פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוק שמאי ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

תביעות ביטוח

 

 

הצעת חוק שמאי ביטוח, גול עצמי לשמאים

 מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

ח"כ מיקי רוזנטל, יוסם הצעת חוק שמאי הביטוח הנוכחית

מי שקרא בעיון את כתבת השבוע שעבר רישוי יועצי כללי וימי חרב פיפיות לסוכנים, ראה שאין בכתבה כל התייחסות לקיומו או אי קיומו של צורך אמיתי ברישוי יועצי ביטוי, אלא אך ורק התייחסות להשפעתו האפשרית של החוק, ככל שיתקבל בכנסת במתכונתו הנוכחית על עבודתם של סוכני הביטוח.

גם כתבה זו אינה עוסקת בסוגיית הצורך ברישוי שמאי ביטוח, אלא בהשפעה אפשרית של החוק, ככל שיתקבל בכנסת במתכונתו הנוכחית על עבודתם של שמאי הביטוח.

 

הצעת החוק הנוכחית, אינה חדשה ולמעשה כבר הוגשו לכנסת ישראל הצעות חוק דומות ע"י ראובן ריבלין (לכנסת הארבע-עשרה והחמש-עשרה), דוד אזולאי (לכנסת השש-עשרה) וזאב בילסקי (לכנסת השמונה-עשרה).

 

הרציונל העומד מאחורי הצעת החוק, מלא בכוונות טובות, יוזמי החוק מתכננים להסדר העיסוק בשמאות ביטוח בהתייחסות לענפי השמאות השונים תוך ניתוק הקשר בין העיסוק בשמאות לבין העיסוק בביטוח.

 

לפי דברי ההסבר בהצעת החוק, נכון להיום, "המבטח מאלץ את המבוטח בעת קרות מקרה ביטוח, באמצעות לחץ כלכלי, לפנות אל מערכת שירותי שמאות השייכת למבטח ופועלת במסגרתו. במצב הקיים יש משום ניגוד עניינים, שבו המבטח שהוא הנתבע, הוא גם משפיע על תוצאות התביעה באמצעות שליטתו על השומה."

 

בדברי ההסבר מובא לידיעת הקוראים, כי גם כיום עומדת למבוטחים זכות לעמוד על הפניית השמאות לשמאי בלתי תלוי, אולם בשל הלחץ הכלכלי שבו נתון, המבוטח לאחר קרות מקרה הביטוח (רכב הדרוש תיקון, בית עסק הדרוש שיפוץ וכיוצא באלה), הוא נאלץ לקבל את הצעתה של חברת הביטוח למנות שמאי מטעמה ועל חשבונה.

 

אכן כוונות טובות הכוללות הצעה להקמתו של גוף מרכזי, שתפקידיו יהיו מגוונים, בדומה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון שיכללו, קביעת דרישות מקצועיות ותנאי השכלה מקצועית למבקשים לעסוק בשמאות, עריכת מבחנים למועמדים, רישוי, פיקוח מקצועי ואתי על העוסקים בשמאות ומתן כתובת לפניות הציבור בכל הנוגע לעבודתם של שמאים.

 

עוד נאמר בדברי המבוא להצעת החוק, כי "העיסוק בשמאות, כרוך בהשכלה מקצועית ספציפית. כמו כן, תפקידו של שמאי הוא לעתים קרובות מעין-שיפוטי. שמאים משמשים כבוררים, והם ממונים על ידי בתי משפט כמומחים מטעמם. עם זאת, ברוב מקרי הביטוח, אשר כלל אינם מגיעים להתדיינות לפני ערכאות כלשהן, ממלא השמאי תפקיד מעין שיפוטי. קביעתו למעשה מחייבת, בעיקר משום שהמבוטח מעוניין לתקן את נזקו במהירות האפשרית. במצב זה, ברור כי הכף נוטה לרעתו של המבוטח, שיכולתו הכלכלית כמובן אינה בת תחרות עם זו של המבטח. לפיכך, מתחזק הצורך בהסדרת העיסוק בשמאות, החל מן ההכשרה המקצועית, עבור רישוי העיסוק, וכלה בפיקוח על ענייני אתיקה. "

 

ועד כאן הכוונות הטובות.

 

מחשבה עם קצת ראיה קדימה לגבי התוצאות האפשריות על המציאות הקיימת מראה על התייקרות ממשית של עלויות שכר טרחת השמאים, אשר תיפולנה, ככל הנראה, על כיסם של המבוטחים ולא על חברות הביטוח, אם בדרך של ייקור המוצר הביטוחי באמצעות הגדלת הפרמיה או סכומי ההשתתפות העצמית. אפשר גם, כי בביטוחי רכוש יונהג מנגנון ניכוי ההשתתפות העצמית בדומה למצב הקיים כיום בביטוחי האחריות החוקית לעסק, לפיהם המבוטח נושא בהשתתפות עצמית גם בעבור ההוצאות החיצוניות שהוציא המבטח לצורך בירור התביעה או גם סילוקה ללא תשלום לתובע. נכון להיום, אם מבוטח מגיש לחברת הביטוח תביעה בביטוח רכוש ותביעתו נדחית על ידי חברת הביטוח או שהמבוטח עצמו מחליט למשוך את תביעתו הוא אינו מחויב בתשלום הבדיקה שנעשתה על ידי חברת הביטוח באמצעות שמאי ביטוח מטעמה או במקרה של ביטוח רכב ע"י שמאי חוץ וזאת מהסיבה שחברות הביטוח הצליחו להשיג בשל כוחן הכלכלי מצב שבו בן משלמות מחירים נמוכים ביותר לשמאי ביטוח. עניין שאינו נח, מטבע הדברים, לשמאים עצמם אך פועל לטובתם של המבוטחים המקבלים את שירותי השמאות על חשבונן של חברות הביטוח מבלי שיהא עליהם לשלם כל סכום שהוא בגין שירותי השמאות.

 

המצב החדש שיוצר, לו יתקבל החוק המוצע כשלשונו, לא תורשנה חברות הביטוח להעסיק שמאים ושוק השמאות יהיה שוק חופשי. מבלי שהמצב הכלכלי בארץ ישתנה לטובה באופן קיצוני, הרי שהמבוטחים במקרה של נזק יאלצו לחשוב היטב אם באפשרותם לממן שמאי מטעמם עד שתביעתם תוכר ותאור על ידי חברת הביטוח או להיענות להצעות פשרה של חברות הביטוח על מנת לקבל תשלום שיאפשר להם מרווח נשימה כלכלית גם אם יהיה עליהם לוותר על שירותיו של שמאי ביטוח שיהיו קרוב לוודאי יקרים יותר ולא תמיד בהישג ידו לאחר הנזק הכלכלי שפקד אותו בעקבות התממשותו של מקרה הביטוח.

 

זאת ועוד, לפי המצב שיוצר, שכר טרחת השמאי יתווסף לתביעת המבוטחים לחברת הביטוח כך ששמאי הביטוח, קרוב לוודאי יאלצו גם ליתן אשראי למבוטחים לתשלום שכרם כל עוד תביעתם מתבררת בחברת הביטוח.

 

כתבה זו כאמור, אינה מתייחסת לעצם הצורך ברישוי שמאי ביטוח וגם אינה עוסקת בהתנגשות של החוק המוצע להוראות חוזר שמאות רכב לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), רישוי שמאים בנושאים המטופלים כיום על ידי רואי חשבון כמו חישוב אובדן הכנסה בשל פגיעה גופנית, מתן רישוי אוטומטי לי שחבר באיגוד שמאים מבלי לבדוק את רמתו המקצועית ונושאים נוספים.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright