פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רישוי יועצי ביטוח כללי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

רישוי יועצי ביטוח כללי וימי כחרב פיפיות לסוכנים

 מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

צילום אילוסטרציה של משקפיים ע"ג מעטפה של יועץ לניהול סיכונים

סוגיית הצורך ברישוי יועצי ביטוח כללי, הועלתה לראשונה ע"י סוכן הביטוח הכללי, קובי צרפתי אשר כיהן בתקופת נשיאותו של אודי כץ כיו"ר הוועדה לביטוח כללי של לשכת סוכני הביטוח.

 

 

המניע לצורך ברישוי יועצי ביטוח כללי, מבחינת סוכני הביטוח, אם הבנתי נכון, היה נעוץ בקושי הרב של סוכני הביטוח בכל הקשור בהתמודדות בטיפול באישורי ביטוח, כאשר האשמה הופנתה כלפי יועצי הביטוח המנסחים את האישורים.

 

קובי צרפתי, התמודד בבחירות לשכת סוכני הביטוח לתפקיד נשיא הלשכה והפסיד בבחירות שערכה לשכת הסוכנים לאריה אברמוביץ שנבחר כנשיא החדש במקומו של אודי כץ.

 

ביום 24/2/2014 הוגשה לכנסת ישראל הצעת חוק לרישוי יועצי ביטוח כללי וימי, אשר לפי הפרסומים בכלי התקשורת גובשה לאחר התייעצות עם לשכת סוכני הביטוח בישראל בראשותו של אריה אברמוביץ. על הצעת החוק חתומים הח"כים: רוברט אילטוב, שמעון אוחיו, דוד רותם וחמד עמאר.

 

לדעת הח.מ. הצעת החוק החדשה, לפי הנוסח שפורסם, לא רק שאינה פותרת את סוגיית אישורי הביטוח המעיקה של הסוכנים, אלא גם עשויה לשמש כחרב פיפיות לסוכני הביטוח ולפגוע בתחרות החופשית בין סוכני הביטוח ולהביא למצב של תעסוקת יתר של יועצי ביטוח לעומת המצב הקיים כיום תוך כדי הוספת עלויות למבוטחים ולסוכני הביטוח.

 

למען הגילוי הנאות יש לציין, כי כתבה זו, אינה עוסקת במכלול הבעייתיות של הצעת החוק לדעת הח.מ. (נושא שיכול להשתרע על פני מאות עמודים) אלא כוללת התייחסות ממוקדת ומצומצמת לפגיעה אפשרית בעבודתם של סוכני הביטוח שבוחרים מרצונם החופשי שלא להיעזר בשירותיהם של יועצים לביטוח כללי.

 

מטרת החוק לפי דברי ההסבר בהצעת החוק:

 

נכון להיום בעקבות יישומה של רפורמת בכר, נערכו, בין היתר, בשנת 2005 שינויים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 לפיהם נקבע תחום חדש שמפוקח ומבוקר על ידי המפקח על הביטוח והוא תחום הייעוץ הפנסיוני, שמחייב רישיון יועץ פנסיוני, שניתן על ידי המפקח על הביטוח בישראל.

 

ייעוץ בביטוח כללי וייעוץ בביטוח ימי, הם שני תחומים שנותרו ללא הסדרת רישוי בתחום הייעוץ לרכישת מוצר ביטוח, כאשר לגביהם ההסדרה קיימת נכון להיום היא ברישוי סוכני הביטוח בלבד. כך שלפי דברי ההסבר, קיימת כיום אפליה בחוק בין יועצי ביטוח החיים וחיסכון פיננסי ארוך טווח לבין יועצי ביטוח כללי וביטוח ימי. כמו כן, לדעת המחוקקים, קיין כיום עירוב בין תחומי הייעוץ והשיווק בתחומים אלו.

 

לפי דברי ההסבר, חסרונה של הסדרה חקיקתית לרישוי יועצים, בולטת לנוכח מורכבותן וחשיבותן של ההחלטות בעניין רכישת מוצרי ביטוח כללי וימי, כאשר מדובר בהחלטה שהיא חשובה ובעלת משמעות בעבור המבוטח ועל כן בכוונת המחוקק להבטיח שבפנייתו של המבוטח למי שמגדיר את עצמו כיועץ ביטוח הוא יזכה לקבל ייעוץ מקצועי והוגן אשר אמור לשקף את טובת המבוטח בלבד.

 

נכון להיום, כל אדם, בין אם מחזיק רישיון סוכן ביטוח ובין אם לאו, רשאי להכריז על עצמו כיועץ כללי או יועץ ימי. באותה מידה שכל אדם בישראל רשאי להכריז על עצמו כשמאי ביטוח ימי וביטוח כללי (למעט עיסוק בשמאות ביטוח רכב המצריך רישוי מטעם משרד התחבורה).

 

הפיקוח חושש מהאפשרות שסוכני ביטוח שרישיונם נשלל על ידי הפיקוח על הביטוח או גם אנשים שהורשעו בדין פלילי, יציגו את עצמם כיועצי ביטוח כללי וימי. מסיבה בלתי ברורה, מתעלמת הצעת החוק מסיכון דומה לגבי עיסוק בשמאות ביטוח, כאשר מספר השמאים עולה לאין שיעור על מספרם של יועצי הביטוח והסיכון למבוטחים בעת מימוש זכותם לפי הסכם הביטוח בעקבות הנזק הוא גבוה לאין שיעור, שלא לדבר על כך שחלק מהשמאים אף עוסקים בייעוץ לפני רכישת הביטוח כמו למשל הערכה של רכוש, אומדן גבולות אחריות בביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' המלצה לגבולות אחריות לפי הרחבים שונים בפוליסות באופן העשוי לפגוע המבוטחים באופן קשה ביותר ובלתי הפיך אם לא ייעשה נכון.

 

עד כאן הכוונות הטהורות והטובות, אלא מאי?

 

הצעת החוק מדברת על ייחוד עיסוק בייעוץ ביטוח באופן המונע מאדם לעסוק במקביל בייעוץ לביטוח כללי או גם ימי ולשמש כסוכן ביטוח וזאת בדומה למגבלה הקיימת כיום לגבי יועצים לביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח.

 

על מנת ליצור סימטריה עם ביטוח חיים, מוגדר ייעוץ בביטוח כללי, בהצעת החוק כ:

 

"מתן ייעוץ לאדם בתחום הביטוח הכללי או בתחום הביטוח הימי, באמצעות מוצר ביטוחי שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו." (ההדגשה שלי ק.ש.)

 

מהפרקטיקה המקובלת כיום בתחרות שבין סוכני ביטוח, נהוג ומקובל שמבוטח אשר אינו נעזר בשירותיו של יועץ ביטוח, מציג לסוכן ביטוח פוליסה קיימת ומבקש לקבל מסוכן הביטוח הצעה מתחרה לחידוש כאשר סוכן הביטוח החדש, כולל לא פעם בהצעתו לחידוש הביטוח התייחסות גם לגבי היקף הכיסוי הקיים והרצוי מבחינתו לפי הפוליסה הקיימת.

 

פעולה מסוג זה, אם החוק יתקבל לפי ההצעה הקיימת עשויה לסבך את סוכני הביטוח בעבירה פלילית ובסיכון בתשלום קנסות, ככל שיתייחסו להיקף הביטוח הקיים לטוב או לרע הואיל ומדובר בייעוץ הכולל התייחסות למוצר ביטוחי קיים לגביו לסוכן הביטוח החדש אין זיקה!

 

הדרך היחידה בה יוכל סוכן הביטוח לנקוט במקרה הנדון היא הפניית המבוטח לקבל חו"ד מיועץ לביטוח כללי לצורך קבלת התייחסות לטיב הצעתו לעומת הביטוח הקיים, פעולה שמטבע הדברים תביא לעלייה בהוצאות של המבוטח או בהוצאותיו של סוכן הביטוח (ככל שיחליט לממן מכיסוי את עלות הייעוץ) הואיל ועבודתם של יועצי הביטוח (מניסיון אישי של כיותר מ 25 שנה, אינה נעשית לשם שמיים) כרוכה בתשלום בסכום שאינו מבוטל העשוי לרפות את ידיהם של מבוטחים רבים לקבלת הצעה מתחרה של סוכן ביטוח או לחילופין להתמקד שנושא עלויות הביטוח בלבד ובכך לגרום נזק בלתי הפיך למבוטחים הואיל והיקף הכיסוי הביטוחי, התנאים לביטוח, דרישות המיגון, גבולות האחריות לכיסויים השונים בפוליסה וסכומי ההשתתפות העצמית אינם אחידים בין תוכניות הביטוח השונות ומי שעשוי לסבול מנזק כלכלי בלתי הפיך בשל התקשרות בביטוח תנאים גרועים יותר מבלי אפשרות לבדיקה מול הביטוח הקיים יהיה ציבור המבוטחים.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright