עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 16/4/2010

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

כל הטיפים לשנת 2010

 

הכיסוי הביטוחי לגניבת מידע על ידי עובד

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

גניבת המידע המסווג מצה"ל, על ידי העשב השוטה, ענת קם, מעוררת את השאלה  לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי לנזק העשוי להיגרם למבוטח בשל גניבת מידע עסקי על ידי עובד.

 

להלן סקירה קצרה וממוקדת של הפתרונות הסטנדרטיים בענף הביטוח, כאשר יש לתת את הדעת לעובדה שתנאי הפוליסות אינם אחידים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות והתנאים המיוחדים של כל לקוח ובכל מקרה יש לבדוק ולהתאים את הפוליסה הספציפית של המבוטח.

 

הביטוח לפי הפוליסות המקובלות לביטוח רכוש (ביטוח תכולה של עסק וביטוח ציוד אלקטרוני) מאפשר כיסוי להוצאות שחזור ועלות החומרה אך אינו מכסה את הנזק הכלכלי שנגרם למבוטח בשל גניבת מידע.

 

הפוליסה לביטוח נאמנות עובדים (אשר בנוסחה הרחב מבטחת מפני גניבת כספים ורכוש אחר על ידי עובדי המבוטח), היא פחות פופולארית מהפוליסות לביטוח תכולת עסק וציוד אלקטרוני, אולם הביטוח לפיה עשוי להקנות את הפיתרון הביטוח לנזק שנגרם בשל גניבת מידע על ידי עובד וזאת כמובן, אם חברת הביטוח לא כללה חריגים מיוחדים לעניין זה. ובתנאי כמובן שמעבר לקוחות למתחרה בשל גניבת מידע שלא ייחשב כנזק תוצאתי המוחרג לפי הפוליסה.

 

להלן ציטוט הכיסוי מתוך תנאי ביט – ההדגשות שלי ק.ש.:

"המבטח מסכים בזה לשפות את המבוטח בסכום שלא יעלה על גבול האחריות המצוין ברשימה, עבור כל נזק כספי ישיר אשר יגרם למבוטח כתוצאה מכל פעולה או פעולות של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה שנעשו על-ידי עובד של המבוטח במהלך עבודתו בשירות המבוטח, תוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ו/או ולהשיג לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה, ואשר יתגלו בתקופת הביטוח, או תוך 6 חודשים לאחר הפסקת הביטוח או אי חידושו."

 

הואיל וקיימים נוסחים וגרסאות שונות לביטוח זה, חשוב לשים לב לתנאי הפוליסה הספציפית של המבוטח הואיל וקיים נוסח המוציא מכלל ביטוח גניבה של מידע סודי, כך הכיסוי הביטוחי אינו מובטח בכל מקרה ותלוי, כאמור בנוסח הפוליסה.

 

ביטוח אחריות מקצועית יכול לכלול חריג לעניין אובדן מידע ומסמכים או לחילופין לכלול הרחבה לכיסוי אחריות חוקית בשל נזק שנגרם עקב אובדן מידע ומסמכים. כיסוי אחריות בשל אובדן מסמכים ומידע הוא לכל הדעות כיסוי חיוני בעיקר לעיסוקים המבוססים על מסמכים ומידע כמו עורכי דין, רואי חשבון, סוכני ביטוח, מאחסני אתרים ועוד. ועל כן חשוב לוודא, כי הביטוח לא יכלול חריגים העשויים להוציא את הכיסוי הביטוחי לגניבת מידע מכלל ביטוח.

 

 

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright