ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 17/9/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


 

תעריף הפול מיום 1/11/2009 - נהגים זהירים שילמו 50% פחות!

 

תעריף הפול החל מיום 1/11/2009

באתר הפיקוח על הביטוח פורסם חוזר התעריף לביטוח רכב חובה של הפול מיום מיום 1/11/2009 ואילך על חוזים לביטוח רכב חובה בשל הפול. הוראת סעיף 6 לחוזר, העוסקת בנושא הצמדה למדד. לחוזר תחול על חוזים לביטוח בענף ביטוח רכב חובה שימכרו מבטחים בעלי רישיון בענף זה.

לפי הודעת האוצר, נהגים זהירים ישלמו 50% פחות

החוזר כולל, בין היתר הגדרות של המושגים הרלוונטיים: "ביטוח שיורי", "בעלות פרטית", "בעלות אחרת", "דמי ביטוח נטו",  "דמים", "מנהל ההסדר"  ו"תנית השתתפות עצמית" .

 

הצמדה למדד  תיעשה לפי השינוי יחסית ל מדד המחירים לצרכן של חודש מאי 2008.

 

התעריף כולל תוספות לדמי הביטוח נטו, השתתפות ב"קרנית" ודמים בסכום השווה ל- 8% אחוזים מהפרמיה הביטוח נטו.

 

דמי ביטוח נטו אצל מבטחים - לא יעלו על 90 אחוזים מדמי הביטוח נטו עבור אותו מבוטח במסגרת ההסדר לביטוח שיורי.

 

נוסחת התעריף לפיה  ייעשה שימוש בקביעת דמי הביטוח נטו לאופנועים לנהג נקוב בבעלות פרטית ולנהג נקוב בבעלות אחרת: (מקדם הרשעות+מקדם תאונות+מקדם ותק נהיגה+מקדם מין וגיל+1) * (הסכומים על פי נספח א')                

נספח א'

הערה כללית:

 

 

 

אם מספר מאפיינים קיימים יחד רוב הזמן, יש להפעיל את כל התוספות המתאימות. לדוגמה: ברכב רכין עם מנוף, קיימים יחד כל הזמן הסיכונים הנוספים של "רכין" ו"מנוף", ולכן יש להפעיל בגינו את תוספות ה"רכין" וה"מנוף".

 

 

 

 

 

סוג הרכב

תת-קבוצה

לפי מדד 5/2008

לפי מדד 5/2008

 

 

בעלות פרטית

בעלות אחרת

רכב פרטי

כל נפחי המנוע

2,900

3,092

 

הערות:

 

 

 

1.       לרכב המשמש ללימוד נהיגה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.25.

2.       לרכב שגילו 30 שנה או יותר, המזוהה כרכב אספנות ברישיון הרכב, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-0.25.

3.       לרכב המשמש להשכרה לתקופה עד שנה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-2.5.

4.       לרכב המשמש להשכרה לתקופה של שנה ומעלה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.2.

5.       לרכב המשמש להשכרה, עבור צי רכב העולה על 400 כלי רכב בבעלות אחת, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-2.193.

 

 

 

 

 

 

בעלות פרטית

בעלות אחרת

אופנועים

עד וכולל 50 סמ"ק

2,336

3,037

אופנועים

מ-51 סמ"ק עד וכולל 125 סמ"ק

3,539

4,601

אופנועים

מ- 126 סמ"ק עד וכולל 250 סמ"ק

3,539

4,601

אופנועים

מ-251 סמ"ק עד וכולל 500 סמ"ק

4,658

6,055

אופנועים

מעל 500 סמ"ק;

4,658

6,055

 

הערות:

 

 

 

1.       לאופנוע לשימוש כל נהג, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.45.

2.       לאופנוע המשמש ללימוד נהיגה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב - 1.25.

3.       לאופנוע שגילו 30 שנה או יותר, המזוהה כרכב אספנות ברישיון הרכב, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-0.25.

4.       לאופנוע המושכר לתקופה של עד שנה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב- 1.56.

5.       לאופנוע המושכר לתקופה של שנה ומעלה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב- 1.44.

6.       לקטנוע חשמלי יש להשתמש בתעריף לאופנוע עד וכולל 50 סמ"ק.

7.       אין תוספת תעריף לאופנוע עם רכב צידי.

8.       מבוטח המבטח שני אופנועים או יותר, שאינם מזוהים כרכב אספנות, בבעלות פרטית לתקופה של שנה בפוליסות שבהן הוא הנהג הנקוב היחידי, יקבל הנחה בדמי הביטוח בשיעור של 20% על כל אחד מהאופנועים, בגין תקופות הביטוח החופפות.

9.       מבוטח הרוכש ביטוח הכולל תנית השתתפות עצמית בסכום של 10,000 ₪ בגין נזק שאינו נזק ממון ו- 7 ימים בגין אבדן השתכרות יקבל הנחה בשיעור של 11%, לעומת ביטוח ללא תנית השתתפות עצמית.

 

 

 

 

סחר בכלי רכב

מכוניות

5,929

 

סחר בכלי רכב

אופנועים

4,074

 

 

הערות:

 

 

 

1.       בפוליסה המוצאת לשימוש של יותר מנהג אחד הנקוב בשם, או יותר משלט מסחרי אחד - יש להוסיף 50% מהסכום הנקוב עבור כל שלט או כל נהג נוסף.

2.       עבור נהיגת אדם נוסף, לצרכי תצוגה, בליווי אדם המורשה לנהוג, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.2.

 

 

 

 

 

 

סוג הרכב

תת-קבוצה

לפי מדד 5/2008

 

 

 

 

 

אוטובוסים

פרטי, עד וכולל 15 מקומות ישיבה, למעט הנהג (כולל זעיר)

4,240

 

אוטובוסים

פרטי, 16-20 מקומות ישיבה, למעט הנהג

4,240

 

אוטובוסים

פרטי 21 מקומות ישיבה ומעלה, למעט הנהג

8,473

 

אוטובוסים

ציבורי עד וכולל 20 מקומות ישיבה, למעט הנהג (כולל זעיר) שלא בקווי הסעה מורשים ובקווי הסעה מורשים או בתחבורה ציבורית

8,473

 

אוטובוסים

ציבורי 21 מקומות ישיבה ומעלה שלא בקווי הסעה מורשים, למעט הנהג

29,733

 

אוטובוסים

ציבורי 21 מקומות ישיבה ומעלה בקווי הסעה מורשים או בתחבורה ציבורית, למעט הנהג

42,378

 

אוטובוסים

מיניבוס (אוטובוס ציבורי עירוני) 10 נוסעים בישיבה ועד 12 נוסעים בעמידה

17,328

 

 

 

 

 

 

הערות:

 

 

 

1.       לאוטובוס אספנות אשר ברישיונו מצוין כי הינו אוטובוס אספנות, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-0.25.

2.       התעריפים תקפים גם לגבי אוטובוסים המשמשים ללימוד נהיגה.

 

 

 

 

 

מוניות

עד 6 וכולל, מקומות ישיבה

8,440

 

מוניות

שבעה או יותר מקומות ישיבה

14,774

 

 

 

 

 

 

הערות:

 

 

 

1.       למוניות המשמשות לתיור וסיור, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב - 0.75.

2.       לפוליסת מוניות שהוצאה לשימוש נהג אחד הנקוב בשם, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב - 0.8.

 

 

 

 

רכב מסחרי

עד וכולל 4.0 טון

3,892

 

רכב מסחרי

מעל 4.0 טון

7,878

 

 

הערות:

 

 

 

1.       לרכב המשמש ללימוד נהיגה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.25.

2.       לרכב מדברי, ולרכב מדברי מיוחד יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.10.

3.       לרכב רכין, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.10.

4.       לרכב עם מנוף, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.10.

5.       לרכב המשמש להובלת דלק, גז, חומרים מתלקחים או מתפוצצים יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.25.

6.       לרכב אספנות אשר ברישיונו מצוין כי הינו רכב אספנות, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-0.25.

7.       לרכב המושכר לתקופה של עד 90 יום, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.66.

8.       לרכב המושכר לתקופה של 90 יום ומעלה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.20.

 

 

 

 

רכב מיוחד

נתמך

1,308

 

רכב מיוחד

נתמך רכין

1,308

 

רכב מיוחד

ציוד הנדסי (מנועי או זחלי)

1,973

 

רכב מיוחד

אמבולנס

8,171

 

רכב מיוחד

מכונית כיבוי אש

3,892

 

סוג הרכב

תת-קבוצה

לפי מדד 5/2008

 

רכב מיוחד

מכונית להלוויית מתים

3,892

 

רכב מיוחד

מכונית טאטוא כבישים

4,065

 

רכב מיוחד

נגרר לטרקטור

387

 

רכב מיוחד

נגרר רכין לטרקטור

387

 

רכב מיוחד

רכב, כולל טרקטור, לחקלאות וייעור

2,334

 

רכב מיוחד

טרקטור לעבודות שאינן חקלאות וייעור

3,110

 

רכב מיוחד

נגררים אחרים לא רכינים

387

 

רכב מיוחד

נגררים אחרים רכינים

387

 

רכב מיוחד

קלנוע, קלנועית, רבנוע, רכינוע/סגווי, עגלת גולף

688

 

רכב מיוחד

רכבת שעשועים

29,736

 

רכב מיוחד

גורר מטוסים

3,110

 

רכב מיוחד

טרקטור משא חקלאי

3,211

 

רכב מיוחד

טרקטור משא שאינו חקלאי

4,279

 

רכב מיוחד

טרקטורון, טרקטורון 6X6 חקלאי

4,088

 

רכב מיוחד

טרקטורון, טרקטורון 6X6 שאינו חקלאי

5,448

 

רכב מיוחד

רכב שטח (באגי/גו קארט)

4,279

 

רכב מיוחד

רכב אחר

1,318

 

 

הערות:

 

 

 

1.   התעריפים המצוינים לטרקטור, לטרקטורון, לטרקטורון משא ולרכב שטח (באגי / גו קארט) תקפים גם לכלי רכב אלו כאשר הם משמשים ללימוד נהיגה.

2.   לרכינוע/סגוויי חשמלי, קורקינט חשמלי או לקלנועית חשמלית, יש להשתמש בתעריף קלנוע, קלנועית, רבנוע, רכינוע/סגווי, עגלת גולף.

3.   לנתמך או נגרר המשמש להובלת דלק, גז, חומרים מלקחים או מתפוצצים, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.250.

4.     לנגרר מושכר יש להכפיל את הסכום הנקוב ב- 1.56

5.   לטרקטורון, קלנוע או לרכב שטח (באגי / גו קארט) להשכרה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב- 1.56.

6.  לטרקטור משא המושכר לתקופה קצרה לבודדים שאינם שייכים לקבוצה או סיור מאורגן, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב- 1.56. לטרקטור משא המשמש בסיור/תיור מאורגן, בליווי מדריך מאורגן במסלול מוכתב מראש ובפיקוח קציני בטיחות, יש להשתמש בתעריף הנקוב.

7.    רכב אחר - כולל טרולים, מלגזות, מלגזה המשמשת ללימוד נהיגה, רכב כבישה ניקוי ושילוף כבישים, הכשירים לנסוע בכבישים.

8.   לנגררים המובילים עד וכולל 6 נוסעים (בשכר ושלא בשכר) התעריף הוא כלהלן: 1,531

9.  לנגררים המובילים מעל 6 נוסעים (בשכר ולא בשכר) התעריף יהיה: (מספר הנוסעים פחות 6)*1,531+414

 

 

 

 

רכבת

פעילות רכבת ומסילה באמצעות רשות הנמלים והרכבות (כולל כתר)

 

 

 

הובלת נוסעים

50,000,000

 

 

הובלת מטענים

2,000,000

 

רכבת

תעשיות כימיות לישראל

2,000,000

 

רכבת

שירות

1,000,000

 

רכבת

הכרמלית חיפה בע"מ

55,000

 

 

נספח ב'

פירוט המשתנים והמקדמים שבהם ייעשה שימוש בקביעת דמי הביטוח נטו לאופנועים לנהג נקוב בבעלות פרטית ולנהג נקוב בבעלות אחרת: 

משתנה

קטגוריות

מקדם

מין וגיל

נהגת בגילאי עד 18

15%

נהג בגילאי עד 18

17.5%

נהגת בגילאי 18-20 כולל

15%

נהג בגילאי 18-20 כולל

17.5%

נהגת בגילאים 24-21 כולל

7.5%

נהג בגילאים 24-21 כולל

10%

נהג/ת בגילאים 25-29

0%

נהג/ת בגילאים 30-39

0%

נהג/ת בגילאים 40-49

10%-

נהג/ת בגילאים 50-64

20%-

נהג/ת בגילאים 65-74

20%-

נהג/ת בגיל 75 ומעלה

15%-

מספר שנות רישוי ברישיון לאופנוע (ותק נהיגה)

פחות משנה

10%

לפחות 1 שנים אך פחות מ-2 שנים

10%

לפחות 2 שנים אך פחות מ-3 שנים

7.5%

לפחות 3 שנים אך פחות מ-4 שנים

5%

לפחות 4 שנים אך פחות מ-8 שנים

0%

לפחות 8 שנים אך פחות מ-16 שנים

5%-

16 שנים ומעלה

5%-

מספר תאונות

0 או 1

0%

2

5%

3 או יותר

10%

מספר הרשעות חמורות

 

0

0%

1

5%

2 או יותר

10%

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright