פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

צד ג' דירה מול עסק

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

צד ג' בדירה מול צד ג' בעסק

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

תצלום של כלב על קוביה - צילום קטיה שורצמן, כל הזכויות שמורות

לאחרונה נחשפתי ל"הברקה" בתחום ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי שנראתה לי ממבט ראשון ועדיין נראית כלוליינות ביטוחית מיותרת ומסוכנות. וכוונתי היא ל"שיטה" להגדלת גבול האחריות בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי ביטוח העסק כרובד שני. הווה אומר, עורכים ביטוח צד ג' לפי ביטוח הדירה עד גבול האחריות המרבי האפשרי החברת הביטוח שבה נערך ביטוח הדירה ואת ביטוח צד ג' של העסק מרחיבים לכלול אחריות חוקית כלפי צד שלישי בדירה כאשר גבול האחריות הקיים בביטוח הדירה משמש כסכום השתתפות עצמית לפי הפוליסה העסקית שהופכת למעשה לביטוח של רובד שני מעל הרובד הראשון המבוטח לפי פוליסת הדירה.

 

למשל: אם גבול האחריות לאחר ההגדלה לפי פוליסת הדירה הוא 1,000,000 ₪ וגבול האחריות לפי פוליסת צד ג' של העסק הוא 10,000,000 ₪ הביטוח יהיה מורכב משתי הפוליסות, לפי הדוגמא הבאה:

 

ביטוח הדירה: 1,000,000 ₪

 

ביטוח העסק: 9,000,000 ₪ לאחר תשלום גבול האחריות המלא לפי ביטוח הדירה.

 

אישית, איני פוסלת ביטוח בשיטת הרבדים המקובלת בעיקר בביטוח משנה, אולם רק לאחר נקיטת כל אמצעי הזהירות והביקורת  הדרושים לכל מקרה, לפי נסיבותיו המיוחדות.

 

במקרה הנדון, דווקא הייתי מעדיפה להגדיל את גבול האחריות כלפי צד שלישי לפי ביטוח הדירה (לפיו אפשר להגיע בחברות ביטוח אחדות לסכום של 4,000,000 ₪ כגבול אחריות מובנה או תמורת תוספת של כמאתים שקלים או אפילו פחות) במקום להגיע לביטוח צד ג' של העסק וזאת בשל ההבדל שבין הפוליסות העשוי לפעול במקרים מסוימים כחרב פיפיות גם נגד הסוכן /היועץ  (וזאת בעיקר אם לא הסבירו או גם דאגו תמעד שהמבוטח קיבל והבין את ההסבר שניתן על ידם לגבי מגבלות הפתרון הביטוחי אותו יזמו):

 

מבוטחים - בדירה כל בני המשפחה וגם עובדי משק הבית באירוע בתוך הדירה. בעסק - האם נכללו כל הנ"ל?

 

הקף הכיסוי הביטוח:

 

הגדרת החוק: ביטוח הדירה פקודת הנזיקין מול פוליסת העסק (למשל תנאי ביט) שיכולה לכסות אחריות לפי כל דין. דבר שיוצר במקרים מסוימים כיסוי לפי ביטוח העסק בלבד עם השתתפות עצמית של 1 מיליון ₪. כל זאת כאשר העו"ד שמייצג את המבוטח עשוי להסית אותו נגד הסוכן / היועץ, מדוע לא ביטוח את כל הסכום לפי פוליסת העסק מלכתחילה...

 

למשל: מבוטח המשמש כמנהל במפעל מזון מייצר בביתו עוגיות בוטנים אותן הוא מוכר לבית הקפה הסמוך לביתו למטרות עסקיות. המבוטח שלנו מכבד את חבריו המתארחים אצלו בחג הפסח בעוגיות שייצר ואחד מהם שהוא רגיש לבוטנים סובל  מהרעלה קשה ומגיש תביעה נגד המבוטח לפי פקודת הנזיקין ולפי חוק האחריות למוצרים פגומים. תביעה לפי פקודת הנזיקין מחייבת את התובע להוכיח את רשלנותו של המבוטח ותהיה מכוסה לפי ביטוח הדירה וגם לפי ביטוח העסק, אם כי המקרה הנדון המבטח יוכל לטעון שמדובר האחריות הקשורה בעסקו של המבוטח וגם לדחות בשל כך את התביעה. מאידך גיסא התביעה תהיה מכוסה לפי  ביטוח צד ג' של העסק עם השתתפות עצמית של 1 מיליון ₪ הואיל ומדובר באירוע שאינו קשור לבית העסק המבוטח ומדובר בהרחבה לאחריות של המנהל כבעל דירת מגורים בלבד. כיסוי עם השתתפות עצמית של 1 מיליון ₪ יתקיים גם במקרה שבו תיקבע אחריות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים הואיל ומדובר המוצרים שלא יצאו מחזקתו של המבוטח (חוק שאינו מחייב הוכחת רשלנות מצד המבוטח אלא אירוע נזק בלבד) ולא לפי פקודת הנזיקין (החייבת הוכחת רשלנות של המבוטח).

 

חריגים - כיסוי עם השתתפות עצמית של 1 מיליון ₪ יתקיים גם במקרה שבו ייגרם מקרה ביטוח בשל אירוע הנכלל בחריגי הפוליסה לביטוח הדירה ואינו מופיע בחריגי הפוליסה לביטוח העסק כמו למשל נזק שנגרם ע"י כלבים מגזע מסוכן או גם כלבים אשר המבוטח לא קיים לגביהם את הוראות החוק. שאינם מסוכנים בדירה כלבים מסוכנים ובעסק בד"כ אין חריג). חריג נוסף הוא אחריות כלפי בן משפחה המופיע בפוליסות הדירה ואינו מופיע בכל פוליסות העסק. מצד שני יתכן גם מצב הפוך שבו הביטוח לפי הרובד משני לא יפעל בשל חריג שנמצא בפוליסה לביטוח העסק (כמו למשל שדות אלקטרומגנטיים) ואינו נמצא בפוליסה לביטוח הדירה. כך עשוי המבוטח שהתיר התקנת אנטנה של חברת ססלור על גג ביתו למצוא את עצמו עם כיסוי בגבול אחריות של 1 מיליון ₪ בלבד, על אף ההרחבה שנרכשה עבורו.

 

גורם המס - ביטוח צד ג' הוא כידוע ביטוח שיפוי ופיצוי לפי הפוליסה העסקית ייחשב להטבה מהמעביד לעובד (גם אם הוגדר כמבוטח לפי הפוליסה) במס.

 


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright