עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח מעבידים בדירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

ביטוח אחריות מעבידים לפי פוליסת הדירה

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

פוסטר ישן של משרתת בדירהבתחילת אוגוסט 2016 נמנה שנה למועד כניסתן לתוקף של התקנות החדשות לביטוח הדירות

 ותכולתן.

 

 התקנות החדשות בניגוד לקודמות, כוללות פרק צד ג' המופיע כתת פרק של ביטוח התכולה אולם עדיין אינן כוללות תנאי מינימום לביטוח אחריות מעבידים המופיע באופן מסורתי בכל הפוליסות לביטוח דירות כפרק חינמי לכל מי שרכוש ביטוח תכולה בדיוק כמו הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

העובדה שפרק זה אינו כלול בתנאי המינימום, יצרה הבדלים בין הכיסויים לפי תוכניות הביטוח השונות, הבדלים שבדרך כלל אינם מוכרים לסוכני הביטוח שאף אינם טורחים להסביר אותם למבוטחים במעבר מחברת ביטוח אחת לשניה ובמקרה של חלילה תביעה העשויה להיות מבוטחת לפי הפוליסה המקורית ואינה מבוטחת לפי הפוליסה שהוחלפה ביזמת הסוכן או בתיווכו, חושפים את סוכני הביטוח לתביעות בשל הפרה של אחריותם המקצועית כלפי המבוטחים.

 

חוסר אחידות בחריגי הפרק לפי תוכניות הביטוח השונות בא לידי ביטוי בכך שתוכנית הביטוח יכולה לכלול או שלא לכלול חריגים מסוימים או לכלול חריגים המנוסחים באופן שונה: למשל חריג לעניין כלי רכב יכול להיות מנוסח באופן כללי או באופן מוגדר יותר למשל לפי הגדרתו בפלת"ד או כלי רכב המשמש לנסיעה. חריג בעניין עבודת בני נוער עשוי להופיע או לא להופיע בפרק הפוליסה. כך גם החריגים לעניין כלי שיט וכלי טיס, חריג HIV, חריג לעניין שכרות, חריג בעניין סמים ועוד.

 

בנוסף, לאור העובדה שהפרק לביטוח אחריות מעבידים אינו כלול בתנאי המינימום המחייבים על פי חוק, נוצר מצב, לפחות בחלק מתוכניות הביטוח, של חוסר אחידות בהגדרת תנאי הביטוח וסייגיו בין פרק צד ג' לבין פרק לביטוח אחריות מעבידים כאשר שני הפרקים יושבים בפוליסה אחת ומבטחים את אחריותו החוקית של המבוטח ואמורים בעצם להשלים אחד את השני. כך למשל ביטוח צדד ג' בדירה כולל כיסוי להשבת היקף חבות המבטח לקדמותו, כיסוי שאינו מחויב לפי הפרק לביטוח אחריות מעבידים בפוליסת הדירה ועוד.

 

וגם לאור העתקת הגדרת המונח "עובד" מהתקנות שאינן מתייחסות לביטוח אחריות מעבידים, המגדיר עובד רק כמי שמתגורר עם המבוטח בדירה, נוצר מצב, במקרים בהם העובד אינו מתגורר בדירה, אין לגביו ביטוח אחריות מעבידים בכלל למרות שהמבוטח מחויב בפרמיה. עניין זה נדון בטיפ השבוע מחודש פברואר 2016 ומאז ועד היום תוקנה ההגדרה בנוסח הפוליסה על ידי מרבית חברות הביטוח, אם לא כולן.

 

נראה לדוגמא השוואת סייגים לפי שני פרקים המופיעים בשתי פוליסות שונות של שתי חברות ביטוח גדולות- כאשר בצבע אדום מודגשים הסייגים שאינם קיימים בפרק לביטוח אחריות מעבידים של חברת הביטוח השניה:

 

סייגים בחברה א' – בסה"כ שישה סייגים:

 • אחריות המבוטח מתוקף הסכם, אשר לא היתה קיימת בהיעדרו.

 • סכום שייתבע ע”י המל"ל

 • סכום ששולם ע”י המל"ל, או שהיה משתלם על ידו ולא שולם בגלל אי קיום הוראה מהוראות חוק הביטוח הלאומי או תקנותיו או בגלל אי הגשת תביעה למל"ל

 • נוער שהועסק בניגוד להוראות החוקים או התקנות.

 • תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מחוק פלת"ד.

 • נזק לעובד/ת תושבי השטחים המוחזקים העובדים בדירה הנמצאת בשטחים המוחזקים.

 מל"ל משמעו המוסד לביטוח לאומי

 

סייגים בחברה ב' - בסה"כ שבעה סייגים:

 • אחריות הנובעת מתוקף הסכם, אשר אלמלא הסכם כזה לא הייתה קיימת.

 • סכום שייתבע מהמבוטח על ידי המל"ל.

 • סכום ששולם על ידי המל"ל או סכום כאמור שהעובד זכאי מהמל"ל אם הוא או המבוטח היו מקיימים את הוראות הדין.

 • נוער המועסק בניגוד להוראות הדין בדבר העסקת נוער או שלא בהתאם לדין.

 • חבות כלשהי בגין תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975

 • (silicosis) צורנית, (Asbestosis)  אמיינתית

 • מקרה ביטוח שאירע לעובד המועסק במסגרת עסקו של המבוטח המצוי בדירה המבוטחת.

 

 

28/7/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright