פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הביטוח והכלכלה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

השפעת המשבר הכלכלי על סיכוני המבטחים

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות
וחברה בוועדה למונחי ביטוח

 

תצלום של שטרות כסף צעצוענושא המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשנת 2008 ועדיין נמשך, משפיע מטבע הדברים גם על סיכוני המבטחים. כאשר מספר המובטלים עולה וכמות הכספים המצויה בידי הציבור יורדת, מטבע הדברים שיותר ויותר מבוטחים נוטים לוותר על קיום הביטוח בשל היעדר אמצעים כלכליים לשאת בתשלום הפרמיה או גם במקרים קשים יותר גם בשל אובדן רכוש בשל המצב הכלכלי.

 

המבטחים מפסידים לא רק את נפח הפרמיה, אלא גם את התשואה אותה הם יכולים לקבל על ההשקעות שלהם בשל המצב הכלכלי הקשה.

 

בנוסף לכך, משפיע המשבר הכלכלי על עליה בשיעור התביעות המשולמות לעומת הפרמיה, כאשר מבוטחים בעלי סיכון נמוך נוטים לצמצם את הביטוחים שלהם או לוותר עליהם בכלל בשל המצב הכלכלי כאשר האפשרות של המבטחים לפזר את הסיכונים על פני ציבור גדול של מבוטחים הולכת ומצטמצמת.

 

שלא לדבר על כך שהמצב הכלכלי מביא גם עליה בשיעור הגניבות והפריצו.

 

בכל הקשור בסיכוני רכב, העליה במחירי הדלק במקביל לירידה בהכנסות, עשויה להקטין את הסיכון בשל צמצום השימוש בכלי רכב מצד אחד אולם מצד שני, המצב הרגשי של הנהגים בשל המצב הכללי עשוי להשפיע על עליה בסיכון להיווצרות התאונות.

 

המצב הכלכלי עשוי אף להשפיע לרעה על סיכון המבטחים גם בשל הימנעותם של מבוטחים לנקוט באמצעי זהירות למניעת סיכונים העולים להם בכסף שהופך להיות יותר ויותר נדיר.

 

הסיכון העיקרי של המבטחים בשל המצב הכלכלי הוא העליה בשיעור הונאות הביטוח בשל המצב הכלכלי.

 

לפי כתבה באתר ביזנס רפורט מתחילת נובמבר 2013, מספר סמנכ"ל  האגודה לחיסכון והשקעות ביוהנסבורג , כי  כ70% מהאנשים אשר ביצועו הונאת ביטוח עשו זאת בשל נסיבות נואשות כמו איבוד מקום עבודה ותקופת אבטלה מתמשכת.

הנתונים האחרונים בדרום אפריקה מראים, כי ענף ביטוח החיים שילם כ 669.9 מיליון ראנד בשל בהונאת ביטוח ואי יושר בשנה הקודמת בה שולם סכום של  70.2מיליון וכן נרשמה עליה ניכרת במספר התביעות.

גם במקרים של אי גילוי מידע או הצגת מידע כוזב, כאשר אנשים מודעים שהם מבצעים הונאה, הם מונעים על ידי ייאוש. כך נמסר ע"י דמפסי, סמנכ"ל האגודה לחיסכון ולהשקעות.  כ 70% מתוך הרמאים עושים זאת בשל יאוש  ושאר ה 30% הם אנשים לא ישרים שעשו משהו כמו גניבה או סחיבה או גם אנשים הקשורים עם פשיעה מאורגנת.


לדבריו, הנתונים הסטטיסטיים הראו כי גידול בהונאות בשל הרעה בתנאים כלכליים, כגון הקטנה בהכנסה הפנויה של משקי הבית הביא למצב של דיכאון שהניע אנשים לחפש גם חלופות מסוכנות יותר להשגת כסף.

נמסר, כי מרבית התביעות כוזבות בשנה הקודמת זוהו כ"הונאה רכה", הכוללת תיאור מסולף ואי גילוי מידע מהותי ללא כוונה פלילית .

אי גילוי מידע מהותי כולל מקרים בהם מבוטחים הוסיפו ילדים שלא היו שלהם לפוליסות לביטוח הוצאות לוויה, אנשים שהסתירו את ההיסטוריה הרפואית שלהם, מצב בריאותם הנוכחי, היסטוריה משפחתית, אורח חיים או מצב כלכלי.

המבטח הגדול ביותר בדרום אפריקה של ביטוחים לטווח קצר, העריך כי הונאות ביטוח יעלו לענף הביטוח בטווח קצר סכום של 4 מיליארדי ראנד בשנה. בכלל זה נמצאו אנשים שביקשו לבצע הונאה על מנת :לנקום" בחברות ביטוח, אשר לדבריהם לא התייחסו אליהם בכבוד.


מצגי שווא לדוגמא יכולים להיות הגזמה בהערכה של פריטים האמורים להיות מוחלפים השל מקרה ביטוח, אי גילוי פרטי מהג הרכב בעת התאונה.

 

 מה שמדאיג את המבטחים הוא גם נושא העליה בפשעים המסחריים. דווח על 79 מקרים של פשעים מסחריים בהיקף של 7.3 מיליון ראנד שכללו הונאות ביטוח, זיוף או זיוף של מסמכים , וגניבה.

 בסקר שנערך בשנת 2011 , נמצא כי עסקים לעתים קרובות ביצעו הונאה כדי לשפר את תזרים המזומנים שלהם או על מנת לממן שיפורים לנכסיהם.

בענף
ביטוח בריאות גילו תשלום של יותר מ 250 מיליון ראנד בשל תביעות כוזבות.


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright