היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

עוה"ד פגי שרון על פסיקת עמית בעניין תחלוף כנגד מבטח בן משפחה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

לאור פסיקת העליון בעניין קיום זכות לתחלוף כנגד מבטח של בן משפחה

מאת עוה"ד פגי שרון, נשיאת ארגון AIDA העולמי וAIDA ישראל.

 

עוה"ד פגי שרוןביום 18/11/2020 ניתן פסק דין ע"י השופט יצחק עמית מבית המשפט העליון בעניין רע"א  4179/20 בסט קאר חברה לשירותי רכב בע"מ נ' איי. די .איי חברה לביטוח בע"מ, לפיו קיימת זכות תחלוף של מבטח כלפי מבטח של בן משפחה של המבוטח על אף העובדה שלפי הוראות חוק חוזה הביטוח (סעיף 62 (ד) לחוק) נמנעת מהמבטח זכות התחלוף כלפי בן המשפחה עצמו (בנסיבות שבהן מקרה הביטוח נגרם על ידי בן המשפחה שלא במתכוון ומבוטח סביר לא היה תובע מאותו בן המשפחה פיצוי או שיפוי).

 

עוה"ד פגי שרון נשאלה על ידי מערכת האתר, לגבי ההשלכות האפשריות של פסק הדין שניתן על זכות התחלוף של מבטח כנגד מבטחו של מי שהמבוטח ויתר כלפיו על זכות התחלוף לפני שקרה מקרה הביטוח לפי חוזה או הסכם ואנו מתכבדים להביא בזה את כתבתה:

 

השאלה שעומדת על הפרק היא האם פסק הדין בעניין בסט קאר יוצר פתח לתביעה נגד מבטח של מזיק,  גם כאשר קיימת מניעה לתבוע את המזיק עצמו בשל ויתור על זכות התחלוף שניתן לו על ידי המבוטח לפני שקרה מקרה הביטוח?

 

העניין הוא שבתביעת תחלוף המבטח נכנס בנעלי מבוטחו לצורך השיבוב, וקשור למשל בוויתור שנתן המבוטח למזיק לפני האירוע ואז כאשר לא חלה על המזיק אחריות כלפי המבוטח, איזה בסיס יש להפעיל את פוליסת האחריות שלו?

 

כלומר, אם המבוטח ויתר בהסכם על זכותו לפיצוי מצד ג כלשהו, הרי שלא עוברת למבטחו זכות שאינה קיימת (ראו עא 32/84 מגדל נ' קרמר, וגם עא 9311/99 מנורה נ' נרות ירושלים.

 

מכאן, שבהסכם שכירות וכד' ככל שקיים סעיף ויתור על זכות התביעה בין הצדדים להסכם, הרי שגם המבטח של הניזוק ששיפה את המבוטח לא יוכל לתבוע את המזיק, שכלפיו נעשה הוויתור.

 

השאלה היא האם מבטח האחריות של מזיק כזה, חשוף לתביעת תחלוף גם במצב שבו המזיק עצמו פטור ממנה?

 

פוליסת האחריות נועדה להגן על המבוטח - המזיק מפני תביעה בגין הפרת חובה שבדין. אם המבוטח עצמו חסין מפני תביעה, בשל הוויתור על התחלוף שניתן לטובתו, כיצד תופעל הפוליסה שלו לביטוח אחריות חוקית?

 

אמנם סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 קובע יריבות ישירה כנגד המבטח לפי ביטוח האחריות החוקית של המזיק, אולם מדובר על כוח דיוני שנועד לאפשר למבטח ששיפה ניזוק, לממש זכות מהותית של תביעה אם זו קיימת. הסעיף כשלעצמו אינו יכול ליצור זכות יש מאין.

 

מצד שני, המבטח של המזיק נהנה מההפקר, ולמרות שהפוליסה שלו מכסה, עקרונית, את ההפרה שבוצעה הוא אינו נדרש לשלם.

 

לדעתי, יש לקרוא את פסק הדין של השופט עמית בעניין בסט קאר כקובע לגבי זכות תביעה כנגד המזיק, כאשר קיימת מניעה ספציפית שמקימה מחסום אישי בפני התביעה (קרובי משפחה, עובד ומעביד), הזכות עצמה קיימת ועומדת למבטח של הניזוק כלפי המבטח של המזיק. שכן במקרים אלה, קמה חבות על המזיק, ורק בשל נסיבות שאינן קשורות לזכות אלא ליחסים של קרבת משפחה למשל, הוא מקבל חסינות מפני תביעה נגדו.

 

להבדיל ממקרה שבו הזכות לתחלוף עצמה נשללה בהסכם שבין המזיק והניזוק. שבהעדר זכות תביעה לניזוק כלפי המזיק בשל הויתור לפי ההסכם, אין בידי הניזוק זכות שיוכל להעביר למבטחו, וסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, לא יעזור.

 

נכון שבעבר השופט עמית הביע (בדעת מיעוט) את דעתו שסעיף 68 אינו דיוני אלא יוצר זכות מהותית בידי הצד השלישי כלפי מבטח האחריות ( פסד בעניין ברע"א 1219/18 ‏שי פרץ נ' שלמה חברה לביטוח בע"מ, בעניין מרמה של מבוטח,  האם שוללת את תביעת הצד השלישי תם הלב). אולם דעת הרוב קבעה שזהו סעיף דיוני.

 

פסק הדין עושה הפרדה בין המזיק לבין מבטח האחריות שלו, ומחייב את המבטח, אף כשהמזיק עצמו כאן - בן משפחה, מוגן מפני תביעה.

 

תחולתה של הלכה זו תיבחן בוודאי במצבים רבים ושונים בעתיד, במיוחד בביטוח פרויקטים רבי משתתפים בפוליסות  קבלניות.

 

מצד אחד, ברור שאם הניזוק ויתר על זכות התביעה, בהסכם קודם, לא תעבור למבטח זכות תביעה, לא נגד המזיק וגם לא נגד מבטחו. ואכן מקובל למצוא הוראה כזו בסעיפי ויתור על זכות שיבוב בפוליסות.

 

מצד שני, אם בהסכם שבין הקבלנים  נקבע במפורש כי צד אחד שומר על זכותו לתבוע את האחר אם זה יפר את התחייבויותיו ויגרום נזק לפרויקט, ונעשה ביטוח נפרד למזיק, יש לפרש את הפוליסה בהרמוניה עם ההסכם, ותיתכן תביעה מצד המבטח של הפרוייקט כלפי המבטח של המזיק.

 

 

 
 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright