פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רקע לתעריף הטכנולוגית

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

הרקע לתעריף חובה המושפע מטכנולוגיה מונעת
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה
חברת הוועדה
לטכנולוגיה שליד עמותת אור ירוק

 

וועדת הטכנולוגיה של עמותת אור ירוק: למטה מימין: פרופ' יהודה כהנא, משמאל אילן גורודצקי. בשורה העליונה מימין ד"ר ציפי לוטן וערן ראובני, משמאל האקטואר שחר רוןבתחילת יולי 2013, פרסם הפיקוח על הביטוח חוזר חדש הכולל לראשונה קריטריונים של טכנולוגיות למניעת תאונות דרכים לצורך חישוב תעריף לביטוח חובה לרכב פרטי ולרכב מסחרי.

 

הרקע לתעריף החדש, הוא עבודה מסיבית ואינטנסיבית של הוועדה לטכנולוגיה של עמותת אור ירוק שהתנהלה בהנהגתם של ערן ראובני ושל אילן גרודצקי במשך שנים, אשר הובילה בסופו של דבר לישיבה עם המשפח על הביטוח, פרופ' עודד שריג, בחודש פברואר 2012 (אשר היתה לי זכות גדולה לקחת בה חלק) אשר כתוצאה ממנה נולד החוזר החדש.

 

להלן המייל שנשלח לחברי הוועדה ע"י ערן ראובני לאחר הפגישה עם המפקח על הביטוח:

 

אל חברי איגוד ITS ישראל, היום פורסמו ידיעות בנוגע ליוזמת המפקח על הביטוח להתאמת תעריפי הביטוח לאביזרי בטיחות. כמי שעוסקים בהיבטים שונים של עולם התחבורה חשוב לדעת שברקע בדברים עומדת עבודת צוות מומחים (רצ"ב) למיפוי חסמים בשילוב טכנולוגיות וביטוח. 

 

בצוות העבודה השתתפו:  

  • פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב לעסקים וסביבה באוניברסיטת ת"א.

  • קובי צרפתי, יו"ר ועדת ביטוח אלמנטרי בלשכת סוכני הביטוח.

  • קטיה שוורצמן, יועצת ביטוח.

  • שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר בחברת הפניקס.

  • ד"ר יותם אברמסון, הטכניון, בהנחיית ד"ר שי סופר, הרשות הלאומית.

  • שחר רון, מנכ"ל חברת בינה אקטוראית בע"מ.

  • מיכה בר-מאיר, מידען איגוד ITS ישראל

  • אילן גרודסקי, ר' תחום טכנולוגיות בעמותת אור ירוק

  • ערן ראובני, מנכ"ל איגוד ITS ישראל

המלצות הצוות הוצגו למפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג בתאריך  27 למרץ 2012.

איגוד ITS ישראל  אימץ אסטרטגיה של חשיפה מוגבלת לתקשורת כמתחייב מהרכב הגורמים הציבוריים והפרטיים השותפים בקידום מהלכים מורכבים מסוג זה. נמשיך לפעול לקידום היישום והשילוב של טכנולוגיות מתקדמות במערך התחבורה לרווחת כל משתמשי הדרך.

 

להלן, חלק מההמלצות בסקר החסמים של הוועדה:

המלצות למפקח על הביטוח:

n       פיתוח מדד סיכונים לבטיחות בדרכים וכלים להערכת סיכונים בבטיחות בדרכים

בביטוח רכב חובה קיים "ממד לסיכון" הנקרא "הסיכון הטהור", והוא מוערך על ידי מפעיל מאגר המידע הסטטיסטי. המפעיל מפרסם לציבור אחת לשנה, את ניתוחו, ובהם ניתן לבחון את הערכת הסיכונים לפי מאפייני הרכב המבוטח והנוהגים בו.

מוצע כי המפקח על הביטוח יפעל לפיתוח מדד להגדרת סיכונים בבטיחות בדרכים הן לביטוח חובה והן לביטוח מקיף. כמו כן מוצע כי יפותח מחשבון המאפשר לכל מבוטח להעריך את רמת הסיכון הטהור המאפיין אותו וכן כלי סימולציה המאפשר לו לחשב את שיעור ההפחתה בסיכון הטהור הנגזר מיישום אמצעי בטיחות שונים.

 n       הגדרת מדד תאימות בין פרמיה לסיכון

מוצע לפתח "מדד תאימות הסיכון". מטרת המדד להציג את שיעור ההתאמה שבין גובה הפרמיות ששולמו בפועל ע"י כלל לקוחות החברה אל מול הסיכון המחושב של כל לקוח ולקוח. הצגת "מדד תאימות הסיכון" תסייע בשיפור המתאם שבין גובה הפרמיה לסיכון.

מאחר וגובה הפרמיה הנקבעת ע"י חברה מושפע גם מפרמטרים נוספים, מוצע כי יובהר לציבור המבוטחים כי בעת בחירת חברת ביטוח נדרש לבחון גם פרמרטרים כגון: רמת השירות של החברה, ניסיון עבר עם החברה, אופן טיפול החברה בעת מקרה ביטוח וכו'.

 n       העדפת פרמטרים המניעים להפחתת סיכונים

רוב הפרמטרים המשמשים כיום לבניית פרופיל המבוטח וקביעת פרמיית הביטוח שלו הם פרמטרים "צרובים" שאין למבוטח שליטה עליהם (מין, גיל, מס ילדים, ותק בנהיגה). לצורך שיפור הבטיחות בדרכים מומלץ להרחיב בפרמטרים המזמינים הנעה לפעולה (מעבר הדרכות נהיגה, הדרכות סימולאטור, תוספת אבזור בטיחות לרכב, הצגת נתוני נהיגה וכד').

יציון כי, המפקח על הביטוח בוחן באופן שוטף פרמטרים חדשים שעשויה להיות להם השפעה על רמת סיכון המבוטח הביטוח רכב חובה (בין היתר נבחנת, באמצעות מפעיל מאגר המידע הסטטיסטי, תרומתן של טכנולוגיות בטיחות חדשות). יחד עם זאת בענף רכב רכוש יכול כל מבטח לקבוע מהם המשתנים בהם יעשה שימוש בעת תמחור הביטוח, ולא קיימת רשימה סגורה למשתנים אלו.

 n       חינוך פיננסי לרכישת ביטוח תואם סיכונים:

בשנת 2005 אושרה בכנסת החקיקה ליישום רפורמת בכר בשוק ההון, שכללה הקמת קרן חינוך פיננסי ממשלתית. על פי החוק, מטרות הקרן יהיו "להכשיר את הציבור לפעול בשוק ההון, להכין תוכניות לימוד והכשרה בתחום הפעילות הפיננסית ולהכין מסעות הסברה בנושא ניהול הפיננסי ונושאי ביטוח. לאחרונה הוקמה מחלקה לחינוך פיננסי באגף שוק ההון, אשר תרכז את עבודת המטה הממשלתית בנושא החינוך הפיננסיי, ותתווה מדיניות לאומית לקידום החינוך הפיננסי. בין היתר בכוונת המחלקה לעסוק גם בחינוך הציבור לנושא סיכונים וביטוח. מוצע כי תבוצע פניה לבעלי ענין לקבלת הצעות לרעיונות לאופן שבו יש לקדם חינוך פיננסי וצרכנות ביטוח בישראל.

 

n       סיוע בפיתוח מוצר ביטוח המבוסס על מדידת פרופיל נהיגה:

טכנולוגיית ניטור נהיגה (קופסה ירוקה) מאפשרת קבלת פרופיל סיכונים של הנהג. עד כה טרם הוצג מוצר ביטוח המתאים למבוטח המוכן להפקיד בידי חברת הביטוח את כל נתוני הנהיגה שלו. השאלות הפתוחות רבות: איך יודעים שאלו כל הנתונים, איך יודעים שלא בוצע שינוי במזיד בנתונים, מה עושים עם נהג שמפקיד נתוני נהיגה אבל מתברר שהוא דוקא נהג מסוכן? איך מבטיחים שהנתונים שמועברים הם אכן של הנהג הזה ולא נהג אחר. ושאלת השאלות – מהו המתאם הידוע בין פרופיל הנהיגה ובין ההסתברות להיות מעורב בתאונת דרכים? שאלות אלו ואחרות מצדיקות מהלך מחקרי תוך מאמץ מתואם לפיתוח מוצר ביטוח מתאים

 

המלצות לחברות הביטוח:

n       יעוץ כלכלי לחברות הביטוח:

חברות הביטוח מצידן מגלות זהירות רבה באימוץ מודלים חדשים לביטוח. מחקרים מראים כי עידוד סביבת נהיגה בטוחה, אינו פוגע ברווחיות חברות הביטוח יחד עם זאת חוסר הניסיון בשימוש במודלים עסקיים חדשניים, מחייב סייע לחברות הביטוח בתחום זה.

 

n       הבהרת שאלת הקוד האתי באחריות להורדת הסיכון אצל ציבור המבוטחים!!!

ההשקה של עולם הביטוח לעולם העשיה לשיפור הבטיחות בדרכים היא קודם כל השקה אתית מוסרית. חשוב להניע תהליכי פיתוח קוד אתי של העוסקים בענף הביטוח לסוגיות שיש להן השפעה על הבטיחות בדרכים ומידת הצורך לעסוק בתרגום האחריות האתית לצעדים מעשיים : הגדרת כללים ונהלים, הסברה למנהלים, אחריות חברתית.

 

n       הרחבת מגוון מוצרי ביטוח פרמיה תלוית סיכונים

הביטוי הפשוט והמתבקש ביותר למעורבות חברות הביטוח בבטיחות בדרכים הוא יצירה תפיסת שוק פשוטה שבה גובה הפרמיה של המבוטח עומדת בהלימה ברורה לרמות סיכון שלו. שוק הביטוח לא נדרש לעודד מכירת טכנולוגיות, אלא רק לתגמל את אלו שבחרו ממילא להשקיע במיגון והפחתת סיכונים. חשוב לאפשר הפחתת פרמייה גם בשיעורים קטנים וזאת כדי לקדש את התפיסה האומרת כי כל שיפור אפשרי בבטיחות בדרכים-בעל ערך הוא. וחשוב מכל לשווק את התפיסה ולהבטיח כי כל סוכן /נציג חברה שולט בפרטים הרלוונטים.

 

n       השקעה במידע לציבור על אפשרויות הפחתת סיכונים

חברות הביטוח מתמחות בתחום ניהול סיכונים בבטיחות בדרכים. לחברות הביטוח אחריות מוסרית להעביר ידע זה לציבור הרחב מתוך תקווה כי ידע לנצל ידע זה כדי לבצע פעולות מתקנות להפחתת סיכונים בדרכים. מוצע כי חברות הביטוח ישקיעו בהפצת ידע להפחתת סיכונים לתמיכה ומידע בנושאי ביטוח וטכנולוגיה וזאת באמצעות אתר אינטרנט מתאים או /ו באמצעות מוקד יעוץ טלפוני.

 

n       התניית ביטוח בחבילת בטיחות לנהג בסיכון (לפני סירוב ביטוח)
מוצע כי חברות הביטוח יציעו לנהג בסיכון "חבילת בטיחות" (הצטיידות בטכנולוגית בטיחות, מעבר אימון בנהיגה בסימולטור, הדרכת מצבי סיכון או אחר) כתנאי לאפשרות ביטוח בחברה. היה והלקוח סירב תהיה רשאית חברת הביטוח שלא לבטחו.

n       בחינת הכדאיות הכלכלית לחברות הביטוח
מוצע לחברות הביטוח לבחון באיזו מידה פעילות לטובת בטיחות הציבור, בכלל ופעילות להפחתת פרמיה למבוטחים "בטוחים", בפרט, עשוייה לעמוד בהלימה לאינטרסים הכלכליים של חברות הביטוח (ולאו דווקא בסתירה להן).

 

המלצות לסוכני ביטוח:

 

n       העברת ידע למבוטח על רמות סיכונים ואפשרויות הפחתת סיכונים

סוכני הביטוח יכולים לשמש גורם מסביר למבוטחיהם על רמות סיכון שונות בשימוש באמצעי תחבורה שונים (אופנועים, רכבים בדרוג בטיחות שונה ועוד) וכן לסייע ב"תרגום" מונחים מעולם הביטוח והנגשתם למבוטח.

 

n       לווי אישי למבוטח בבחירת אמצעים מפחיתי סיכון
סוכני הביטוח יכולים לנצל את הקשר האישי עם המבוטח ולסייע לו בהמלצות להפחתת סיכונים ואפשרויות החיסכון הגלומות בכך. סוכן הביטוח מכיר את פרופיל הנהיגה של המבוטח, מאפייני הנהגים הנוספים במשפחה וכך יכול להמליץ על אמצעים המתאימים להשגת בטיחות יתרה (משפחה עם ילדים/בלי ילדים, נהיגה בשעות לילה, נהיגה לטווחים קצרים/ארוכים ועוד).

 

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright