ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 26/7/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


  

פורסם המכרז לביטוח כללי של המל"ל

 

המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנט שלו את המכרז לביטוח רכוש וחבויות.

 

מכרז לביטוח כללי של המוסד לביטוח לאומיהמכרז מופנה לחברות ביטוח ישראליות המורשות על פי דין לפעול בישראל. עלות ההשתתפות היא 500 ש"ח והמשתתפים מתבקשים גם להמציא ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בסכום של 25,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 24.2.10.  ולהמציא תצהיר חתום ע"י עו"ד, המעיד כי  במשך שלוש השנים האחרונות (2008-2006) היו למציע לכל הפחות   3 לקוחות, בהיקף פרמיה של 800,000 ש"ח לשנה לכל לקוח.

 

התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא 24/8/2009.

 

סכומי ביטוח וגבולות אחריות:

 

ביטוח רכוש  600 מיליון ש"ח

רכוש במעבר 300,000 ש"ח

ציוד אלקטרוני 60 מיליון ש"ח, שיחזור 4 מיליון ו 1 מיליון הוצאות תפעול

כספים 240,000 ש"ח

נאמנות 6 מ' ש"ח

טרור 4 מיליון ש"ח.

 

תאונות אישיות ל 400 גימלאים ומתנדבים 40,000 ש"ח מוות או נכות, 100 פיצוי שבועי והוצאות רפואיות בסך 30,000 ש"ח.

 

צד ג' 80 מיליון ש"ח

 

אחריות מעבידים 40 מיליון ש"ח

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright