היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אסון הכרמל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

אסון השריפה בכרמל - תביעות תחלוף נגד המדינה?

טופז אבן חן נספתה באוטובוס השב"ס

חוששים מעליית תעריפים

עדיין לא ניתן לאמוד את עלות הנזקים

סוגיית ביטוח החובה באסון הכרמל

אגוד השמאים מסייע לנפגעי הכרמל

 

הפן הביטוחי של אסון השריפה בכרמל

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

הכתבה בידיעות בעזרתם של קטיה שורצמן וקובי צרפתי

הכתבה ב"גלובס" בעזרתם של קטיה שורצמן ועו"ד מור-חן

השריפה בכרמל - תביעת תחלוף נגד המדינה?מיד לאחר שנודע על דבר האסון של השריפה בכרמל, הופנו אלי שאלות מגורמים שונים באשר לנושא הכיסוי הביטוחי.

 

להלן התייחסות קצרה לנזקים האמורים להיות משולמים על ידי חברות הביטוח בעתיד הקרוב והיותר רחוק בשל אסון השריפה בכרמל, לפי ענפי הביטוח השונים.

 


ביטוחי אדם

הפוליסות לביטוח ריסק, אובדן כושר זמני לעבודה, נכות, בריאות וסיעוד, ישלמו לנפגעים או גם ליורשיהם אשר ערכו ביטוח את הפיצויים המגיעים להם לפי הפוליסות השונות וביטוחי החיים קרנות הפנסיה ישלמו את תגמולי הביטוח למוטבים.

 

בנוסף ומעבר לאובדן חיי אדם הידוע לנו כיום ולפציעות הידועות, ניתן להניח בסבירות גבוהה, כי חברות הביטוח יידרשו לשלם סכומים גבוהים ביותר בעבור שיעור תחלואה של מבוטחים שנחשפו לפיח, אבק ולתוצרי שריפה העשוי לעלות באופן ניכר על הערכות האקטואריה של המבטחים.

 

מדובר בסכום שאינו ידוע וקשה לאומדן אשר יבוא לידי ביטוי במהלך השנים שלאחר השריפה ולא בכל מקרה ניתן יהיה לעשות קשר ברור לבין העלייה בתשלומים למבוטחים לבין אירוע השריפה.

 

 

 


 

ביטוחי רכוש

כל ביטוחי הרכוש במדינת ישראל, כוללים בדרך כלל כיסוי בסיסי לנזקי אש. כך ניתן להניח שכל הרכוש המבוטח בכיסוי מקיף וגם בכיסוי כנגד כל הסיכונים יהיה מכוסה גם כנגד נזקי השריפה.

 

אולם בכל הקשור לביטוח רכוש, יש לתת את הדעת להבדלי הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסות השונות, כך אפשר, כי רכוש שיהיה מבוטח לפי פוליסה א' לא יהיה מבוטח לפי פוליסה ב' למרות ששתי הפוליסות נועדו לביטוח רכוש מאותו סוג.

 

כך למשל, צמחיה של בית פרטי לא תהיה מבוטחת בכלל לפי פוליסה א', הואיל ותנאי המינימום לביטוח הדירה ותכולתה אינם מחייבים לבטח צמחיה, לפי פוליסה ב' תהיה הרחבה לצמחיה בשיעור של 1% מסכום ביטוח המבנה ופוליסה ג' תכלול הרחבה ל 2% (כלומר בסכום כפול מזה המבוטח לפי פוליסה ג') וכו'.

 

ועוד, ביטוח הרכוש הפרטי, ניתן בדרך כלל בכפוף לקיום מיגן בסיסי הנדרש על ידי המבטח וקיימות לגביו מגבלות שונות כמו למשל מגבלה בשיעור מסוים מסכום ביטוח התכולה לתכשיטים, דברי ערך, כלי כסף ושטיחים באותם מקרים שלא פורטו סכומים מיוחדים לגבי רכוש יקר ערך, אשר בדרך כלל נעשה באמצעות הערכה.

 

מגבלה נוספת, חשובה לא פחות היא מגבלת ביטוח חסר, כך שבמקרה שבו רכוש בוטח בסכום הנמוך מערכו יקבל המבוטח תשלום באופן יחסי לפי שיעור סכום הביטוח מערך הרכוש. מגבלה דומה חלה בביטוח אובדן רווחים ובנוסף לכך קיימת בביטוח זה מגבלה נוספת לתקופת שיפוי הקבועה בפוליסה, כלומר המבוטח לא יקבל פיצוי מחברת הביטוח למשך תקופה הדרושה לשיקום העסק העולה על תקופת השיפוי.

 


 

עמדת הממשלה לגבי ביטוחי רכוש

לפי עמדת הממשלה, כפי שנמסרה באמצעי התקשורת באמצעות דוברו של ראש הממשלה, ושר הביטחון אהוד ברק, אמורה ממשלת ישראל לפצות את המבוטחים שלא רכשו ביטוח פרטי בעבור רכושם שנפגע או אבד בשל אסון השריפה בכרמל.

 

הדבר שאינו ברור מהצהרות הדובר, הוא האם הפיצוי שיינתן על ידי הממשלה לנפגעים שרכושם לא בוטח יעלה על הפיצוי הניתן על ידי חברות הביטוח או האם הממשלה תשלים את הפיצוי למבוטחים במקרה הצורך בשל מקרים של ביטוח חסר, היעדר עדכון של דברי ערך בביטוח דירה, קביעה של תקופת ביטוח קצרה מדי בביטוח אובדן רווחים וכדומה?

 

כל זאת כמובן, מבלי להתייחס לנושא ההשתתפות העצמית אשר כל המבוטחים בביטוח פרטי נושאים בה. האם מי שאינו מבוטח יידרש לשלם השתתפות עצמית לממשלה או שהממשלה תשיב למבוטחים של חברות הביטוח את סכומי ההשתתפות העצמית?

 

סוגייה נוספת הקשורה לביטוחי הרכוש היא כמובן, האפשרות שחברות הביטוח יחזרו למדינה בתביעות תחלוף, כמפורט בטיפ המיוחד לשבוע זה.


סוגיית ביטוח המשנה

הצגת נושא הביטוח בתקשורת כאילו נושא הביטוח מטופל במלואו על ידי המבטחים אשר מצידם מבוטחים בביטוח משנה, נעשתה לדעתי, באופן שטחי ובלתי אחראי.

 

חברות הביטוח ומבטחי המשנה אינם הדוד העשיר מאמריקה או דלי ללא תחתית.מדובר בגופים כלכליים שנוסדו על מנת לשלם נזקים מרזרבות והסדרי ביטוח משנה המחושבים על ידי אקטוארים המבוססים על נתוני עבר והערכה של נתוני עתיד.

 

מקרה של קטסטרופה מוגדר על ידי המבטחים כמקרה שבו הסטטיסטיקה עליה מבוססת האקטואריה אינה עובדת. כן לחברות הביטוח יש ביטוחים גם למקרי קטסטרופה, אולם גם ביטוחים אלו מוגבלים בסכומי ביטוח לכל חברה, כאשר המגבלה נקבעת בדרך כלל לפי גודלה של חברת הביטוח ולפי היקף החשיפה.

 

מבטחי המשנה האמורים לפצות את חברות הביטוח בשל הנזקים שנגרמו, קרוב לוודאי שיעמדו בהתחייבותם החוזית כלפי המבטחים.

 

אולם, אנו נמצאים בתקופה של סוף השנה וחידוש חוזי ביטוח המשנה של חברות הביטוח המסתיימים בסוף כל שנה קלנדרית, כך שסביר להניחה שמבטחי המשנה אשר, קרוב לוודאי לא היו מודעים לתשתית הדלה ביותר של כיבוי האש בישראל, ידרשו תוספת פרמיה מהמבטחים, שתגולגל על המבוטחים או גם ידרשו להעלות את סכומי ההשתתפות העצמית בביטוחי רכוש בישראל כולה או לפחות לרכוש הנמצא בסמיכות לאזורים המועדים לשריפות. כך שקרוב לוודאי שבסופו של יום, כל אזרחי המדינה יידרשו לשלם את המחיר של אסון השריפה, גם כמבוטחים.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright