פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח עטים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

ביטוח עטים לפי פוליסת הדירה

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים,

 

רישום אילוסטרציה של עטבעודנו מברכים אחד את השני בברכת חתימה טובה, האסוציאציה בעניין החתימה והביטוח מובילה למחשבה על ביטוח עטים לפי הפוליסה לביטוח תכולת דירה.

 

לפי תנאי המינימום לביטוח תכולת דירה, אין כל מגבלה לאחריות המבטח לגבי עטים וכך גם אין כל חריג המוציא מכלל ביטוח עטים בדירה.

 

כאשר מדובר בעטים רגילים, שערכם אינו גבוהה, סוגיית ביטוח העטים אינה עולה על הפרק, אלא מה? קיימים בארץ עטים יקרים ונדירים וקיימים גם אנשים בעלי אוסף של עטים ועל כן עולה על הפרק סוגיית הכיסוי הקיים לפי ביטוח תכולת דירה ובחינת הצורך בהתאמת כיסוי מיוחד לצרכי המבוטח לאור המגבלות של הביטוח הקיים.

 

חריג רכוש המשמש לעסק- ביטוח התכולה לפי תנאי המינימום המחייבים על פי חוק מוציא מכלל כיסוי "ציוד ומלאי המשמשים לעסק" על כן, כאשר מדובר באוסף אשר המובטח רוכש פרטים חדשים ואף מוכר פריטים קיימים, יש להתייחס לחריג זה מבעוד מועד ולסכם בכתב עם המבטח, על קיום ביטוח לעטים גם כאשר המבוטח עשוי למכור פריטים מסוימים במהלך תקופת הביטוח ואף לרכוש פריטים חדשים, כאשר קרוב לודאי שהמבטח יבקש במקרה כזה לקבוע סכום מרבי לכל הפריטים  ולפריט בודד ובמקרים של סכום ביטוח גבוה לדרוש אחזקת העטים בכספת כתנאי לביטוח מפני סיכוני גניבה פריצה ושוד.

 

מגבלת אחריות לגבי אוספים בעלי ערך היסטורי - תנאי המינימום לביטוח תכולה כוללים מגבלה לביטוח אוספים בעלי ערך היסטורי. מגבלה מסוג זה יכולה להיות רלוונטית לגבי מי שאוסף עטים בעלי ערך היסטורי כמו למשל עטים שהיו בבעלותם של אישים ידועים או אשר שימשו לחתימה על הסכמים שהיתה להם השלכה על ההיסטוריה וכו'.

מגבלה מסוג זה אינה מופיעה בכל הפוליסות לביטוח תכולה ובכל מקרה, פרוט ערכי הרכוש בהערכה של מעריך תכולה מבטלת את המגבלה.

גם כאן, כמו במקרה הקודם, יש לשים לב לדרישה אפשרית של חברת הביטוח להגבלת גבול אחריות לפריט אחד ולסה"כ הפריטים וגם או קביעת תנאי לשמירת האוסף בכספת כתנאי לביטוח מפני גניבה פריצה ושוד.

 

הכיסוי הביטוחי הרצוי - תנאי המינימום מקנים כיסוי ביטוחי מסוג "ביטוח מקיף" אשר אינו כולל סיכון של אבידה החשוב לדעתי לביטוח עטים בעיקר מחוץ לדירה. על כן, מומלץ לשלם את הפרמיה הדרושה בעבור הבטחת הכיסוי האופטימאלי הרצוי במקרה הנדון והוא ביטוח מסוג "כל הסיכונים" החל בגבולות מדינת ישראל והרחבתו גם לכיסוי מחוץ לגבולות המדינה לגבי אותם מקרים בהם עשויים העטים להימצא עם המבוטח בחו"ל.

כיסוי נוסף, המומלץ במקרה של החזקת אוסף העטים כולו או בחלקו בכספת בנק הוא ביטוח הרכוש בכספת בנק אותו ניתן לקבל לפי חלק מתוכניות לביטוח תכולת דירה הקיימות בישראל.

 

 

 

 

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright