היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מדריך נקבלי לנפלטי סיעודי קבוצתי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

מדריך מעשי מקוצר לנפלטי ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים

מאת גבי נקבלי, מומחה לביטוחי סיעוד ובריאות "אופק זהב"

 

 

 

גבי נקבלי, מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד

ב – 31.12.17 הסתיימו מרבית ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים ומאות אלפי מבוטחים, בהם כרבע מיליון מבוגרים הנמצאים בבעיה המידית והגדולה ביותר, מוצאים את עצמם כשהם עומדים מול שוקת שבורה ומחפשים אחר פתרונות חלופיים.

 

בישראל חיים כ- 220,000 קשישים סיעודיים, המהווים כרבע מאוכלוסיית בני 65 ומעלה. מדובר בשיעור הסיעודיים הגבוה בקרב מדינות ה-OECD, ומספרם של אלה עוד צפוי להכפיל את עצמו בעשורים הקרובים.

 

הטיפול הסיעודי אינו נכלל בסל הבריאות. עלות הטיפול בחולה סיעודי הנמצא בבית מגיעה לכדי כ- 11,000 שקלים בחודש, ועבור מי ששוהה במוסד סיעודי, יכולה להגיע להרבה יותר מכך. מדובר בהוצאה מצטברת של מאות אלפי שקלים ויותר, הממומנת בחלקה הגדול על ידי החולה ובני משפחתו. 

 

משכך, ועל רקע תוחלת החיים המתארכת והגידול הצפוי במספר הסיעודיים, ביטוח סיעוד הינו הגנה הכרחית עבור כל אדם. בניגוד לתפיסה הרווחת, לא מדובר בביטוח שיש להצטרף אליו רק בגיל מבוגר, כי אם בהגנה ביטוחית שכדאי לרכוש כבר בגיל צעיר.

 

על אף הסיכון הנמוך יחסית, מצב סיעודי עלול להיגרם כתוצאה ממחלה או תאונה גם בגיל צעיר. מאחר וההצטרפות לביטוח כרוכה בחיתום, מוצאים עצמם פעמים רבות מבוגרים המבקשים לרכוש ביטוח סיעודי, כשהם אינם מתקבלים אליו בשל בעיות בריאותיות. בנוסף, בביטוחי קופות החולים, הצטרפות לביטוח בגיל צעיר (לפני גיל 49) מבטיחה למבוטח זכות לגמלת סיעוד גבוהה יותר. בביטוחים הפרטיים, מזכה הצטרפות בגיל צעיר בפרמיה נמוכה וקבועה לכל החיים, מאחר וזו נקבעת על פי גיל המבוטח בעת ההצטרפות, צבירה של ערכי סילוק וודאות בנוגע לתנאי הביטוח. 

 

השינויים הרבים שחלים בתחום הסיעוד בשנים האחרונות, כמו גם מורכבות הנושא, מעמידים את נפלטי הביטוחים הקבוצתיים במצב בו הם נדרשים לקבל בתקופה הקרובה החלטות בעלות משמעויות כספיות ארוכות טווח, שראוי לקבלן מתוך הכרת התחום ומגוון האפשרויות והכיסויים הקיימים. התייעצות עם איש מקצוע וביצוע תכנון סיעודי אישי יבטיחו שהם ירכשו הגנות ביטוחיות המותאמות לצרכיהם, יכולותיהם והעדפותיהם האישיות. בתהליך בניית התכנון הסיעודי יש לקחת בחשבון נתונים אישיים ובהם גיל, מצב רפואי וכלכלי כמו גם את הכיסויים הביטוחיים והמקורות הכספיים הקיימים והצפויים והזכאות הצפויה לקבל סיוע מהמדינה, ובעיקר מהביטוח הלאומי בקרות מצב סיעודי, ולבחון מה היקף הכיסוי הנדרש כהשלמה בביטוח פרטי.

 

לנפלטי הביטוחים הקבוצתיים, מספר אפשרויות שחשוב להכירן בכדי לממש את הזכויות המוקנות להם ולבחור בחלופות המתאימות והטובות ביותר עבורם.

 

על פי חוק, לכל מי שהיה מבוטח בביטוח קבוצתי שהסתיים, קיימת זכות המשכיות, במסגרתה זכאי המבוטח לרכוש ביטוח סיעוד פרטי באותה חברת ביטוח בה היה הביטוח הקבוצתי ללא צורך בהצהרת בריאות. בהתאם לזכות זו, יכול המבוטח לרכוש, בחלון ההזדמנויות שהוגדר (בד"כ 90 יום),  ביטוח פרטי בו סכום הפיצוי ותקופת התשלום בגובה אלה שהיו בביטוח הקבוצתי, או נמוכים יותר.

 

חשוב להיות ערים בנוגע לחלון ההזדמנויות הניתן למימוש זכות ההמשכיות ולעובדה כי במרבית המקרים, אמור חלון זה להסתיים בסוף חודש מרץ.

 

הביטוח הפרטי עדיף בשל הוודאות שהוא נותן לכל חיי המבוטח, אפשרויות הבחירה של תקופת וסכומי התשלום, היותו בפרמיה קבועה וידועה וצבירת הזכויות (ערכי סילוק). עם זאת, הביטוחים הפרטיים יקרים יותר ורבים מהמבוטחים, ובעיקר המבוגרים שבהם, יידרשו לשלם מאות ואלפי שקלים בעבורם. מאחר וזכות ההמשכיות כוללת גם הנחות בשיעור ולתקופות משתנות, בהתאם לסיכומים בין הארגון לחברת הביטוח, מדובר בזכות כדאית במרבית המקרים. עם זאת, ראוי שכל מבוטח, ובעיקר צעירים וכאלה שמצב בריאותם תקין, יבחנו את כדאיות הצעת ההמשכיות מול כלל האפשרויות המוצעות כיום, בכדי להבטיח בחירה בחלופה המיטבית והמתאימה ביותר.

 

על אף היותם ביטוחים קבוצתיים, ביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים ממשיכים להתקיים. לנפלטים שגילם 60 ומעלה שעדיין אינם מבוטחים במסגרת זו, ניתנת זכות להצטרף לביטוחי הקופות ללא צורך במילוי הצהרת בריאות. בהתאם לטיוטה שפרסמה רשות שוק ההון, אמורה להתרחב זכות זו בקרוב גם לנפלטים בני 55 ומעלה. ביטוחים אלה מבטיחים כיום פיצוי בגובה 4,500 שקלים למבוטח השוהה בבית והצטרף לביטוח טרם הגיעו לגיל 60 ו- 3,500 שקלים בלבד למי שגילו בעת ההצטרפות מעל 60. 

 

גם למי שגילו מתחת ל- 55, מומלץ לבחון את ההצטרפות לביטוח, אולם הוא יידרש למלא הצהרת בריאות כחלק מתהליך ההצטרפות והקבלה לביטוח. הגם שהם מעניקים כיסוי חלקי שאינו נותן מענה מלא לצורך, ביטוחי הקופות מהווים במרבית המקרים רובד ראשוני טוב וכדאי, ולו בשל מחירם הזול יחסית. עם זאת, יש להיות מודעים לכך, שמחיריהם צפויים להתייקר מידי שנה והפרמיה בהם משתנה לפי גיל המבוטח. בהיותם ביטוחים קבוצתיים, גם מידת הוודאות שיש בהם לטווח הארוך, מוגבלת.

 

כמובן שלכל מבוטח עומדת האפשרות לרכוש ביטוחי סיעוד פרטיים נוספים שמטרתם להגדיל את גובה הכיסוי החודשי או להאריך את תקופת התשלום המובטחת, אל מעבר לביטוחים שברשותו.

חברות הביטוח מציעות מגוון רחב של מוצרים, הנבדלים ביניהם במרכיבים רבים ובהם מחירי הביטוח, תנאיו, תקופות ההמתנה והפיצוי ועוד.

 

ביטוחי הקופות מציעים כיסוי לתקופת תשלום מרבית של 5 שנים, וזאת בדומה לכיסוי שהיה נהוג גם במרבית הביטוחים הקבוצתיים. המשמעות היא שבתום התקופה, עלול המבוטח הסיעודי למצוא את עצמו ללא מקורות מימון חיצוניים.

 

חשוב לבחון את הצורך בהשלמות המגדילות את סכום הביטוח או מאריכות את תקופת התשלום.

 

ביטוחים בהם מתחילה תקופת תשלום הגמלה רק לאחר 5 שנים, בסמוך למועד בו מסתיימת תקופת התשלום בביטוחי הקופות, זולים הרבה יותר מאלה המתחילים לשלם בסמוך לקרות מקרה הביטוח ויכולים להוות עבור רבים פתרון משלים נכון ונדרש.

 

חשוב שכל מי שהיה מבוטח בביטוח קולקטיבי שמסתיים, יבחן, טרם ביצוע פעולה כזו או אחרת, את מגוון האפשרויות והחלופות, יתייעץ עם איש מקצוע בתחום ויוודא שמבוצע עבורו תכנון סיעודי המתאים ליכולותיו, העדפותיו וצרכיו האישיים, מתוך הסתכלות מקצועית, רחבה וארוכת טווח.

 

פורסם ביום 11/3/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright