עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 7/4/2013

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2013

 

כתבת השבוע:  נספחים באנגלית לפוליסות בעברית

 

הבלוג השבועי - פוסט שביעי:  כלים נעים שאין חובה לבטחם

 

 

איתור בעלי חשבונות בנק - הביטוח הבא בתור?

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

ההודעה באתר בנק ישראללפי פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל, פועל הפיקוח על הבנקים בקידום נהלים וחקיקה אשר יחייבו את הבנקים בישראל לאתר לקוחות בעלי חשבונות רדומים ויורשי חשבונות של לקוחות שהלכו לעומם.

 

התיקון המוצע יביא לכך שההתייחסות תהיה לחשבון הלקוח בכללותו ולא לפיקדון הבודד, וכפועל יוצא מכך, רק חשבונות שאכן אבד הקשר עם בעליהם יוגדרו כחשבונות ללא תנועה.

 

לפי ההגדרה הנוכחית של "פיקדון ללא תנועה", קובעת כי פיקדון ללא תנועה הוא פיקדון במטבע ישראלי או במטבע חוץ, שלגביו עברו 10 חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעל הפיקדון.

 

ההגדרה אינה מבחינה בין חשבון עו"ש פעיל לבין פיקדון כספי המתנהל במסגרת אותו חשבון עו"ש וכן בין סוגי פיקדונות שונים.

 

לפי ההגדרה הנוכחית, מספר הפיקדונות ללא תנועה עמד בשנת 2012 בחמשת הבנקים הגדולים על כ-580,000 בסך מצטבר של כ-15 מיליארדי ₪.

 

מספר הפיקדונות ללא תנועה מעל חמש שנים ופיקדונות של נפטרים עומד על כ-215,000, בסך מצטבר של כ-3.9 מיליארדי ₪.

 

על פי התיקון המוצע, יוגדרו מספר סוגי חשבונות ללא תנועה, כלהלן:

  • חשבון עובר ושב: חשבון שלא בוצעה פעילות בו, ובחשבון ובפיקדון אחר המתנהלים תחת אותו מספר, במשך 9 חודשים.
     
  • פיקדון מתחדש: פיקדון שלא בוצעה בו פעילות, במשך שנתיים.
     
  • פיקדון ניירות ערך: פיקדון שלא בוצעה בו פעילות, במשך שנתיים.
     
  • פיקדון לזמן קצוב שאינו נפרע לחשבון עובר ושב (לדוגמא פיקדון באמצעות מערכת סגורה), במועד שנקבע לפירעונו.

 

השאלה המתבקשת היא, האם הפיקוח על הביטוח יפעל בהתאם ויחייב את מבטחים ומנהלי השקעות לאתר בעלי חשבונות ופוליסות חיסכון ארוך טווח ואת יורשיהם של בעלי החסכונות והפוליסות לביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח שהלכו לעולמם? לפי ההיגיון הסביר של הדברים, התשובה נראית חיובית והשאלה היא רק שאלה של זמן.

 

 

 

שלכם

 

 

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright