היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הגדרת תפקידו של סוכן

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

הגדרת תפקידו של סוכן הביטוח ותדמית הסוכן

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת תביעות בביטוח כללי

 

 

אילוסטרציה - ציור של חיציםאחת הבעיות הכרוכות בתגמול סוכני הביטוח,

 

 גילם והממצע ומעמדם נובעת לדעתי מהעבודה, שאף חוק מחוקי הביטוח המיוחדים אינו מגדיר את תפקידם של סוכני הביטוח הכללי.

 

מהפרסומות הבוטות ולדעתי, גם מקוממות ודוחות, של חברת ביטוח ישיר, ניתן להבין, כי תפקידו של סוכן הביטוח מתמצה במכירה של פוליסות אחידות במחיר מופקע ובילוי חופשות באתרי יוקרה עם משפחתו בארץ ובחו"ל.

 

אם הנחה זאת היתה נכונה, הרי שלא היינו עדים לגלי פניות של מבוטחי ביטוח ישיר לסוכני ביטוח כאשר קורה להם נזק בבקשה לבדוק את עמדתה של חברת הביטוח ולהדריך אותם כיצד לפעול מול החברה.

 

מי שקרה לו מקרה ביטוח, יודע היטב, כי טיפול של מקצוען בתביעת ביטוח מול מבטח שווה עשרות מונים יותר מהחיסכון של מאות שקלים בפרמיה (אשר כבודות במקומו מונח) כי כאשר תביעת ביטוח מוטלת על כף המאזניים ההפרשים יכולים להגיע לעשרות או אפילו למאות אלפי שקלים ועד כדי ריקון הפוליסה מתוכנה ודחיית התביעה במלואה.

 

העניין הוא שחוקי הביטוח אינם מגדירים את תפקידם של סוכני הביטוח הכללי וזאת בניגוד לתפקידם של הסוכנים והיועצים הפנסיוניים המוגדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005. לכל הפחות בנושא הייעוץ במהלך השיווק של הביטוח.

 

אילו היתה קיימת הגדרה ידועה וברורה לגבי תפקידיו הבסיסיים של סוכן הביטוח האלמנטארי, הרי שהצורך בקיומו של סוכן הביטוח בעת רכישתו של המוצר הביטוחי והלווי המקצועי שלו בהמשך הדרך לא היו עומדים בכלל במבחן השאלה.

 

תפקידו של סוכן הביטוח האלמנטארי מתחיל אך אינו מסתיים במעמד ההתקשרות בהסכם הביטוח. בין אם הסוכן משמש כשלוחו של המבוטח או בין אם הוא משמש כשלוחו של המבטח לעניין ההתקשרות בביטוח, הרי שהשלב הראשון בעבודתו של הסוכן דומה לעבודתו של יועץ הביטוח והוא איסוף הנתונים הרלוונטיים לצורך גיבוש הפתרון הביטוחי לפי צרכיו המיוחדים של המבוטח. נכון הוא שסוכן ביטוח אינו מייצג תמיד את כל המבטחים, אבל מרבית סוכני הביטוח מייצגים יותר ממבטח אחד ובכל מקרה כמעט המוצרים המוצעים על ידי סוכני הביטוח למבוטחים באמצעות חברות בביטוחי פרט ובביטוח עסקים קטנים, יהיו טובים ומשוכללים יותר לעומת המוצרים המוצעים על ידי חברת ביטוח ישיר שאינה עובדת באמצעות סוכנים.

 

מעבר להעברת הנתונים למבטח והנפקת הצעת מחיר ואחר כך גם פוליסה למבוטח, עבודתו של סוכן הביטוח כוללת ליווי שוטף של המבוטח במהלך תקופת הביטוח ובכלל זה שינוי כתובת, ככל שיידרש, הגדלות והקטנות של סכומי ביטוח, החלפות רכב ואפילו ביטולים של פוליסות.

 

במהלכה של תביעת ביטוח, מעבר לקבלת המסמכים והמידע מהמבוטחים או גם הפנייתם לגורם מטעם המבטח האמון על שיקום הנזק, יועץ סוכן הביטוח למבוטח לגבי זכויותיו הנובעות מהסכם הביטוח ועוזר לו להתמודד מול חברת הביטוח, המתקנים השונים, השמאים והחוקרים מטעמה.

 

כל הפעילות הנזכרת לעיל, אינה באה לידי ביטוחי בחוקי הביטוח. לפי חוק חוזה הביטוח ניתן להבין שתפקידו של סוכן הביטוח מסתכם בשיווק ביטוח, קבלת מידע והעברתו למבטחים ובמקרים מסוימים, לפי שיקול דעתה של חברת הביטוח, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתנאי הפוליסה, משמש סוכן הביטוח גם כשלוחה של חברת הביטוח להעברת מסמכים ופרמיה לחברת הביטוח.

 

לא רק זאת, אלא שחוקי הביטוח אינם עושים הבחנה בין סוגי הסוכנים השונים: סוכן ישיר העובד מול חברת ביטוח אחת או מספר חברות, בית סוכנים המתווך בין סוכני משנה לבין חברות הביטוח ותווכנים (ברוקרים) העוסקים גם בתיווך בין מבוטחים או גם סוכנים לבין מבטחים בארץ וגם בחו"ל.

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) מתמקד אף הוא בנושא ההתקשרות בהסכם הביטוח ואינו כולל כל התייחסות שהיא לתפקידו או אולי חובותיו של סוכן הביטוח במהלכה של תקופת הביטוח. כך למשל כולל חוק זה סעיף בנושא איסור תיאור מטעה, אחריותו של הסוכן לתיאור מטעה, איסור התנייה של ביטוח בביטוח, איסור ניצול מצוקתו של מבוטח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי ידיעתו את השפה או חוסר ניסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו – במהלך התקשרות בהסכם ביטוח ואפשרות לביטול  עסקה במקום מגורים או עבודה של מבוטח שנעשתה באמצעות סוכן ביטוח שלא הוזמן ע"י המבוטח בתוך שלושה ימי עסקים.

 

אף מילה על תביעות ביטוח ואף מילה על אחריות להתאמה של תוכניות ביטוח לצרכי המבוטח.

 

בכל הקשור בסוכן ביטוח פנסיוני, המצב שונה לגבי נושא התאמת המוצר לצרכי המבוטח. כאן נקבע בחוק באופן מפורש, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, כי על סוכני הביטוח (המשווקים הפנסיוניים) להתאים את השיווק הפנסיוני לצרכיו של כל מבוטח, לבחור את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים לו ביותר, וזאת לאחר בירור לגבי מטרות החיסכון של המבוטח והבהרת מצבו הכספי והחיסכון שכבר קיים בידי המבוטח ונסיבות נוספות.

 

התאמת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר למבוטח, על ידי סוכן הביטוח הפנסיוני שאינו עובד של גוף מוסדי – תיעשה מתוך כלל המוצרים הפנסיונים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ומתוך כלל הגופים המוסדיים שלגבי מוצריהם הפנסיוניים הוא עוסק בשיווק פנסיוני.

 

סוכן הביטוח אמור להעביר למבוטח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

 

לדעתי, אם הפיקוח על הביטוח, או בשלב ראשון לשכת סוכני הביטוח יכינו מסמך המפרט את מכלול התפקידים והמשימות של סוכן הביטוח האלמנטארי והסוכן העוסק בשיווק מוצרי חיסכון טווח, ניתן יהיה לקרוע את המסכה של הביטוח הישיר ולהראות, כי קיים מגוון רחב של מוצרי ביטוח פרט ואין מדובר במוצרים אחידים שכל מה שיש להשוות הוא גובה הפרמיה בלבד. מוצר הביטוח לא היה מעולם, אינו עכשיו ומעולם לא יהיה מוצר פשוט ומתאים לכל ופועל יוצא מכך שיש צורך בהתאמתו של המוצר לצרכיו של כל מבוטח ומבוטח.

 

כך גם יוכלו אולי סוכני הביטוח בעתיד לדרוש ולקבל תגמול מוסכם מהמבוטחים בעבור שירות שאינו נכלל בסל השירות הבסיסי המוסכם של סוכני הביטוח וציבור המבוטחים ידע מה כן מגיע לו ומה אינו זכאי לקבל מסוכן הביטוח במסגרת ההתקשרות הרגילה.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright