פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

המחאת זכויות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

המחאת זכויות בכתב קבלה ושחרור

מאת  קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

חוזר כתב קבלה ושחרור באתר הפיקוח על הביטוח עם סיכה ומהדקבכל הקשור בניהול תביעות ביטוח ע"י מבטחים, הרי שלמיטב ידיעתי, מרבית חברות הביטוח, אם לא כולן, מקפידות למלא אחר הוראות חוזר הפיקוח בנושא כתב קבלה ושחרור.

 

אולם בכל הקשור בנוסח כתבי הקבלה והשחרור המקובלים בישראל, אין התייחסות למצב שבו אפשר ובתביעת תחלוף של חברת הביטוח כנגד המזיק שלגביו יטען שהוא אחראי לקרות מקרה הביטוח, יטען המזיק, כי מדובר בתשלום שנעשה ע"י חברת הביטוח בהתנדבות ולא לפי תנאי הפוליסה ועל כן הוא פטור מהחובה להחזיר לחברת הביטוח את תגמולי הביטוח שהיא שילמה למבוטח.

 

כל זאת משום שסעיף התחלוף בפוליסות ובחוק חוזה הביטוח חל על תגמולי הביטוח אשר שולמו על ידי חברת הביטוח למוטב לפי תנאי הפוליסה ולא לגבי תשלום חסד, אקס גרציה, שנעשו על ידי חברת הביטוח בשל שיקולים שונים שלא במסגרת הפוליסה.

 

שיקולי התחלוף יכולים להיות שיקולים מסחריים או הומניים או שניהם גם יחד. אולם גם טעות בתום לב של פקידי מחלקת התביעות של חברת הביטוח או גם של השופט הנכבד היושב בדין שנדרש לפרש את תנאי הפוליסה עשויה להוביל למסקנה בדיעבד, כי התשלום ע"י חברת הביטוח נעשה בהתנדבות ושלא לפי תנאי הפוליסה.

 

 על כך כבר כתבתי בטיפ השבוע מחודש ספטמבר 2006, והדברים לא השתנו בהרבה מאז ועד היום.

 

פתרון הסוגיה לטובת המבטח שמשלם את תגמולי הביטוח למבוטח, כך שבכל מקרה יוכל לתבוע בתביעת תחלוף (שיבוב) את הנזק מהמזיק, יפעל גם לטובת המבוטחים, כאשר המבטחים מטבע הדברים, יקלו יותר בבדיקת הכיסוי הביטוחי ובכך לקצר את מועד בירור התביעה ולהקל על המבוטחים.

 

הפתרון התיאורטי והמורכב יותר (שהוא לדעתי השינוי המתבקש הנכון) הוא כמובן שינוי סעיף 62 בחוק חוזה העוסק בנושא התחלוף, כך שסעיף זה יחול על כל תשלום שנעשה על ידי המבטח לטובת מבוטח בשל נזק לרכוש (או גם אחריות חוקית) גם אם מדובר במקרה של תשלום חסד.

 

פתרון אחר אותו ניתן ליישם אולי רק לאחר קבלת התייחסות הפיקוח על הביטוח לנושא הוא תוספת סעיף המחאת  זכויות לכתב הקבלה והשחרור, כך שהמוטב ימחה לטובת המבטח כל זכות שיש לו לתבוע פיצוי או שיפוי בשל הנזק לרכוש (או גם האחריות החוקית) מצד שלישי שהוא, גם אם התשלום על ידי המבטח נעשה שלא לפי תנאי הפוליסה.

 

בנסגרת פתרון זה, על מנת לגרום לחברות הביטוח הטוענות להיעדר כיסוי ביטוחי בתביעת תחלוף לחשוב פעם שניה, מומלץ לשקול גם אפשרות לחייב את חברת הביטוח להציע למבוטח שקיבל תגמולי ביטוח מעבר לפוליסה, צירופו לתביעת התחלוף לגבי כל הסכומים שהוא זכאי לקבל מהצד השלישי שלא שולמו לו לפי הביטוח (כמו למשל, השתתפות עצמית, ניכוי בשל ביטוח חסר ועוד).

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright