היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רכוש תחת כיפת השמיים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח רכוש תחת כיפת השמיים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

   תוכן המדריך

 

ביטוח רכוש הנמצא מחוץ למבנה

לפעמים ניתן למצוא חלק מהרכוש המשמש את בית העסק כשהוא ממוקם מחוץ למבנה תחת כיפת השמיים, כמו למשל  שולחנות (וכסאות) של בתי קפה, בובות חלון ראווה ליד חנות בגדים,  צעצועי ילדים ליד חנות ילדים, דוכני מכירה של ספרים, נעליים וביגוד ליד החנויות, פינות משחק ויצירה לילדים ורכוש שאינו נמצא תמיד בקרבת מקום לבית העסק כמו שלטים ומסכי פלסמה.

 

הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסות לביטוח העסק אינו אחיד ובפוליסות רבות לביטוח חבילה לבית העסק או אפילו בתנאי ביט, ניתן למצוא סייגים שונים לביטוח רכוש הנמצא תחת כיפת השמיים. הסייגים מתייחסים בדרך כלל לכיסויים ספציפיים כמו ביטוח פריצה וביטוח נזקי טבע. אם כי חברות הביטוח עשויות להוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזקים נוספים לרכוש הנמצא מחוץ למבנה.

 

לב הבעיה היא העובדה שמדובר בסייגים הכלולים באופן אוטומטי בתנאי הפוליסה ובדרך כלל אינם מובאים לידיעתם של המבוטחים במועד ההתקשרות בביטוח או בעת חידושו.

 

היעדר תשומת לב ראויה במועד עריכת הביטוח עשויה לגרור את חברת הביטוח, המבוטח והסוכן למחלוקת לגבי תוקף והיקף הכיסוי הביטוחי העלולה להגיע למאבק משפטי בשל אי הבנה לגבי הסיכום בכל הקשור לביטוחו של רכוש הנמצא תחת כיפת השמיים.

ראו למשל א 009361/00 הקרנבל של גל בע"מ נגד כלל חברה לביטוח בע"מ ובקשי יפת

 


 

כיסוי נזקי פריצה לרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים

הכיסוי הביטוחי הביטוח המקובל לנזקי פריצה מגדיר את מקרה הביטוח כגניבת רכוש מתוך המבנים בהם הוא נמצא (בכפוף לקיומם של סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח בכניסה וביציאה), כלומר, גניבת רכוש הנמצא תחת כיפת השמיים (מחוץ למבנה) אינה מבוטחת. 

 

אחת ההרחבות המקובלות לביטוח נזקי פריצה לרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים מופיעה בתנאי ביט 2009 לביטוח אש לפיה ניתן כיסוי כנגד סיכוני פריצה ושוד גם  לרכוש שמטבעו להימצא בחצר, סככה או מחסן פתוח וזאת בתנאי מפורש, כי המקום שבו נמצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול או נמצא תחת שמירה של שומר ליד השער ובתנאי ובכפוף לקיומם של סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכוח בכניסה וביציאה או שימוש באלימות או באיומים כלפי מי מעובדי המבוטח.

 

 


כיסוי נזקי טבע לרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים

 

בפרק לביטוח תכולה לפי פוליסות החבילה לבתי עסק עשויה להופיע מגבלה בהקשר לכיסוי נזקי טבענזקי סערה וסופה לתכולה המוציאה במפורש נזק לתכולה הנמצאת תחת כיפת השמיים או הגדרה השוללת את קיומו של הכיסוי הביטוחי לרכוש הנמצא מחוץ למבנה כמו למשל הגדרת מקרה הביטוח אשר קובעת, כי הנזק לתכולה מכוסה רק אם הנזק לתכולה נגרם בהמשך לנזק שנגרם למבנה בשל סערה וסופה. לפי הגדרה זאת, ברור כי נזק לרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים אינו מבוטח הואיל ונזק שנגרם על ידי סערה וסופה לרכוש מסוג זה אינו יכול לבוא כהמשך מיידי של נזק למבנה.

 

בתנאי ביט 2009 לביטוח אש קיימת מגבלה לביטוח רכוש תחת כיפת השמים המופיעה דווקא בטקסט של ההרחבה המיוחדת לביטוח רכוש תחת כיפת השמיים (ואינה נזכרת בסעיף ביטוח נזקי טבע, כמתבקש). הרחבה זו מקנה לרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים את תוקף הכיסוי הביטוחי של הסיכונים המבוטחים למעט אבדן או נזק לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים, אשר נגרם עקב נזקי טבע, קרי, רוח סוערת, סערה וסופה ו/או רוח החזקה מהן, שיטפון, נחשול, גשם, רעם ושבר-ענן, שלג וברד.

 

 


 הפיתרון לביטוח רכוש תחת כיפת השמיים

הפיתרון המומלץ לביטוח רכוש הנמצא תחת כיפת השמיים הוא לסכם בין הצדדים מראש ובכתב מהו הרכוש הנמצא תחת כיפת השמיים המבוטח לפי הפוליסה ואת היקף הכיסוי הביטוחי הניתן לגביו.

 

כך למשל, אם נקבע מראש, כי רכוש מסוים הנמצא תחת כיפת השמיים אינו מבוטח כנגד נזקי טבע, הרי שיש להקטין את סכום הביטוח ואת הפרמיה לכיסוי נזקי טבע בסכום הביטוח של הרכוש הנדון ולציין עובדה זאת בפוליסה במפורש.

 

בפסק דין שניתן בתיק א 009361/00, חויבה חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בשל נזק טבע שנגרם  לרכוש תחת כיפת השמיים וזאת משום שחברת הביטוח גבתה מהמבוטח את הפרמיה בגין סיכון זה וסוכן הביטוח לא הסביר למבוטח באופן מפורש, כי הרכוש הנמצא תחת כיפת השמים אינו מבוטח מפני סיכון זה.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright