ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 4/9/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


 

בקדייטינג (תיארוך לאחור) במנורה מבטחים - נזק שולי

 

 

"בקדייטינג" במנורההסיפור של "בקדייטנג" שנעשה בפוליסות ביטוח חיים של מנורה מבטחים, כפי שפורסם לאחרונה בכלי התקשורת, אינו אמור לגרום נזק כלכלי למבוטחי החברה הואיל ומדובר בכספי החברה עצמה, כספי ה"נוסטרו" וכפי שנמסר על ידי החברה בהודעה לבורסה, מרבית הכספים הושבו על ידי העובדים.

 

בעקרון הפעילות שנעשה על ידי מספר עובדי החברה דומה למילוי טופס הלוטו לאחר שידועים כבר המספרים הזוכים.

 

העובדים היו משנים אופן רטרואקטיבי את מסלולי החיסכון של פוליסות לביטוח חיים לאותם מסלולים שהוכיחו את עצמם כרווחיים.

 

בהודעה של החברה לבורסה  מיום 3/9/2009 (בהמשך לפניה של הרשות לניירות ערך בשל הפרסומים) נמסר, כי האפשרות לפעילות רטרואקטיבית בפוליסות חסכון של עובדים ולקוחות של החברה, עלתה לפני כשנה ומחצה, כאשר בקשה לפדיון פוליסה עוררה חשד.

 

המקרה דווח מיידית למבקר הפנים של החברה אשר בדק את הנושא באופן יסודי ונעזר לשם כך בחוקר חיצוני.


לפי ההודעה חברת מנורה הפיקה לקחים ועדכנה את נהלי עבודה ובכלל זה נעשו חסימות במחשב והוגדרו הרשאות ברורות והטיפול בפוליסות ביטוח חיים של עובדי החברה הועבר לסוכנות ביטוח חיצונית בשליטתה.
 

עוד נמסר בהודעה, כי


"מנורה ביטוח איננה צופה חשיפה משפטית ואם בכלל הרי שהיא איננה משמעותית ובודאי שאיננה מהותית ובכל מקרה ההשפעה הכלכלית הינה נמוכה מאד ובודאי לא מהותית והינה על כספי הנוסטרו של מנורה ביטוח בלבד."

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright