ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

ליום 8/9/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


 

המפקח על הביטוח פרסם את מדרג תלונות הציבור לשנת 2008

לסקירת החלטות מחלקת פניות הציבור משנים קודמות

 

 בהודעה  לעיתונות המתפרסמת באתר משרד האוצר, נמסר, כי המפקח על הביטוח פרסם ביום 8/9/2009  מדרג המתייחס לתלונות ציבור המבוטחים אשר הוגשו למחלקת פניות הציבור במשרד הפיקוח על הביטוח בשנת 2008

 

ידין ענתבי המפקח על הביטוחהמפקח על הביטוח, ידין ענתבי, פרסם מדרג של חברות הביטוח הכולל השוואה בין החברות המבוסס על תלונות הציבור (אשר נמצאו מוצדקות) שהוגשו לפיקוח בשנת 2008

 

הדירוג נערך בטבלאות לפי ענפי ביטוח כאשר הדירוג הנמוך יותר מעיד על הטיפול הטוב יותר של חברת הביטוח בפניות הציבור.

 

נערך מדרג משותף לכל ענפי הביטוח, למעט ביטוח רכב חובה וחבויות.

 

לפי ההודעה, עולה, כי במהלך 2008 נתקבלו ביחידה לפניות הציבור שבאגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 6,162 פניות (תלונות ובקשות לקבלת מידע) - עליה של כ- 40% לעומת 2007. בתחום הביטוח נתקבלו 3837 פניות (62% מסך הפניות), בתחום הגמל 1595 פניות (26% מסך הפניות), ובתחום הפנסיה 730 פניות (12% מסך הפניות). העליה חלה במספר הפניות שנתקבלו בכל התחומים ובפרט בתחום הגמל (למעלה מ- 400% במספר הפניות).

 

בשנת 2008, טיפל משרד הפיקוח ב-3411 תלונות על הגופים המוסדיים מתוכן נמצאו 1249 תלונות כתלונות מוצדקות שזן לסיוע מטעם הפיקוח על הביטוח, מהן   1007 תלונות בתחום הביטוח.

 

נמסר, כי נתונים נוספים הקשורים לתלונות ציבור יפורסמו במסגרת דו"ח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון שיפורסם בקרוב .

 

בראש המחלקה לפניות הציבור עומדת עו"ד רני נויבואר, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון. עובדים נוספים במחלקה הם:  עו"ד מיכל גלר-עבאדי מנהלת מחלקה, עו"ד אלעד זילברשטיין, דני צור, עו"ד אורית קראוס, עו"ד ליאת שטרק, עו"ד ליטל שביט, גלית דוינו, רוזי מזרחי, אהובה קירמה.

 

 הטבלאות

מדרג חברות הביטוח בכל ענפי הביטוח לשנת 2008 [1]

 

 הטובה ביותר שומרה והגרועה ביותר ביטוח ישיר

שם החברה

מדרג לפרסום

ביטוח ישיר

2.56

דקלה

2.01

איי.אי.ג'י

1.97

שירביט

1.71

הכשרה ביטוח

1.31

הפניקס (הדר)

1.27

מנורה

1.16

ביטוח חקלאי

1.09

ממוצע ענפי

1.00

כלל

0.96

איילון

0.91

מגדל

0.81

אליהו

0.57

כלל בריאות

0.48

הראל

0.45

שומרה

0.42

 

 

מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח חיים לשנת 2008[2]

 

  הטובה ביותר הראל והגרועה ביותר הכשרה ביטוח

שם החברה

מדרג לפרסום

הכשרה ביטוח

1.97

מנורה

1.76

הפניקס

1.56

איילון

1.11

כלל

1.07

ממוצע ענפי

1.00

מגדל

0.94

אליהו

0.38

הראל

0.31


 

מדרג חברות הביטוח בענפי רכב (רכוש) ודירות לשנת 2008 [3] 

 

הטובה ביותר שומרה והגרועה ביותר ביטוח ישיר

שם החברה

מדרג לפרסום

ביטוח ישיר

2.65

שירביט

1.82

ביטוח חקלאי

1.67

אי. איי. ג'י

1.35

כלל

1.18

מגדל

1.08

ממוצע ענפי

1.00

הפניקס

0.89

איילון

0.82

הכשרה ביטוח

0.72

אליהו

0.63

מנורה

0.52

הראל

0.47

שומרה

0.39

 

 

 מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח בריאות (כולל תאונות אישיות) לשנת  2008[4]

 

 הטובה ביותר מגדל והגרועה ביותר דקלה

שם החברה

מדרג

דקלה

2.02

איי.אי.ג'י

1.85

איילון

1.67

הפניקס (הדר)

1.30

מנורה

1.29

אליהו

1.18

ממוצע ענפי

1.00

הראל

0.84

כלל בריאות

0.49

כלל

0.34

מגדל

0.24

 

 


[1] ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ אינה נכללת במדרג, כיוון ששנת 2008 היתה השנה הראשונה לפעילותה.

[2] במדרג לא נכללו החברות AIG , IDI ביטוח ישיר ושירביט, כיוון ששיעור הפרמיות של כל אחת מהן בענף זה נמוך מ- 1%.

[3] במדרג לא נכללה ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ כיוון ששנת 2008 היתה השנה הראשונה לפעילותה.

[4] במדרג לא נכללו החברות IDI ביטוח ישיר, שירביט והכשרה ביטוח כיוון ששיעור הפרמיות של כל אחת מהן בענף זה נמוך מ- 1.0%.

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright