עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אישור ביטוחים - טיוטה שניה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

אישור קיום ביטוח  – טיוטה שניה

 

איור של יד על מסמך

הרשות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה ביום 6/8/2018 טיוטה שניה לחוזר שנועד להסדיר את הפרובלמתיקה של הסוכנים בעניין אישורי קיום ביטוחים. הטיוטה הראשונה פורסמה בחודש פברואר 2018.

 

הטיוטה החדשה פורסמה בעקבות הערות שנתקבלו ביחס לטיוטת החוזר שפורסמה ביום 1.2.2017 (להלן- הטיוטה הראשונה), עודכנו מספר הוראות:

 • התווספה הוראת מעבר שמטרתה לאפשר לשוק להיערך ליישום החוזר גם ביחס להסכמים שנכרתו טרם כניסת החוזר לתוקף, בתוך פרק זמן של 5 שנים מפרסום החוזר.
   

 • הובהר היחס בין פוליסת הביטוח ואישור הביטוח - בעוד שבטיוטה הראשונה הוצע לקבוע כי אישור ביטוח מסוים ואישור ביטוח כללי לא יסתרו את הקבוע בפוליסת הביטוח ולא יכללו הוראות שאינן תואמות להוראות הפוליסה, במסגרת טיוטה זו מוצע לקבוע כי על אף האמור, באישור ביטוח מסוים חברת ביטוח רשאית לקבוע גבולות אחריות פרטניים ביחס למבקש האישור וכן לוותר על חריגים וסייגים הקבועים בפוליסת  הביטוח.
   

 • התווספו פרמטרים נוספים שניתן לציין באישור הביטוח, בהתאם לסוגי הביטוח השונים הקיימים.הפעם מדובר על אפשרות להגדיר כיסויים מיוחדים לכל פוליסת ביטוח, כך שאין מדובר עוד על נוסח אחיד. כמו כן ניתן לקבוע תנאים משופרים יותר מאלו הקבועים בפוליסה שיחולו לטובת מקבל האישור בלבד.

 

ניתן להגיב על הטיוטה עד ליום 5/9/2018  לרו"ח שמואל זקן בדואר אלקטרוני: Shmuelz@mof.gov.il .

 

דיונים לגבי ההערות יתקיימו במשרדי הרשות הממונה בימים 3 ו-9 באוקטובר 2018.

 • תחילת הוראות החוזר שישה חודשים מיום פרסומן.
   

 • תחילת הוראות חוזר זה ביחס לאישורי ביטוח שיופקו במסגרת חידוש חוזה ביטוח שנכרת לפני תחילת החוזר יהיה ביום 1/1/2021

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright