עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 26/11/2017

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2017

 

כתבת השבוע: המורכבות של ניהול תביעות בבית משפט  ע"י מבטח

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר

בלעדי לאתר

 

 

 תגמולי הביטוח שלא במחלוקת וצד ג'

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

 

שטרות כסף ישראלי - בצבעים ובאפור. צילום קטיה שורצמן, כל הזכויות שמורות

בהמשך לטיפ מהשבוע הקודם רשלנות תורמת וחוזר יישוב תביעות שמתייחס לזכויותיו של הצד השלישי לפי חוזה ביטוח, חשוב לשים לב, הצד השלישי זכאי לקבל מחברת הביטוח את תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב וזאת עוד לפני שחברת הביטוח השלימה את ברור התביעה במלואה וגם כאשר חברת הביטוח והמבוטח אינם מסכימים לגבי שיעור הרשלנות התורמת של המבוטח.

 

לדוגמא, כאשר חברת הביטוח הביטוח טוענת, כי שיעור רשלנותו התורמת של צד ג' באירוע הנזק עומדת על 20% ואילו המבוטח טוען, כי מדובר ב0%.

 

אין מקום לעמדה של חברת ביטוח כלפי צד ג' בנוסח: "קח או לך" - take it or leave it אלא שהיא אמורה לשלם לפי תביעת הצד השלישי 80% מהנזק כסכום שאינו שנוי במחלוקת בתום לב ובמקביל להתדיין עם הצד השלישי לגבי 20% הנותרים תוך שעליה לנמק בפניו את הסיבה לניכוי הסכום.

 

הסיבה לכך טמונה בהוראות חוק חוזה הביטוח:

 

סעיף 27 קובע, כי: "תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23(א), והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים."

 

סעיף 68 לאותו חוק קובע, כי: "בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי."

 

הווה אומר, זכויותיו של המבוטח לקבלת תגמולי המבטח לפי ביטוח אחריות לפי סעיף 68 לחוק עוברות לידי הצד השלישי ובכלל זה הזכות להגיש תביעה נפרדת לגבי תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב.

 

וכך גם נקבע בהכרעה עקרונית של הפיקוח על הביטוח מיום 9/12/1998 מאת עו"ד רחל רטוביץ, בנושא: "תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות".

 

 

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח ומנהלת אתרים

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright