, הוא להגן על ציבור המבוטחים, בשמירה על יציבותם של המבטחים.

 

קריסה של חברת ביטוח בשל נקיטה באמצעים קשים מדי העשויים לסכן את קיומו של מבטח, תפגע בראש ובראשונה בציבור המבוטחים, הואיל ונכון להיום, אין ביטחון על פי חוק למצב שבו חברת ביטוח נכנסת למצב של העדר פירעון, למעט למבוטחי ביטוח חובה לרכב לגביהם מובטח כיסוי ביטוחי על ידי קרנית.

 

בנוסף קיימת אפשרות, בשלב זה בתיאוריה בלבד, לחיובו של הפיקוח על הביטוח באחריות נזיקית.  למעשה, כבר הוגה תביעה כנגד חברת ביטוח בקשר עם פשיטת רגל של חברת ביטוח בתקופה שמלפני כניסתו לתוקף של חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכים. בית המשפט המחוזי הכיר באחריותו של הפיקוח על הביטוח לפצות את התובעים ובית המפשט העליון קיבל את הערעור של הפיקוח על הביטוח (ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי ואח')

 

בית המשפט העליון, התייחס לנסיבות המקרה הנדון ולא נתן לפיקוח על הביטוח פטור גורף מאחריות בנזיקין. בפסק הדין, נאמר בין היתר, כי: "אין זה בלתי אפשרי, למצוא את השלטון נושא בחובת זהירות". אמירה זו של העליון פתחה את הדלת לדיון בנושא אחריותו בנזיקין של הפיקוח על הביטוח ובהשלכה מהאמור גם על אחריותה בנזיקין של כל רשות שלטונית אחרת שהיא במדינת ישראל כפי שנקבעה מאוחר יותר בהלכת שתיל (ע"א 10078/03 שתיל נ' מדינת ישראל) שם נקבע, כי המדינה והיא לבדה תפצה חקלאי בשל נזקים שנגרמו ליבוליו עקב החלטות שלטוניות.

 

התייחסות רחבה לנושא האחריות הנזיקית של רשויות ציבור, ניתן למצוא אצל פרופ' ישראל גלעד בפרק 11 של ספרו "דיני נזיקין, גבולות האחריות" (2012 - האוניברסיטה העברית, נבו). פרופ' גלעד, כותב בין היתר, על הצורך להגביל את אחריותן הנזיקית של הרשויות משיקולים של הגינות וכי מי שנהנה מהפעילות של הרשות מן הראוי שיישא גם בתוצאות הפחות נעימות בבחינת הדבש והעוקץ. פרופ' גלעד, מדבר גם על שיקולי הוגנות, לפיהם חיוב רשויות ברשלנות עשוי ליצור אפליה בין שכבות חזקות יותר באוכלוסייה שיכולות לממן הוצאות ניהול הליכים משפטיים יקרים לעומת שכבות חלשות יותר מבחינה כלכלית.

 

פרופ' גלעד מדגיש, כי: "עם זאת חשוב להדגיש כי כוחו של טיעון זה להגבלת האחריות יפה כאשר הסיכונים הכרוכים בפעילותן של רשויות ציבור נחלקים באורח שוויוני והוגן בין הפרטים בחברה. כוחו אינו יפה כאשר הרשות, הגם שלא במתכוון או ביודעין מפלה קבוצות מסוימות".

 

בנוסף להתייחסותו של פרופ' גלעד, האחריות הנזיקית של הרשויות נדונה גם במאמרה ד"ר חיה זנדברג "תביעות נזיקין נגד הרשות המבצעת – על תנועת המטוטלת"(בטאון הפרקליט נב תשע"ג). במאמרה של זנדברג, בנוסף לסקירת הלכות לוי ושתיל, נסקרות שלוש הלכות חדשות יותר של בית המשפט העליון שניתן לראות בהן חזרה להלכת לוי במתן פטור מאחריות בנזיקין לרשות השלטונית: ע"א 3580/06 עזבון המנוח יוסף ז"ל נ' מדינת ישראל (הלכת יוסף), רע"א 5277/08 אלקיאשוילי נ' מדינת ישראל (הלכת אלקיאשוילי), ע"א 7008/09 עבד אל רחים נ' עבד אל קאדר (הלכת עבד אל רחים)

 

ראו להלן התייחסות מעניינת שניתנה בחלטה מיום 25/2/2015, על ידי השופט רון סוקול מהמחוזי בחיפה שדן בדיון מאוחד בתביעות שהוגשו על ידי גורמים שונים בנושא אחריות השלטונות לאירועי השריפות בכרמל בשנת 2010 (ת"א 52925-02-12 קונדיטוריה שפיק בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ואח', ת"א 47439-11-13 כפר האמנים אגודה שיתופית עין הוד בע"מ נ' מדינת ישראל ואח', ת"א 46680-10-13 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' המשרד לביטחון פנים ואח', ת"א 22286-04-13 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית. ואח' נ' משטרת ישראל ואח', ת"א 28466-03-13 כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ואח', ת"א 36845-10-12 מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' המשרד לביטחון פנים ואח', ת"א 20274-10-12 משתלות הכרמל בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ואח', ת"א 14847-07-12 והאחרים ואח' נ' מדינת ישראל- נציבות כבאות והצלה ואח):

 

"19. בתי המשפט קבעו לא אחת כי ניתן להטיל אחריות בנזיקין על רשויות ציבור בשל מחדל בהפעלת סמכויות הנתונות להן על פי חוק (ראו למשל ע"א 2906/01 עיריית חיפה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ ..., י' גלעד דיני נזיקין גבולות האחריות כרך ב' – עמ' 1108 ואילך 2012 . בתי המשפט גם פסקו כי מקום שבו נמנעה רשות מלהפעיל את שיקול הדעת המסור לה, הדבר עשוי להיחשב כעוולה בנזיקין ולהקים למי שנפגע ממחדלה של הרשות עילת תביעה כנגדה (שם, פסקה 42), וכן ע"ט 10078/03 שתיל נ' מקורות חברת מים בע"מ ...

 

20. ייתכן כי כלי הביקורת השיפוטית על מחדלי הרשות במסגרת עקרונות המשפט המינהלי ובמסגרת תביעת הנזיקין יהיו שונים זה מזה, אולם אין חולק כי התנהגות בלתי סבירה של רשות המצדיקה התערבות שיפוטית במסגרת הליך מינהלי עשויה להיחשב גם כאי סבירות במישור דיני הנזיקין (ראו גם ע"א 1081/00 אבנעל חברה להפצה בע"מ נ' מדינת ישראל ..., א' פורת "דיני הנזיקין" ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"א - 264 (א' רוזן צבי עורך, תשנ"ב), - א' דותן "האחריות הנזיקית של עובד הציבור המפעיל סמכות של שיקול דעת" משפטים טו  245 (תשמ"ו)."

 

באתר זה היינו הראשונים להעלות בזמן אמת את האפשרות לתביעות תחלוף כנגד המדינה בשל השריפות בכרמל, תביעות שאכן הגיעו בבא העת, בדיוק המאוחד האמור.

 

תודה מיוחדת לעו"ד פגי שרון, סגנית יו"ר אידא ישראל, שהפנתה את תשומת לבי להחלטתו של השופט סוקול.

 

פורסם ביום 19/2/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright