עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 11/12/2011

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2011

 

כתבת השבוע: ביטוח נסיעות לחו"ל לפי פוליסת הדירה

 

הבלוג השבועי - פוסט שביעי: חג החנוכה הוא גם חג השריפות

 

 

 

שמאי פרטי ע"ח המבטח בביטוח דירה?

 

 

שמאי פרטי ע"ח המבטח בביטוח דירה? שמאי פרטי ע"ח המבטח, הוא תופעה קיימת בביטוח עסק לפי תנאי ביט כמו גם לפי תנאים מיוחדים של יועצי ביטוח הכוללים כיסוי ביטוחי להוצאות הכנת תביעה לגבול האחריות הנקוב לכיסוי זה ברשימת הפוליסה. נראה שלפי תנאי הפוליסה התקנית, האפשרות קיימת גם לפי ביטוח מבנה הדירה.

 

ביטוח דירה המבוסס על תנאי מינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית), כולל לפי ביטוח המבנה הרחבה גם להוצאות שמאים אשר הוצאו ע"י המבוטח לצורך שיקום נזק. אולם על המבוטח לקבל מהמבטח מראש הסכמה לסוג ההוצאה ולסכומה.

 

"10.חישוב הפיצוי (ערך שיפוי)
 

א. ..

ב. ...
 

ג. תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק א' יכללו בכפוף לאמור בסעיף קטן א' גם:

 

(1) הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה מראש הסכמת המבטח בכתב לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה; "
 

 

לפי חוזר יישוב תביעות, על חברת הביטוח להודיע לתובע לגבי זכותו להוצאות בגין מומחים במועד הגשת התביעה:

 

"8. כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור
א. מסמכים ומידע בבירור תביעה

1. פנה אדם בקשר להגשת תביעה לגוף מוסדי או למי מטעמו (בפסקה זו הפניה), - ימסור לו הגוף המוסדי בהקדם האפשרי ממועד הפניה לגוף המוסדי או למי מטעמו, את המסמכים המפורטים להלן, הרלבנטיים לסוג התביעה;
(א) מערכת הכללים של הגוף המוסדי
(ב)  מסמך שבו יפורט הליך בירור ויישוב התביעה
(ג)הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע. הנחיות אלו יכללו, בין היתר,
מידע לגבי זכותו של תובע לקבל שיפוי על הוצאות שהיו לו אשר הגוף המוסדי חייב לשפותו בגינן (כגון שיפוי בשל צעדים שננקטו על ידו לשם הקטנת הנזק,
שיפוי בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה).

 

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright