ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 10/8/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


 

קבוצת כלל קיבלה אישור האוצר למודל הדירוג הפנימי להערכת סיכוני אשראי

 

קבוצת כלל היא הראשונה לקבל את אישור האוצר למודל הדירוג הפנימי להערכת סיכוני אשראי:

 

זרוע המימון של הקבוצה תציע שירותי דירוג וניהול אשראי

לגופים מוסדיים

 

יניב יפת מתחום ניהול סיכונים בכלל ביטוח, אשר הוביל את פיתוח המודל ואת תהליך אישורו במשרד האוצר, מציין כי  המודל פותח תוך שימוש בכלים מתקדמים ולימוד תוך כדי תנועה של המציאות הכלכלית המשתנה.

 

כחלק מהעמקת הרגולציה בנושא העמדת האשראי על ידי הגופים המוסדיים, קבע משרד האוצר כי על הגופים המוסדיים המעמידים אשראי לא-סחיר מוטלת, בין היתר, החובה להקים מבנה ותשתית ארגונית מתאימים לרבות מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים. מודל הדירוג הפנימי אמור להיות אחד מהכלים המקצועיים אשר יאפשרו לגוף המוסדי להעריך את סיכוני האשראי בעסקה ספציפית לרבות ההסתברות לחדלות פירעון של הלווים. על פי הכללים שנקבעו,  חויבו הגופים המוסדיים כתנאי להעמדת אשראי לא סחיר (למעט חריגים), לקיים הערכת סיכונים פנימית של כל עסקה במידה והחוב מדורג על ידי חברת דירוג חיצונית או לחילופין, לעשות שימוש במודל דירוג פנימי אשר אושר על ידי משרד האוצר.

 

מודל הדירוג הפנימי שאושר לאחרונה משמש את קבוצת כלל בשנים האחרונות ומהווה רכיב משמעותי ביכולתה של הקבוצה להעריך סיכוני אשראי בעסקאות המבוצעות בתיקי החברה ובתיקי העמיתים המנוהלים על ידה. שימוש במודל פנימי יקל מאוד גם על העמדת אשראי לא-סחיר לא מדורג וגם על הערכת סיכוני אשראי קיימים בתיק.

 

אסתי פרידמןאסתי פרידמן, מנהלת חטיבת המימון בכלל ביטוח, מציינת כי אישור מודל הדירוג על ידי משרד האוצר הוא סופו של תהליך שהחל עוד בשנת 2005 – המועד בו הוקמה כלל מימון קרדיט, אשר ייעודה היה לפתח את תחום האשראי החוץ-בנקאי בקבוצת כלל ביטוח. עוד מציינת פרידמן, כי מודל הדירוג הפנימי הינו מרכיב אחד במערכת שהוקמה בכלל הכוללת מבנה ארגוני, נהלי עבודה ומערכות בקרה ופיקוח אשר נבנו בסטנדרטים בנקאיים ישראליים ובינלאומיים ועונים לדרישות הרגולציה".

 

רועי הרצוג, מנהל מחלקת האנליזה בכלל מימון קרדיט, אשר הוביל בשיתוף עם יניב יפת מתחום ניהול סיכונים בכלל ביטוח,  את פיתוח המודל ואת תהליך אישורו במשרד האוצר, מציין המודל פותח תוך שימוש בכלים מתקדמים ולימוד תוך כדי תנועה של המציאות הכלכלית המשתנה.

 

הילה קומפורטילאחר הפיתוח, בוצע תיקוף נרחב של המודל ביחס למגוון רחב  של חברות, על ידי תחום ניהול הסיכונים של כלל ביטוח בניהולה של  הילה קונפורטי אשר לה ניסיון רב מתפקידיה הקודמים בבנק ישראל וכן בעזרת בסיס נתונים גדול של חברות פרטיות וציבוריות המצוי בחטיבת כלל מימון.

 

יובל הררי, מנכ"ל כלל מימון קרדיט מציין, כי עתה, לאחר שמודל הדירוג של קבוצת כלל ביטוח קיבל את אישורו הסופי של משרד האוצר, בוחנת כלל מימון קרדיט את האפשרות להציע שירותי דירוג והערכת אשראי לגופים מוסדיים אחרים, אשר אין ביכולתם להשקיע את המשאבים הנדרשים על מנת לפתח מודל דירוג שיעמוד בסטנדרטים הנדרשים וליצור תשתית ארגונית מתאימה וברצונם להמשיך לבצע השקעות בתחום האשראי, "אנו מתכוונים להציע לגופים אחרים להיעזר בתשתית הקיימת בכלל מימון קרדיט ובניסיון שצברנו בשנים האחרונות בדירוג ובניהול אשראי לא סחיר עבור קבוצת כלל ביטוח".

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright