ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 30/7/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


 

האוצר פרסם מזכר בנושא סליקה של חיסכון פנסיוני

 

 

פרופ' שטייניץ', שר האוצרהאוצר מקדם הקמת חברה שתקים את המסלקה ותהיה בבעלות משותפת של השחקנים השונים בשוק,

ביום 28 ביולי 2009 פרסם האוצר מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה לקידום מערכת מרכזית למיתוג מסרי מידע ולסליקה כספית בתחום החיסכון הפנסיוני.

 

למזכר נלווה מכתב חתום על ידי יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

המזכר והמכתב מופנים למנהלי הגופים המוסדיים, נשיא לשכת סוכני ביטוח ומנהלי הבנקים.

 

בכוונת האוצר לקדם הקמה של מסלקה בתחום החיסכון הפנסיוני שתפקידיה העיקריים יהיו:

 1. העברת המידע בין הגורמים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני ובפרט בין היועצים הפנסיוניים, הסוכנים הפנסיוניים (להלן– המפיצים) והגופים המוסדיים.
   

 2. העברת מידע בין הגופים המוסדיים השונים.
   

 3. העברת מידע בין המעסיקים ובין המפיצים והגופים המוסדיים.
   

 4. סליקת כספי החיסכון הפנסיוני.

האוצר רואה צורך בהקמת מערכת מרכזית למיתוג מסרי מידע ולסליקה כספית בתחום החיסכון הפנסיוני במטרה לייעל את תהליכי העבודה, להוזיל עלויות ולשפר את השירות ללקוחות וכן למכן גם את תהליכי העבודה הקשורים בהעברת מידע וכספים לגופים המוסדיים ומהם. הצורך, לפי האוצר נובע מההתפתחויות בשוק החיסכון הפנסיוני ובכלל לזה, כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני, הרחבת המוצרים המופצים על ידי סוכני ביטוח, רפורמת הניוד והחלת פנסיה חובה לכלל העובדים במשק.

 

לפי האמור במכתב האוצר מקדם הקמת חברה, בבעלות משותפת של השחקנים השונים בשוק (גופים מוסדיים, מפיצים ולשכות השכר) שתקים את המסלקה.

 

האוצר מקים צוות היגוי אשר יורכב מנציגי השחקנים השונים בשוק. צוות ההיגוי ידון בסוגיות המקצועיות, התפעוליות והעסקיות הקשורות להקמת המסלקה, יגבש המלצות אופרטיביות ויפעל ליישומן. בשיחות שערכו נציגי האוצר עם הגופים השונים, אשר הביעו את הסכמתם להקים את החברה אשר תנהל את המסלקה, הוסכם כי, בשלב ראשון, יורכב, מהחברים כמפורט להלן כאשר בראש הצוות תעמוד  הגב' הילה בן-חיים, מנהלת מחלקת סוכנים ויועצים במשרד הפיקוח על הביטוח

 • איציק מלאך, סמנכ"ל בכיר, ראש מערך תפעול ומנהלה ומנהל סיכונים תפעוליים, בנק לאומי לישראל בע"מ

 • גדעון מילויצקי, מנכ"ל, מרכז סליקה בנקאי בע"מ

 • אודי כץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

 • מאיר אוזן, יו"ר פורום מנהלי הסדרים פנסיוניים בישראל

 • אלי בבלי, סמנכ"ל, פסגות קופות גמל בע"מ

 • דודי ליידנר, מנהל תחום מוצרים, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

 • אבי באום, מנכ"ל, חילן טק בע"מ

 • ימית ליבנה, אינטל ישראל

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright