היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח ציי רכב וקולקטיבים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוח חובה

ביטוח רכב

ביטוח ציי רכב וקולקטיבים - הפרמיה והסיכון
מאת קטיה שורצמן

 

ביטוח ציי רכב וקולקטיביםתמחור של ביטוח ציי רכב וקולקטיבים מתאפיין בגורם שנקרא "סבסוד צולב", כאשר חברת הביטוח מתייחסת לכל צי הרכב כולו או לכל הקולקטיב כיחידת סיכון אחת במקום המצב המקובל בביטוח פרטני של כלי רכב, כאשר הגורם המשפיע על עלות הביטוח מבחינת ניסיון התביעות בעבר והצפי לתביעות בעתיד הוא הניסיון של בעל הרכב הבודד.

 

סבסוד צולב, מאפשר לחברת ביטוח להעביר את עודף הפרמיה המשולם בעבור ביטוח של רכב המביא לחברת הביטוח רווחים, כלומר רכב רווחי, למימון עלויות ביטוח של רכב המביא לחברת ביטוח הפסדים, כלומר רכב הפסדי.

 

בשני המקרים, עלות הביטוח בעבור הרכב הבודד תהיה נמוכה יותר, גם בשל הרכישה ה"סיטונאית" של הכיסוי הביטוחי, כאשר חברת הביטוח מעוניינת לבטח את הכמות הגדולה של כלי הרכב במסגרת הקולקטיב או צי הרכב  ובשים לב לכך שלעיתים גם מדובר בביטוח הכרוך ביוקרה לחברת הביטוח כמו למשל ביטוח עובדי מדינה, ביטוח של חברות גדולות וידועות ועוד.

 

 

המוטיבציה להקטין את הסיכון

 

המוטיבציה (ההינע) של המבוטחים להקטין את הסיכון, כלומר לצמצמם את מספר התאונות וגם להוריד את חומרתן, על מנת לזכות בהנחה בפרמיה, ככל שמדובר בביטוח שהוא "סיטונאי", אינה דומה לזו הקיימת בביטוח רכב פרטני הואיל ובמקרה הנדון, חלק נכבד מההנחה בפרמיה נקבע בתחילת השנה והוא קשור יותר ברכישה ה"סיטונאית" ופחות בסיכון של כל רכב בודד.

 

מאידך גיסא המוטיבציה של המבטחים, אמורה להיות מוגברת בביטוח "סיטונאי" יותר מזו הקיימת בביטוח רכב בודד הואיל ומגמה של תאונות מסוג מסוים, כמו למשל החלקה בכביש רטוב בשל צמיגים ישנים, עשויה לגרום למספר גדול של תאונות  כאשר מדובר בקבוצה גדולה ולהביא להפסדים גדולים לחברת הביטוח הן בביטוחי מקיף לרכב והן בביטוחי חובה.

 

 

ההבדל שבין ביטוח קולקטיבים לביטוח ציי רכב

ביטוח ציי רכב וביטוח קולקטיב רכב, דומים במרכיב הרכישה החד פעמית של מספר גדול של מבוטחים והסבסוד הצולב אך ההבדל הגדול שביניהם נובע מהעובדה של אחד מהמבוטחים בביטוח קולקטיב נוהג ברכב הנמצא בבעלותו ויש לו את כל המניעים שבעולם לשמור עליו כפי שהוא היה שומר עליו אלמלא היה מבוטח במסגרת  קולקטיב לעומת ביטוח של ציי רכב, כאשר הנוהגים בכלי הרכב אינם הבעלים של המכוניות והמוטיבציה של הנוהג לשמירתו של כלי הרכב אינה גבוהה והיא משתנה בהתאם לזהותו של בעל צי הרכב.

 

כך למשל מי שנוהג בכלי רכב השייך לחברת להשכרת רכב לתקופה קצרה, מטבע הדברים,עשוי לשמור עליו פחות מאשר על כלי רכב פרטי בבעלותו.

 

כאשר מדובר בציבור גדול של נהגים המגיעים לארץ כתיירים ואינם מכירים את חוקי התעבורה המקומיים ובמקרים רבים אינם מיומנים בהחניית כלי הרכב בסמטאות צרות של שווקים וסמטאות בישראל.

 

נהגים הנוהגים בכלי רכב השייך למקום העבודה, מטבע הדברים יגלו  זהירות גדולה יותר מהנוהגים ברכב של חברת השכרה אולם מתיחות ביחסי עבודה עשויה לבוא לידי ביטוי גם באופן הנהיגה ברכב השייך לחברה.

 

 

צי רכב - ביטוח עצמי לנזקי רכוש

בניגוד לביטוח קולקטיבים, כאשר כל רכב מבוטח לפי פוליסה נפרדת הכוללת את הכיסויים המקובלים בביטוח רכב ולעיתים קרובות גם הרחבות מיוחדות מעבר לכיסוי הביטוחי המקובל, הרי שביטוח ציי רכב מתאפיין בביטוח עצמי של נזקי רכוש לרכב ולעיתים גם בביטוח עצמי של נזקי צד ג' כאשר הבעלים של צי הרכב רוכש פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש עם השתתפות עצמית בסכום העשוי להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים.

 

בעל צי רכב גדול, עשוי לשכור גם שירותי ניהול תביעות מחברת ביטוח או מגורם אחר לטיפול בתביעות של צד שלישי ולהתקשר בהסכמים שונים עם בעלי מוסכים או גם להחזיק במוסך או במוסכים משל עצמו לצורך טיפול בכלי הרכב.

 

בעל צי רכב גדול, עשוי גם לרכוש לעצמו ביטוח משנה על מנת להתמודד עם עלויות גבוהות במיוחד או גם לרכוש כיסוי של ביטוח לרכב חונה בחניון לפי פוליסה לביטוח אש העשויה לכלול גם ביטוח כנגד סיכון נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע.

 

לסיכום

מי שמחזיק בצי רכב גדול עשוי לשלם סכומים גבוהים ביותר בעבור נזקי תאונות דרכים כאשר במקרים רבים המודעות לתוצאות יכולה להגיע לידיעתו עבור זמן רב בשל הזמן הדרוש ניתוח של דוחות ומגמות כאשר העלות של תיקון כלי הרכב או גם החלפתם בכלים חדשים עשויה לגדול באופן ניכר בשל סיכוני נהיגה של נהגים שאינם מיומנים או שאינם מודעים לחשיבותה של נהיגה זהירה.

 

קבוצות של קולקטיבים מאידך גיסא, יכולות להשיג הנחות גדולות יותר בביטוח או גם לקבל הטבות נוספות לפי הכיסוי הביטוחי (השוות בכסף) כאשר יצליחו להראות למבטחים ניסיון תביעות חיובי של הקבוצה.

 

היתרון שיש לקולקטיבים ולציי רכב ברכישה "סיטונאית" יכול לפעול לטובתם גם בכל הקשור בשיפור סיכוני נהיגה באמצעות רכישה מוזלת של טכנולוגיות שונות, קורסים לנהיגה מתקדמת ואבזרי בטיחות.