עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 21/6/2016

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2015

כיתוב "בלעדי לאתר"

כתבת השבוע: עמלה יחסית לדמי ניהול באלמנטארי, הפיקוח והמבוטחים

הבלוג השבועי - פוסט שביעי: אופניים חשמליים וביטוח דירה

 

 

 

דחיית ג'וב של משנה למנכ"ל בגלל ביטוח דירקטורים

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

תרשין זרימה ישן וחדש של ארגוןביטוח אחריות  דירקטורים ונושאי משרה ונושאי משרה בחברה (ביטוח דירקטורים) הוא הביטוח האישי והחשוב ביותר של דירקטור ושל נושא משרה בכירה בארגון הכפוף ישירות למנכ"ל הארגון.

 

ביטוח זה חשוב באותה מידה או אפילו יותר מכך למי שעומד בראש הארגון, קרי, היו"ר והמנכ"ל.

 

לח.מ. מוכרים מקרוב מספר מקרים בהם ויתרו אנשים על ג'וב מהחלומות בשל אי התאמתו של ביטוח  דירקטורים באופן החושף אותם אישית לתביעות מצד גורמים העשויים לתבוע את הארגון כאשר גבול האחריות ואפשר גם  תנאי הביטוח נראו להם כלא מספקים לאחר בדיקת הסוגיה באמצעות יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי מטעמם.

 

הסיבה לכך, היא שמחסור בגבול אחריות חושף את כל אחד מהדירקטורים והמנהלים לתשלום תביעות מכיסו הפרטי בגובה ההפרש שבין סכום התביעה נגדו לבין גבול האחריות לפי פוליסת הביטוח.

 

במה הדברים אמורים?

 

בביטוח דירקטורים מדובר בגבול אחריות אחד האמור לכסות את התביעות המוגשות כנגד כל המבוטחים לפי הפוליסה (כולל היו"ר והמנכ"ל). כלומר, גידול במספר המבוטחים לפי הפוליסה, עשוי לפגוע בסיכוי של כל אחד מהמבוטחים לקבל פיצוי מלא במקרה של תביעה.

 

כמו בביטוח צד ג', גם כאן מדובר בגבול אחריות כללי, ללא חלוקה פנימית של גבול האחריות בין המבוטחים השונים וטרם נמצא פתרון מעשי לסוגיית חלוקת גבול האחריות בין המבוטחים במקרה שבו גובה סך התביעות המוגשות לפי הפוליסה כנגד כל המבוטחים עולה על גבול האחריות לפי הפוליסה.

 

לצורך הדגמה:

 

מספר העובדים בארגון אינו מהווה שיקול לצורך קביעת גבול אחריות לביטוח הדירקטורים אלא מספר המבוטחים לפי הפוליסה. לפישוט הדיון ניקח דוגמא של ארגון דמיוני שבראשו עומד יו"ר (עם 5 חברי דירקטוריון) ומתחתיו מנכ"ל והכותרות של תפקידי המועסקים הנוספים בארגון הם שלושה יועצים ומזכירה אחת. כך למשל גבול אחריות של 40 מיליון ₪ אמור לכסות תביעות בארגון כנגד 7 מבוטחים.

במקרה שבו נערך רה ארגון באותו איגוד ובמקום היועצים הכותרת של המועסקים היא משנה למנכ"ל או גם סמנכ"ל ומנהלת הלשכה מוחלפת במזכיר הארגון, הרי שבאופן מיידי מספר המשתתפים ב"עוגת" גבולות האחריות לפי ביטוח הדירקטורים גדל ב 4 וגבול האחריות של  40 מיליון ₪ אמור לכסות מעתה תביעות כנגד 11 מבוטחים.

 

הטיפ לסוכני הביטוח  העובדים מול ארגונים (חברות בע"מ או עמותות) - המגלים, כי מספר נושאי המשרה הבכירה הוגדל, גם אם המספר הכללי של העובדים בארגון נשאר כמעט ללא שינוי (וגם אם הוגדל), להביא את האמור בטיפ זה לידיעת ההנהלה הבכירה של הארגון על מנת לקבל חו"ד של יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי  לצורך הצגתה בישיבת דירקטוריון הארגון על מנת לקבל אישור להתאמת גבול האחריות והכיסויים לפי הפוליסה לצרכי ביטוח הדירקטורים החדשים של הארגון.

 

הערה: הצורך בעדכון גבול האחריות בביטוח דירקטורים יכול לעלות גם מסיבות נוספות כמו למשל:

  • מגמות בפסיקה.

  • שינוי במדיניות הארגון והפיכתה ליותר לוחמנית וקיצונית.

  • אישיותם של העומדים בראש הארגון (יש לקחת בחשבון, כי אנשים מסוימים הם מטבעם "מושכי אש")

  • רמת החפיפה שנעשה בין מנהלים מחליפים ומוחלפים בארגון.

  • סיבות נוספות.

הערה נוספת: כאשר מדובר בחברת בת או ארגון הקשור לחברה ראשית או לארגון אב, ייתאפשר מצב לפיו הביטוח של חברת האם או של ארגון האב כולל גם אחריות לדירקטורים המכהנים מטעמו בחברות בנות או גם בגופים קשורים אולם בכל מקרה מן הראוי לבדוק ולפעמים גם להתאים את הביטוח של חברת האם.

 

 

בברכה,

 

שלכם

 

 

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright