היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 23/4/2006

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2006

 

סיכוני אחריות בגין מבנה בבתים משותפים

לאור נזקי השריפות והתפוצצות הגז בחודש מרץ 2006

 

הטיפ השני בסדרה: סיכוני אחריות חוקית

 


הסיכון העיקרי: תביעה בסכומים נכבדים אשר תוגש על-ידי אחד הדיירים וגם או  המועסקים וגם או מבטח של אחד הדיירים לפי פוליסת רכוש (בתביעת תחלוף) כנגד נציגות הדיירים וגם או כנגד מי מהדיירים בשל נזקים לרכוש, לגוף ואבדן ממון בשל אירוע שנטען, כי הנתבע אחראי לגביו. 

וזאת בנוסף לסיכון הגשת תביעה על-ידי כל גורם אחר שאינו נמנה עם הנ"ל.


 הפתרון המוצע:

  • שם המבוטח - בנוסף לשמות הבנקים, בעלי השיעבוד הנוספים וכל גורם אשר קיימת התחייבות חוזית לכלול את שמו בשם המבוטח יש לציין בשם המבוטח את הדיירים ונציגות הדיירים כאשר ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי כולל סעיף אחריות צולבת לפיו כל מי ששמו נכלל בשם המבוטח נחשב כצד שלישי כלפי המבוטחים האחרים. כלומר הפוליסה מכסה  אחריות דייר אחד כלפי השני ואחריות הנציגות כלפי כ"א מהדיירים.

  • ויתור על תחלוף בביטוח רכוש – (ביטוח המבנה ופוליסות התכולה) לטובת נציגות הדיירים, בעלי הנכסים ולטובת השוכרים (לפי הסכמי השכירות, רצוי לקבוע בהסכמים, כי התנאי לויתור הוא ויתור על תחלוף בביטוחי הרכוש של השוכרים לטובת  הנציגות ובעלי הנכסים).

  • ויתור על תחלוף לטובת חברת הניהול – יש לשקול בהתאם להסכם ההתקשרות והנסיבות.

  • תנאי הביטוח - אינם פחותים מתנאי ביט.

  • לכלול סעיף  מניעת נזקים והיעדר רישוי -  לפיו מתחייבים המבוטחים לנקוט באמצעים סבירים למניעת מקרי ביטוח אולם היעדר רישוי לא יפגע בזכותם לקבל שיפוי לפי הפוליסות.

  • גבולות אחריות ביטוח צד ג' וחבות המעבידים - לפחות  ע"ס 5,000,000$ לכל פוליסה או פרק ביטוח לתובע למקרה ולתקופה.

  • תשלום ביטוח לאומי בעבור העובדים - וכלילת כל השמות לעיל כמבוטחים במוסד לביטוח לאומי וזאת על מנת להימנע מתביעת תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.

  • להקפיד על השתתפות עצמית מוגדרת מוגדרת מוגבלת למקרה אחד - בעיקר בביטוחי חבויות, רצוי להימנע מקביעת השתתפות עצמית לתובע במקום למקרה. לכתבה בנושא ההשתתפות העצמית

ביטוחים שמומלץ לדרוש עם תחילת ההתקשרות ולפני החידוש השנתי של כל ביטוח:

חברת הניהול – ביטוח אחריות מקצועית עם אישור ביטוח הכולל את פרטי המבטח ומספר הפוליסה כאשר האישור כולל סעיף שאינו מאפשר למבטח לבטל או לצמצם את הביטוח ללא הודעה של לפחות 30 יום מראש ובכתב לנציגות הדיירים.

כל אחד מהקבלנים - הפועלים בבניין, חברות שמירה, תחזוקה ניקיון וכו' – ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבידים וצד ג' .  

 

 

הביטוחים הנ"ל בגבולות אחריות ראויים ומוגדרים אמורים לכלול כביטוח ראשוני את הדיירים והנציגות עם סעיף ויתור על תחלוף לטובתם וסעיף אחריות צולבת ותנאים נוספים בהמלצת יועץ הביטוח של נציגות הדיירים כאשר תנאי הבסיס לביטוח צד ג' ומעבידים הם תנאי ביט לביטוח אחריות מקצועית אין תנאי ביט ולכן רצוי להיוועץ ביועץ ביטוח לצורך קביעתם.

 

לטיפ הראשון: ביטוח סיכוני רכוש בבית משותף

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright