היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ניגוד עניינים במימוש זכות התחלוף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 ניגוד עניינים בין המבטח לבין המבוטח ביישום זכות התחלוף

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

  

 

 

חברת הביטוח מגישה תביעת תחלוף כנגד מבוטחה

תארו לעצמכם מקרה שבו אדם אשר ערך ביטוח באמצעות חברת ביטוח מסויימת, אשר לצורך הדוגמא נקרא לה ביטוח בע"מ, מקבל דרישה להשבת תשלום ששילמה החברה שביטחה אותו (ביטוח בע"מ) בשל נזק ששילמה למבוטח אחר וזאת לפי הזכות המוקנית לה מתוקף סעיף התחלוף וזאת כאשר האחריות בגינה נתבע המבוטח מכוסה לפי הפוליסה שהוצאה לו באותה חברה.

 

ולהלן דוגמא:

 

פוליסה א' - ביטוח רכוש בחברת ביטוח בע"מ - מבוטח חיים כהן - חברת ביטוח בע"מ שביטחה את עסקו של חיים כהן בביטוח מקיף הכולל כיסוי כנגד סיכון פריצה ביטחה לפי פוליסה ב' - ביטוח אחריות המוצר בחברת ביטוח בע"מ - מבוטח חברת יוסי לוי - חברה שסיפקה לחיים כהן מערכת אזעקה אלקטרונית שנועדה להתריע מפני פריצות.

 

לימים, ארעה פריצה בעסקו של חיים כהן וחברת ביטוח בע"מ שילמה לו תגמולי ביטוח לפי הפוליסה. בעת בדיקת נסיבות המקרה, עלה חשש לקיומו של כשל במערכת האזעקה שסיפקה חברת יוסי לוי שגרם לחוסר תגובה של המערכת אשר אפשר את התרחשותה של הפריצה.

 

מכאן יוצא, שחברת ביטוח בע"מ רשאית לתבוע תביעת תחלוף בגין תגמולי הביטוח ששילמה לעסק של חיים כהן ממבוטחה יוסי לוי, לפי אחת או יותר משלוש האפשרויות להלן:

 

א.  הנזק ששולם לחיים כהן עד גובה ההשתתפות העצמית בפוליסת אחריות המוצר של יוסי לוי.

 

ב. הנזק מעל לגבול האחריות בפוליסת אחריות המוצר של יוסי לוי.

 

ג. תביעת הנזק כולו - כולל  גבול האחריות (ואף מעבר לגבול האחריות, אם חברת הביטוח שילמה חיים כהן סכום גבוה יותר מהסכום המבוטח לפי הפוליסה של יוסי לוי) - כאשר למבטח יש אינטרס שהנזק יירשם לפי הפוליסה  של יוסי לוי משיקולי ביטוח משנה (אם למשל, לפי הפוליסה של העסק הנזק נופל בשייר של החברה ולפי הפוליסה לביטוח  אחריות המוצר הנזק מכוסה ברובו לפי ביטוח   המשנה של החברה).

 


 

תגובת המבוטח לניגוד העניינים והפתרון

 

תגובת המבוטח במקרה של יישום זכות התחלוף של המבטח באחת הדרכים המתוארות לעיל, היא בדרך כלל הפתעה מוחלטת, הלם ותדהמה ולאחר מכן אכזבה גדולה והפניית האשמות כבדות כלפי סוכן הביטוח והחברה.

 

המבוטח אשר רוכש פוליסה לביטוח אחריות מצפה, מטבע הדברים, שחברת הביטוח אשר באמצעותה רכש את הביטוח תגן עליו מפני תביעות האמורות להיות מכוסות לפי הביטוח שרכש כאשר בחלק לא קטן מהמקרים חברות הביטוח מטפלות בעבור המבוטחים גם ביישוב תביעות הנופלות מתחת לסכום ההשתתפות העצמית והנה, פתאום אותה חברת ביטוח שביטחה את המבוטח, פונה אליו בתביעת תחלוף בגין אחריות המבוטחת לפי הפוליסה שהוצאה באותה חברה.

 

המבוטח מצפה, בתום לב, כי במקרה שתוגש כנגדו תביעה לפי הפוליסה אותו רכש תעשה חברת הביטוח כמיטב יכולתה על מנת להוכיח את הטענה להיעדר אחריות, אם תועלה על ידו ובוודאי שאינו משער, כי חברת הביטוח שביטחה אותו תהיה זו אשר תטען, כי הוא האחראי לנזק שנגרם.

 

הואיל והתחלוף הוא אפשרות ואינו חובה ועל הסעיף בחוק ובפוליסה, ניתן להתנות, אחד הפתרונות האפשריים, הוא לדרוש מחברת הביטוח לכלול הרחבה לפיה היא תימנע מתביעת תחלוף כנגד המבוטח, לכל הפחות בסכום ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה ובאותה הזדמנות ניתן לראות גם את התייחסותו של סוכן הביטוח לנושא ולבדוק אם נאמנותו במקרה של ניגוד עניינים נתונה למבוטח או לחברת הביטוח.

 

לדעת המחברת, רצוי גם לכלול עדכון בסעיף התחלוף בחוק חוזה הביטוח באופן שימנע מהמבטח יישום זכות תחלוף כלפי מי שערך ביטוח אחריות באמצעותו המכסה את האחריות בגין מקרה הביטוח.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright