עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הוצאות חילוץ בביטוח חבויות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כיסוי הוצאות חילוץ בביטוח אחריות חוקית

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

 

רישום החניון לאחר קריסתומכלול הסוגיות הביטוחיות הנובעות מקריסת החניון ברמת החייל ביום 5/9/2016, הוצגו בטיפ השבוע באתר זה מאותו יום: קריסת חניון רב קומתי - ההיבט הביטוחי.

 

מאז פרסום הטיפ, התברר, כי באסון שקרה נהרגו שישה בני אדם ו 23 פצועים חולצו במצב קל ונוצרו עובדות חדשות וביניהן התמשכות החיפושים אחר הנעדרים בתקווה למצוא ניצולים או למצער לאתר את הגופות על מנת להביאן לקבורה.

 

לפי פרסום מטעם המשרד לפיקוד העורף, נמשכו עבודות החילוץ במשך שישה ימים ולילות רצופים והעבודות בוצעו 24 שעות ביממה על ידי מספר גדול של אנשים וביניהם כ  500 חיילים וקצינים של פיקוד העורף בעזרת כלים מיוחדים שהובאו במיוחד לאתר.

 

העלות הכוללת של עבודות החילוץ עשויה להגיע לסכום משמועתי כאשר החשבון בסופו של יום, קרוב לוודאי שיוגש לחברה הקבלנית שתנסה להשית אותו באופן חלקי או מלא על גורמים אחרים (כגון המזמין, ככל שתכנון נעשה מטעמו, המתכננים השונים, המפקחים באתר, קבלי משנה ואח').

 

בראש ובראשונה, תנסה החברה הקבלנית לדרוש את פירעון התשלום בעבור עבודות החילוץ שיידרש ממנה מחברת הביטוח שביטחה את הפרויקט בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

הכיסוי להוצאות חילוץ בביטוח עבודות קבלניות אינו נכלל בתנאי הפוליסה הסטנדרטית ויועצי הביטוח נוהגים לפעמים לכלול במסגרת ההרחבות המיוחדות לפוליסה הוצאות חילוץ בגבול אחריות משני מוסכם מראש, לפי פרק א' של הפוליסה שמכסה נזקים שנגרמו לרכוש.

 

אולם במקרה המדובר, הוצאות החילוץ לא נועדו לצורך הצלה של רכוש אלא איתור עובדים והרחבה לכיסוי הוצאות חילוץ בביטוח אחריות חוקית, אינה מקובלת בקרב יועצי הביטוח בישראל ובכל זאת נראה להלן, כי למרות היעדר הרחבה מיוחדת בפוליסה, הרי שביטוח אחריות חוקית באשר הוא, מקנה כיסוי ביטוחי להוצאות חילוץ של עובדים (במסגרת ביטוח אחריות מעבידים) ועוברי אורח (במסגרת ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי).

 

אומדן סכום העלות של הוצאות החילוץ טרם פורסם, אך בשיחה מקצועית שקוימה על ידי הח.מ. עם שמאי הביטוח והמקרקעין, חיים אטקין, נמצא שעלות הוצאות החילוץ, אינה אמורה להיות נמוכה מ 5 מיליון ₪ ועשויה אף להגיע ל 10 מיליון ₪ ואפילו יותר.

 

מדובר על סכום שיתווסף לעלות פינוי ההריסות והוצאות שיקום הנזק האמור להיות מבוטח גם אם לא נרשם באף מקום בפוליסה על קיום הכיסוי הביטוחי לגביו ולא רק זאת, אלא שחברת הביטוח תידרש לשלם את הסכום באופן מלא או לפחות חלקי בנוסף ומעל לסכום הביטוח וכל זאת בשל הוראות סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח החלות גם על ביטוח אחריות חוקית בשינויים המחויבים.

 

הכיסוי לפי חוק חוזה הביטוח הוא להוצאות סבירות שהמבוטח הוציא או התחייב לגביהן לאחר שקרה מקרה הביטוח על מנת למנוע נזק או להקטין את הנזק, וזאת גם באותם מקרים בהם הנזק לא נמנע ולא הוקטן כמו שקרה במקרה המדובר, כאשר למרבה הצער, לא עלה בידי המחלצים להציל את חייהם של ארבעת העובדים שנקברו בהריסות החניון.

 

כיסוי דומה מוכר וידוע בביטוחי רכוש הוא לתשלום העלות של מכבי האש על ידי חברת הביטוח.

 

כאשר הוצאות החילוץ מגיעות לסכום ניכר, עולה השאלה, מהן הוצאות סבירות מבחינת חברת הביטוח?

 

המונח הוצאות סבירות אינו מפורש בחוק חוזה הביטוח, והנטיה בעולם הביטוח לפרש את המושג כהוצאות סבירות ביחס לגבול האחריות לפי הפוליסה.

 

אם ניקח לצורך הדוגמא בלבד מצב שבו כל האחריות כולה תושת על המתכנן ולמתכנן ביטוח אחריות חוקית בגבולות של 10 מיליון ₪, הרי שמבחינת הסבירות של הכיסוי הביטוחי, אין מקום להשית על חברת הביטוח סכום נוסף בגובה גבול האחריות  (שנקבע על ידי המתכנן) אלא סכום שיהיה סביר ביחס לגבול האחריות, כאשר הנטיה בקרב אנשי הביטוח היא להכיר בסכום סביר העומד ביחס של 20% מסכום הביטוח ובדוגמא דלעיל 2 מיליון ₪, כאשר המתכנן, כל שתיקבע אחריותו המלאה לאירוע יידרש לשלם מכיסו את ההפרש בסך 8 מיליון ₪.

 

בפועל ומניסיון, כמעט בכל המקרים, אם לא בכולם, מחלק בית המשפט את האחריות בין מספר גורמים שנתבעים בשל אחריותם לאירוע הנזק בהיות "מעוולים במשותף" לפי פקודת הנזיקין וקובע את שיעור האחריות של כל אחד מהנתבעים.

 

קביעת האחריות על ידי בית המשפט, אינה מבטיחה באופן אוטומטי את הכיסוי הביטוחי, כאשר חברות ביטוח טוענות לא פעם להיעדרו של כיסוי ביטוחי בשל סיבות שונות וביניהן הפרת חובת הגילוי, אי עמידה בתנאי הפוליסה, רשלנות רבתי של המבוטח וסיבות נוספות.

 

כך יוצא, שהכיסוי להוצאות משפט סבירות ניתן על פי הפוליסות לביטוח אחריות חוקית, בכפוף לקיומו של כיסוי ביטוחי לחבות עצמה ככל שתוכר על ידי חברת הביטוח או שתיקבע על ידי בית המשפט.

 

 

14/9/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright