פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

דמים ועמלה בביטוח כללי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

עמלה יחסית לדמי ניהול באלמנטארי, הפיקוח והמבוטחים

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות
וחברה בוועדה למונחי ביטוח

 

מטבע של 10 שקלים עם כיתוב "דמי ניהול" ו"דמים"בדרך הטבע נוהגים להפריד את תחומי ביטוח החיים וחיסכון ארוך הטווח מביטוח אלמנטארי ולפעמים מתייחסים לשני ענפי הביטוח כאילו מדובר ביבשות שונות מבלי להתייחס למשותף ולדומה שבין שני התחומים ולהקיש ולהשליך מתחום אחד לתחום השני את התובנות ואת המסקנות המתבקשות לתועלת כל הגורמים הנוטלים חלק בענף הביטוח בישראל ובראשם ציבור המבוטחים.

 

על פניו נראה, כאילו המושג "דמי ניהול" הוא מושג ייחודי לתחום ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח ואינו מוכר או קיים ככזה בתחום הביטוח הכללי.

 

אך האמנם?

 

כאשר אנו באים להבין את משמעותו של המונח, אנו רואים שמדובר למעשה בסכום כסף המשולם על ידי המבוטחים לחברת ביטוח או לקרן פנסיה שאינו אמור לשמש לתשלום ההתחייבות של הגורם המקבל והמטפל כלפי המבוטח אלא משמש לצורך מימון הוצאותיו.

 

עניין זה קיים גם קיים בביטוח כללי. גם בביטוח כללי המבוטחים משלמים סכומים הנגזרים באחוזים מהפרמיה נטו שמשמשת לכיסוי התחייבויות המבטח כלפיהם. סכומים אלו אינם נקראים אמנם בשם "דמי ניהול" אלא בשם "דמים" ומטרתם דומה לזו של דמי הניהול והיא מימון הוצאות המבטח בעבור טיפול בתיק הלקוח ובכלל זה הוצאות רכישה.

 

הפרמיה המשולמת בעבור הסיכון בביטוח אלמנטארי נקראת "פרמיה נטו" והפרמיה לתשלום בתוספת הדמים נקראת "פרמיה ברוטו".

 

תשלום רכיב הדמים קיים בכל ענפי הביטוח האלמנטארי למעט פוליסות של מוסדות וגופים גדולים שנערכים בעזרת יועצי ביטוח, שם משלם המבוטח פרמיה נטו בלבד, כלומר, פוליסה ללא דמים. נושא הדמים או פוליסה ללא דמים בביטוח אלמנטארי משפיע על עמלת הסוכן שהיא נמוכה יותר בפוליסות ללא דמים. כלומר ניתן לומר כי בביטוח כללי קיימת זיקה ברורה בין הדמים בפוליסה שהם המקבילה לדמי הניהול בביטוח חיים ופנסיה לבין עמלת הסוכן.

 

מדובר בנוהג קיים המושרש בענף הביטוח מזה עשרות שנים והפיקוח על הביטוח מעולם לא התנגד לנושא כפי הנראה בשל היעדר סיקור עיתונאי והתייחסות של התקשורת והציבור לעניין זה. יותר מכך, למיטב זכרוני הפיקוח, כן התערב בנושא בתחילת שנות השמונים, כאשר הונהגו הפוליסות התקניות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון וביטוח הדירה ותכולתה ומאז ועד היום מובלע סכום הדמים בתוך סכום הפרמיה המוצגת למבוטח, כך שאין כל שקיפות כלפי המבוטחים בנושא הדמים ועלכן המבוטחים גם אינם יכולים להתווכח או להתמקח עם המבטחים בנושא גובה הדמים אותם הם משלמים וזאת בניגוד לביטוח העסקי, כאמור, כאשר קיימת בשוק הביטוח העסקי לא מעט פוליסות  עם פרמיה נטו ללא דמים (למעט כמובן דמי אשראי) ופוליסות עם דמים בשיעור מופחת. סוכני הביטוח מסכימים לכך מחוסר ברירה על מנת לשמור אצלם את תיק הביטוח או על מנת לרכוש באמצעות ההנחה על חשבון הדמים (הבאה לידי ביטוי גם בירידה בשיעורה של עמלת הסוכן) תיק ביטוח חדש.

 

דמי ניהול בביטוח חיים ופנסיה - בכל הקשור בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, הפיקוח על הביטוח פועל כנגד הקשר שבין דמי הניהול לבין עמלת הסוכן אך אינו עושה דבר בכל הקשור לביטוח אלמנטארי.

 

אולי בשל היעדר לחץ תקשורתי שאינו יוצר צורך לנקוט בצעדים פופוליסטיים, הפיקוח על הביטוח מבין שהדבר החשוב למבוטחים הוא לקבל את המוצר הביטוחי הראוי ביותר בעבורם במחירים סבירים מבלי להתייחס לחלוקה הפנימית של מימון הוצאות המבטח ועמלות הסוכנים.

 

לשכת סוכני הביטוח, הודיעה, כי היא תומכת בעמדת הפיקוח המבקש להפריד את עמלת הסוכנים מדמי הניהול, התאחדות המבטחים מתנגדת לעמדת הפיקוח כי בכוונתה להגיש תביעה נגד הפיקוח על הביטוח לבית המשפט המחוזי.

 

סוכני הביטוח אינם לוקחים כנראה בחשבון, כי הצלחת הפיקוח על הביטוח בעניין דמי ניהול, עשויה להגביר את ה"תיאבון" של הפיקוח לנקוט בדרך דומה בעניין הדמים בפוליסות לביטוח אלמנטארי.

 

כל זאת כאשר שיעור דמי הניהול עומד על אחוזים בודדים מגבה תשלומי המבוטח בעוד שיעורם של הדמים בביטוח האלמנטארי, שאינו זוכה להתייחסות הפיקוח עומד על כ 20% מהפרמיה (או אפילו יותר) עם גבולות של מינימום ומקסימום בסכומים.

 

טובת המבוטחים - כניסה לתחום עמלות הסוכנים על ידי הפיקוח על הביטוח פותחת את הדלת לדיון בסוגיות נוספות, כמו למשל האם יש צורך בסוכני ביטוח בעידן הטכנולוגיה החדשה והתשובה לכך חיובית. האם המבטחים או המבוטחים אמורים לממן את שכרו של סוכן הביטוח? וכאן יש לראות את הנושא תוך זיקה לשליחות הסוכן. הרי סוכן ששכרו ישולם על ידי המבוטח סביר להניח שלא יהיה עוד שלוחו של המבטח בעניין ההתקשרות בהסכם הביטוח ואולי גם בשאלת ידיעת המבטח הואיל והסוכן יפעל כיועץ ולא כסוכן ביטוח, דבר אשר בסופו של יום לא יהיה לטובת המבוטחים הואיל וטעויות הסוכנים לא יהיו עוד על חשבון חברות הביטוח אלא יפלו על כתפיהם (ועל כיסם של המבוטחים).

 

 

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright