היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רכוש שיצא משימוש

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

תביעות ביטוח

מוניטין וזכויות יוצרים מאת עו"ד גידי גלבוע

ביטוח נזק בגין רכוש שיצא משימוש

מאת קטיה שורצמן

 

 

ביטוח נזק בגין רכוש שיצא משימוש תארו לעצמכם מקרה ביטוח, למשל שריפה, המכלה רק חלק ממלאי הנעליים הנמצא במחסן חנות יבואן כאשר חלק מהמלאי שנמצא בחנות עצמה לא ניזוק.

 

בעל החנות נשאר עם מלאי מוגבל ששימש אותו לתצוגה ואינו יכול לספק ללקוחותיו נעלים בכל הצבעים ובכל המידות והוא נאלץ למכור את הנעליים שנותרו בחנות במחיר מופחת.

 

במקרה של יבואן השומר על מוניטין וגובה מחיר גבוה ביותר עבור הנעליים שהוא מוכר, אפשר גם שהמכירה כסוג ב' או מכירה מוזלת לא באה בחשבון ועל מנת לשמור על מוניטין החנות עליו להשמיד את המלאי שלא ניזוק.

 

נזק דומה עשוי להיגרם לבעל מפעל המחזיק במלאי חלקי חילוף למכונות, כאשר חלקי החילוף אינם ניזוקים אבל בשל הנזק למכונות עצמן הופכים להיות לבלתי שמישים והמבוטח אינו יכול למכור אותם במחיר הולם, בעיקר כאשר מדובר בנזק למכונות ישנות אשר אינן נמצאות בייצור שוטף.

 

בשני המקרים הנ"ל, קיימים פתרונות  במסגרת הפוליסה לביטוח רכוש. מי שאמור להפנות את תשומת לבם של יועץ הביטוח ושל סוכן הביטוח  לסוגיה זו הוא אך ורק המבוטח עצמו הואיל וגם הסוכן וגם היועץ, אינם יכולים לדעת את הצרכים המיוחדים של המבוטח.

 

נראה להלן את הפתרונות הקיימים לפי ביטוח אש תנאי ביט 2011

 

ביטוח רכוש לפי ערך כינון כולל פיתרון לחלקי מבנה אשר הוצא לגביהם צו הריסה או נאסר בהם השימוש ע"י הרשויות המוסמכות בשל נזק בחצאי המבוטח.  פיתרון זה מתאים כמובן לביטוח מבנים.

 

סעיף "הוצאות מיוחדות לאחר נזק" - כולל בין היתר כיסוי להוצאות הכרחיות להתאמת הרכוש המבוטח שלא נזקו לרכוש שמחליף את הרכוש שניזוק. גבול האחריות האוטומטי של המבטח לפי סעיף זה (הכולל גם כיסוי להוצאת נוספות, כמו למשל משלוחים דחופים) עומד על 10% מתגמולי הביטוח או על 600,000 ש"ח - הנמוך מביניהם. כאשר על המבוטח המודע לצורך בגבול אחריות גבוה יותר, לוודא כי הצוות המקצועי העוסק בעבורו בתחום הביטוח דאג לעדכן את הפוליסה בהתאם.

 

הרחבה נוספת היא "רכוש שיצא מכלל שימוש". הרחבה זו אינה חלה על נזק שנגרם למבנים והיא נועדה לשפות את המבוטח בשל כך שרכוש שלא ניזוק הפך להיות לחסר שימוש בחזקת המבוטח. הפיצוי הוא בערך העלות בניכוי ניצולת ומוגבל עד 350,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון, אלא אם כן הורחב גבול האחריות לפי הרחבה זו לפני קרות מקרה הביטוח.

 

אפשר, כי אין צורך בהרחבה מיוחדת למעשה נגרם נזק ישיר בשל אובדן השימוש ברכוש שנותר. במהדורה השניה של ספרו "דיני ביטוח" מביא עו"ד ירון אליאב מקרה שנדון בבית המשפט השלום בת"א בתיק 1527/00 שלוין נגד ביטוח ישיר (שלא פורסם). במקרה הנדון מדובר במצלמה שיצאה מכלל שימוש בשל נזק לכרטיס אלקטרוני שבגוף המצלמה, כאשר המצלמה עצמה לא ניזוקה ולא ניתן היה להשיג כרטיס אלקטרוני דומה. בית המשפט קבע, כי מטרת השיפוי היא להביא את המבוטח קרב ככל האפשר למצב שבו היה אלמלא קרה מקרה הביטוח וכאשר לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו על המבטח לפצות את המבוטח לפי מלוא ערכו של הרכוש שניזוק.

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright