ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 13/8/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


 

 מחקר ארגון "בטרם": בטיחות בדרכים ברשויות מקומיות

 

 

מחקר בטיחות ארגון "בטרם"ארגון "בטרם"' לבטיחות ילדים, בתמיכת קרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח, מפתח מערך מדדים לדירוג בטיחות בדרכים ברשויות מקומיות.

 

 מטרת המערך המחקרי  - לפתח מודל, עקרונות ומערכת מדדים לדירוג בטיחות ילדים בדרכים ברשויות מקומיות: מדדים אלו יסייעו לכל רשות מקומית לבחון את רמת בטיחות הילדים בדרכים בתחומה הן לאורך זמן והן בהשוואה לרשויות מקומיות אחרות. הרשויות יוכלו לבחון רמת הבטיחות תוך התייחסות לבטיחות בדרכים של הולכי רגל, רוכבי אופנים, נוסעים ברכב, ולתשתיות או מפגעים עירוניים.

 

לפרויקט ארצי זה שותפים הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ופורום רחב היקף של חוקרים ואנשי שטח מתחומים שונים כגון הנדסה, חינוך, בריאות, משטרה, נציגי רשויות מקומיות ועוד.

 

בסיכום שלב הפיילוט יפורסם באתר האינטרנט של האיגוד דו"ח מסכם הכולל סיכום המדדים, נייר מחקר ועמדה לקובעי מדיניות ברשויות המקומיות, וקריאה לפעולה.

 

בשלב זה ניתן לעיין במספר מסמכים משלב א' תכנון ופיתוח המדדים, לרבות:

א – 1    סקר ספרות עולמי

א – 2    בחינת מקורות המידע הקיימים על היפגעות ילדים בתאונות דרכים בישראל ברמה הלאומית והרמה המקומית

א – 5    סקר טלפוני ארצי מקדים אוכלוסייה יהודית: סדרי עדיפויות התושב

א – 6      סקר טלפוני ארצי מקדים אוכלוסייה ערבית: סדרי עדיפויות התושב

 

 

 

  


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright