היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

ירי טילים מעזה וביטוח מפני טרור

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

ירי הטילים על גוש דן וביטוח מפני טרור

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

צילום אילוסטרציה של תל אביב בלילה

ירי הטילים מרצועת עזה לכיוון תל אביב ביום 14/3/2019 עורר את השאלה השנה בעניין ביטוח רכוש כנגד סיכוני טרור לגבי הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסות הקיימות לסיכוני טרור בישראל.

 

חשיבות הביטוח לבעלי רכוש באזור גוש דן חשובה במיוחד כפי שהיא חשובה לכל מי שרכושו אינו נמצא באזור ספר ואינו זכאי לפיצוי בגין נזקים נלווים ממס רכוש.

 

עוד לפני סקירת הכיסוי הביטוחי, חשוב לשים לב לכך, שביטוח סיכוני טרור בחברות ביטוח אינו נסמך על תנאי מינימום מחויבים על  פי חוק ומסיבה זו קיימים הבדלים משמעותיים בין תוכניות הביטוח השונות.

 

לצורך כתבה זו, נסקור את תנאי טרור מעל מס רכוש לפי תנאי ביט 2016 שמשמשים כבסיס לביטוח רכוש כנגד סיכוני טרור בחברת הביטוח כלל וגם בחברות ביטוח אחריות.

 

כיסוי טרור, בפוליסה הנסקרת בכתבה זו כמו בכל פוליסה אחרת, כפוף לסייג סיכוני מלחמה ועל מנת לבדוק אם ירי הטילים מהרצועה נכלל או אינו נכלל במסגרת הכיסוי הביטוחי יש לקרוא את מכלול ההגדרות למקרה הביטוח (פעולת טרור) לפי הפוליסה והן את הסייגים לכיסוי הביטוחי ובעיקר את הגדרת המונח "מלחמה", כפי שהוא מופיע בסייגים.

 

על מנת לזכות בפיצוי לפי ביטוח הטרור לפי הפוליסה על המבוטח לעמוד בשתי ההגדרות לאירוע טרור הן לפי הפוליסה והן לפי החוק.

 

טרור לפי הגדרת החוק:

כתנאי לביטוח על המבוטח להמציא למבטח אישור, מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי פעולת טרור.

 

"פעולת טרור" מוגדרת לפי הפוליסה, כ:
"חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח על פי פוליסה זו שבוצעה באלימות למטרות פוליטיות, כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור או חלק ממנו, על ידי איש או אנשים בין אם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לא, וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את ההתקוממות הידועה בשם "אינתיפאדה" או שבוצעה על ידי או בשם ארגון עוין."

 

כלומר, הכיסוי הביטוחי הוא לאירוע שנעשה על ידי "ארגון עוין"

 

"ארגון עוין" מוגדר בפוליסה, כ:

"ארגון, ישות, אדם או קבוצת אנשים המעורבים בפעולות טרור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל ישויות המוכרות כ:״חמאס״,״חיזבאללה״, "דאע"ש" ו-"אל קעידה"."

 

כלומר, נזק שנגרם על ידי ירי טילים שנעשה על ידי חמאס או בשם חמאס מכוסה, כל עוד המבוטח ממציא לחברת הביטוח אישור בכתב מאת משטרת ישראל או ממס רכוש, כי מדובר על אירוע טרור.

 

חשוב לבחון את הגדרת המונח ״מלחמה״ שבסייגי הפוליסה, הואיל ומדובר על אירוע שתוצאותיו אינן מבוטחות על כן יש לבחון בתשומת לב רבה את נוסח הסייג:

 

"מלחמה" מוגדרת כ"עימות בכוח בין שני עמים או יותר, המנוהלת למטרה כלשהי, או התנגשות מזוינת של שלטונות עצמאיים (לרבות אך לא רק פלישה, פעולת אויב זר, פעולות עוינות או פעולות מסוג פעולות מלחמה - בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה), או פעולות עוינות גלויות, או מצב בין עמים ביניהם קיימת:

 

(א) הפסקת יחסי שלום ו-

(ב) התמודדות כללית בכוח אשר שניהם אושרו בידי השלטון.

 

״עמ(ים)״ פרושו/ם: מדינה/ות חברה/ות בארגון האומות המאוחדות, בעלת/ות זכויות הצבעה באסיפה הכללית, בכל עת טרם קרות מקרה הביטוח.

 

הואיל ותושבי עזה אינם חברים בארגון האומות המאוחדות ואינם בעלי זכויות הצבעה באסיפה הכללית, הרי שהם אינם נחשבים כעם ועל כן חריג המלחמה אינו חל לגביהם ותוצאות של אירוע ירי טילים מרצועת עזה אמור להיות מבוטח, כל עוד משטרת ישראל או מנהל מס רכוש ממציאים למבוטח אישור על כך שמדובר על אירוע טרור.

 

במאמר מוסגר נעיר, שלו היה מגיע ירי הטילים מצבא של מדינה (מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, אירן), אזי היה חל סייג בעניין מלחמה והביטוח של נזקי טרור לא היה תקף.

 

בשים לב לטענה של החמאס שמדובר על ירי שנעשה בשוגג, הרי שהוא עדיין נופל בתוך הגדרת אירוע טרור לפי הפוליסה הואיל והוא נעשה על ידי "ארגון עוין" והכיסוי הביטוחי אינו מוציא מכלל ביטוח ירי או הרס שנעשה על ידי ארגון עוין בשוגג.

 

בעניין נזק שמקורו בטילים שנורו משטח הרצועה לכיוון גוש דן, חשוב לבדוק גם את החריג לעניין הגבולות הטריטוריאליים שמדבר על כך שהביטוח אינו מכסה נזק לרכוש שנגרם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים ואינו מוציא מכלל כיסויי ביטוחי נזק שנגרם בשל ירי מחוץ לגבולות הטריטוריאליים.

 

כלומר, נזק ככל שהיה קורה, חלילה באזור גוש דן בשל ירי מהרצועה, אמור היה להיות מכוסה לפי תנאי ביטוח טרור ביט 2016, בכפוף לאישור בכתב של הרשויות.

 

"הגבולות הטריטוריאליים" כפי שהם מוגדרים בפוליסה:

"תחום הקו הירוק" שפירושו, לצורך הביטוח הוא שטח מדינת ישראל כפי שהיה ביום 1.6.1967 וכן תחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית.

 

הבהרה: כל ציטוט מתוך כתבה זו אסור בהחלט

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פורסם ביום 17/3/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright