עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 27/11/2011

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2011

 

כתבת השבוע:  ביטוח אחריות המוצר ואחריות מקצועית - השוואה

 

הבלוג השבועי - פוסט שביעי: רק 5% רוכשים ביטוח באינטרנט

 

על אישורי ביטוח המהווים חלק מסעיף הביטוח

 

מי משלם השתתפות עצמית בביטוח צד ג'?

 

 

מי משלם השתתפות עצמית בביטוח צד ג'

ההשתתפות העצמית של המבוטח אינה נזכרת בכלל בחוק חוה הביטוח.

 

הבסיס לחיוב בתשלום ההשתתפות העצמית הוא על כן, תנאי הפוליסה המחייבים את המבוטח בתשלום סכום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק.

 

כאשר מדובר בביטוח רכוש או בביטוח אחריות חוקית בפוליסה הכוללת מספר שמות בשם המבוטח, הרי שקביעת הגורם הנושא בסכום ההשתתפות העצמית, אינה אמורה להיות בעיה הואיל ומי שמבוטח לגבי הרכוש או מי שנתבע מבין המבוטחים, הוא הנושא בסכום ההשתתפות העצמית, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם שבין הצדדים.

 

מה שעשוי ליצור מחלוקת מעניינת לגבי חיוב בדמי ההשתתפות העצמית הוא תביעה לפי הרחבת שיפוי לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית. במקרה הנדון מדובר בהרחבת שיפוי בשל מקרה ביטוח אשר בגינו מוגשת תביעה כנגד מקבל השיפוי לפי הפוליסה (שאינו המבוטח) בשל מקרה שנגרם בקשר עם מעשה או מחדל של המבוטח.

 

כלומר אם מקבל השיפוי הוא המשכיר והמבוטח הוא השוכר ומדובר במקרה ביטוח שאירע בתוך המושכר אשר בגינו בחר הנתבע להגיש תביעה כנגד המשכיר בלבד, הרי שהרחבת השיפוי תחול לגבי המשכיר אולם לפי תנאי הפוליסה, המבוטח, הוא השוכר, יישא בסכום ההשתתפות העצמית.

 

מאידך גיסא באותו מקרה עצמו, אם המשכיר נקבע כמבוטח נוסף בפוליסה, הרי שקיימת אפשרות שחברת הביטוח תבקש ממנו לשאת בסכום ההשתתפות העצמית בשל היותו מבוטח לפי הפוליסה.

 

הפיתרון כמובן, הוא בקביעת הגורם הנושא בסכום ההשתתפות העצמית בתנאי נספח הביטוח ובאישור הביטוח החתום ע"י המבטחים.

 

 

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright