פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רכוש בכספת בנק

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

ביטוח דברי ערך בכספת בנק

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות
וחברה בוועדה למונחי ביטוח

 

רישום של חדר כספות בבנקביטוח של דברי ערך הנמצאים בכספת בנק ניתן לרכוש רק לפי חלק מהפוליסות לביטוח דירה במדינת ישראל. הסיבה לכך, כפי שניתן לנחש היא, שתנאי המינימום המחייבים על פי חוק (הפוליסה התקנית) אינם כוללים את הכיסוי כאופציה מתבקשת ומכאן גם הימנעות של חלק מהמבטחים לערוך ביטוח מסוג זה במסגרת ביטוח הדירה.

 

אולם, כאשר מדובר בחברת ביטוח מסורתית (כזו העובדת עם סוכני ביטוח), היעדר כיסוי לפי התוכנית הרשמית של חברת הביטוח אינו אומר עדיין שלא ניתן לכלול את הכיסוי לפי בקשה מיוחדת של הסוכן, כאשר חברת הביטוח יכולה להחליט לגבי מקרה מסוים, כן לערוך את הביטוח ולהוסיף את התנאים שקיימים בתוכניות ביטוח של חברות אחרות בהתאמה למדיניות החיתום של החברה.

 

במרבית המקרים מדובר בצורך של המבוטחים שמתעורר לאור ההגבלה של חברות הביטוח לכיסוי דברי ערך בתוך הדירה לאחר שהמבוטח כבר התקין את הכספת שחברת הביטוח דרשה כתנאי לביטוח מפני "כל הסיכונים" ונמצא, כי סכום הביטוח לתכשיטים בדירה גבוה באופן המצדיק מבחינת חברת הביטוח להגביל את הכיסוי בתוך הדירה והאופציה היחידה העומדת בפני המבוטח היא לשכור כספת בבנק על מנת לאחסן בה חלק מדברי הערך (בד"כ פריטי הרכוש שאינם נמצאים בשימוש יומיומי).

 

פתרון מסוג זה מחייב לדאוג, כאמור, לביטוח הרכוש הנמצא בתוך הכספת הואיל והבנקים אינם אחראים בכל המקרים לנזק העשוי להיגרם לרכוש שנמצא בכספת בנק.

 

כיסוי נוסף שהוא חיוני והסוכנים והמבוטחים נוטים לשכוח הוא כיסוי מסוג כל הסיכונים לרכוש בעת העברה מכסת הבנק ואליה, כיסוי אותו ניתן לרכוש או לקבל כהרחבה במסגרת הפרמיה לביטוח דברי הערך, על בסיס נזק ראשון מבלי שהמבוטח יידרש לקבל אישור מהמבטח לכל העברה של תכשיטים מכספת הבנק ואליה.

 

הפרמיה, כמו גם הכיסוי עצמו אינה קבועה ועשויה להשתנות ממקרה למקרה כאשר הסכום הסופי נקבע בסופו של דבר לפי אפשרויות חברת הביטוח וכושר המיקוח של המבוטח מול הסוכן (הצגת הצעת מחיר נוחה יותר מסוכן  מתחרה עשויה להואיל) וכושר המיקח של הסוכן מול חברת הביטוח.

 

הפרטים הנדרשים ע"י חברת הביטוח לצורך הכיסוי בנוסף לסכום הביטוח שנערך בד"כ על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר הם מספר הכספת בבנק, שם הבנק, שם הסניף וכתובת סניף הבנק.

 

במרבית המקרים אם לא בכולם, דורשת חברת הביטוח כתנאי לביטוח לקבל הערכה הכוללת את פירוט הפריטים המאוחסנים בכספת הבנק ואת ערכם ובמרבית המקרים גם נדרש צילום של הפריטים.

 

הכיסוי לדברי הערך בכספת הוא כאמור מסוג "כל הסיכונים". כלומר מבוטח נזק מכל אירוע תאונתי מבחינת המבוטח אשר אינו מוצא מכלל ביטוח לפי חריגי הפוליסה וסייגיה.

 

הואיל ומדובר בכיסוי שאינו מובנה בכל פוליסות הביטוח, הרי שגם חריגי הפוליסה וסייגיה אינם אחידים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תכוניות הביטוח השונות.

 

להלן, לדוגמא, חריגים המופיעים באחת מהפוליסות לביטוח דירה הכוללת כיסוי לרכוש בכספת בנק, כאשר האמור, אינו מחייב לגבי תוכניות הביטוח האחרות ובכל מקרה, יש ללמוד במועד רכישת הביטוח את הסייגים והתנאים של תוכנית הביטוח הספציפית.

 

הכיסוי הביטוחי, אינו כולל בד"כ נזקים שסיבתם:

 1. העלמות  חוסר או אבדה בלתי מוסברים.
   

 2. הונאה, מרמה או אי-יושר של מי מעובדי הבנק. במקרה הנדון קיים כיסוי ביטוחי לפי פוליסת האחריות המקצועית של הבנק.
   

 3. גניבה שאינה פריצה בכוח ובאלימות, למעט שימוש במפתח הכספת שנעשה שלא כדין.
   

 4. שבר, פחת, בלאי, השחתה הדרגתית, השחתה עקב אי הפעלה, עש, חרקים, תולעים, מכרסמים, לחות, עובש, החלדה וגורמים אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית.
   

 5. פגם הנובע מטבעו של הרכוש המבוטח.
   

 6. ערכו של מידע האגור במסמכים, מפות, תכניות, סרטי הקלטה וצילום וכל נזק הנובע מאבדן ערך כזה.
   

 7. כל רכוש שהוא המבוטח בביטוח מסוג  “כל-הסיכונים”  לפי פרק אחר של הפוליסה הנדונה או לפי כל פוליסה אחרת.
   

 8. כל מקרה שהוא המוצא מכלל ביטוח הכלול בסייגים לכל פרקי הפוליסה כגון: נזקי מלחמה, טרור פעולות איבה, מהפיכה וכו'. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי וכו', תפיסה,  הפקעה,  החרמה,  השמדה או הריסה של רכוש על- ידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על-פי דין ונזק תוצאתי.

.

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright