היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טעויות שעושים יועצים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

 

טעויות שעושים לפעמים יועצי ביטוח כללי:

 

   מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

לקראת חידוש חלק נכבד מהביטוחים בחודש דצמבר 2009, להלן רשימה חלקית של טעויות הנעשות לפעמים על ידי יועצי הביטוח הכללי

 1. בקשה לביטול חריגים שאינם קיימים – למשל בקשה לביטול חריג בני משפחה בפוליסת צד ג' תנאי ביט שאינה כוללת כל חריג שהוא בעניין הנדון... ובעניין זה גם בקשה כלול הרחבות שכבר קיימות ממילא בביטוח.

   

 2. התעלמות מצרכים מיוחדים של לקוח – כמו למשל התחייבות לבטח רכוש שכור או מושכר, הסכמי עבודה לפיהם יש לכלול גורמים נוספים בשם המבוטח, הימצאות רכוש בחו"ל בסכומים העולים על הכיסוי הבסיסי שניתן לפי תנאי אש של ביט וכו'.

   

 3. קביעת סכומי ביטוח בדולר מבלי להתייחס למטבע לפיו נקבע ערכו של הרכוש המבוטח ובהמשך התעלמות מהאפשרות להצמיד סכומי ביטוח בשקלים למדדים שונים כמו למשל הצמדת סכומי הביטוח למבנים למדד התשומות בבניה וסכומי הביטוח לתכולה למדד המחירים לצרכן וכו'.
   

 4. התעלמות מהצורך להפנות את תשומת ליבו של המבוטח  להשלכות האפשריות של הסתרת מידע מהמבטח לגבי אירוע נזקים ומקרי ביטוח בעבר תוך הסתמכות על השערה (שבדרך כלל אינה נכונה) כי חברת ביטוח אחת אינה יודעת מה נעשה אצל חברת ביטוח אחרת.

   

 5. התעלמות מהאפשרות לקבל באמצעות מבטחים מסוימים סכומי השתתפות עצמית מרביים נמוכים יותר בנזקי רעידת אדמה. או דרישה לקבוע השתתפות העצמית באחוזים מהנזק בתביעות רכוש (למעט נזקי רעידת אדמה וטבע) כאשר ניתן לקבל השתתפות עצמית בסכום קבוע מראש ללא קשר להיקף הנזק.

   

 6. התעלמות מהצורך בעדכון סכומי ביטוח לפי השינויים במחירי השוק לרכוש חדש מאותו סוג, יצירת מנגנון לעדכון רשימות של רכוש מבוטח (בעיקר במסגרת ביטוח ציוד אלקטרוני. התעלמות מהצורך בעדכון סכומי הביטוח למבנים והרחבת הכיסוי לפי ערך כינון לדרישת רשויות בביטוח מבנים ישנים אשר לצורך הקמתם מחדש יידרש המבוטח להוציא סכומים נכבדים לצורך הקמת חדרי ביטחון דירתיים, חניות, תקן רעידת אמה ועוד.

   

 7. התעלמות מהצורך בעדכון גבולות האחריות לפי פוליסות לביטוח אחריות חוקית לפי התחייבויות חוזיות של המבוטח ולפי מגמת הפסיקה במהלך השנה החולפת.

   

 8. התעלמות מהצורך לקבוע נהלי תביעות, ובדיקת המיגון ובכלל זה קבלת העתקי דוחות תביעה מהמבטח.

   

 9. התעלמות מהצורך לקבוע נהלים והתחייבויות לחתימה על אישורי ביטוח לפי דרישות של רשויות מקומיות, שוכרים, משכירים משעבדים ועוד.

   

 10. התעלמות מהגדרת תפקידו של סוכן הביטוח והבטחת מעמדו כנציג המבטח לצורך קבלת הודעות מטעם המבוטח ותמיכה סבירה בדרישתו לקבלת תגמול ראוי ומקובל במועד חידוש הביטוח גם בפוליסות ללא דמים וזאת על מנת שהסוכן יוכל ליתן למבוטחים את השירות הראוי מחד גיסא וגם לשמור על יחסי עבודה טובים עם המבטח במהלך תקופת הביטוח מאידך גיסא, כך שמעמדו בחברת הביטוח יישמר לאורך כל תקופת הביטוח והוא יוכל להושיט למבוטח וליועץ את הסיוע הדרוש במקרה של יישוב תביעות לפי הפוליסה.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright